назад

СЕРІЯ «ЮВІЛЯРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

 

 

ДМИТРИЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ: до 70-ї річниці з дня народження

 

Наукові дослідження, що проводять під керівництвом М. Ф. Дмитриченка, спрямовані на підвищення зносостійкості та покращення антифрикційності вузлів тертя машин і механізмів; покращення триботехнічних якостей мастильних матеріалів; вдосконалення та розробку нових методик оцінки параметрів мастильного шару електричними й оптичними методами; розробку теоретичних і практичних аспектів еластогідродинамічного зосередженого контакту; аналіз і прогнозування стану поверхневого шару металу контактних поверхонь методами металографії; розробку методів прогнозування роботоспроможності ультрадисперсних мастильних шарів у нестаціонарних і екстремальних умовах тертя; розробка методів математичного моделювання трибологічних процесів. 

 

 

 

  

 

 

 

СОВА ІВАН ПЕТРОВИЧ: до 100-ї річниці з дня народження

 

Основний напрямок наукової роботи І.П. Сови – технічна експлуатація і ремонт автомобільного транспорту. Він займався дослідженнями та розробкою прогресивних технологій і економічних заходів з підвищення ефективності ремонту автотранспортної техніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБОРОДОВА ГОРИСЛАВА БОРИСІВНА: до 100-ї річниці з дня народження

 

Розробила математичні  методи й стохастичні моделі для відтворення на ЕОМ методом Монте-Карло процесу руху автомобіля та розрахунку його оціночних параметрів. Провела випробування з метою оптимізації параметрів шин і трансмісії для багатоколісних автомобілів високої прохідності на ґрунтових шляхах та чорноземних  ґрунтах України з урахуванням широкого діапазону їх змінної вологості, визначеної статичними параметрами.

 

 

 

 

 

 

ЛІСІЦИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ: до 90-ї річниці з дня народження

 

Фахівець у галузі обчислювальної техніки та будівельної механіки. Основні напрямки його наукової діяльності: дослідження попередньо напружених у двох напрямках залізобетонних плит і шатрових панелей; розрахунок плит на пружній основі методом визначних станів; метод визначних станів, його застосування до розвитку деяких класів теорії пружності; задачі теплопровідності і термопружності з урахуванням неоднорідності середовища; розрахунок неоднорідних і багатошарових пластин в постановці теорії пружності в просторі.

 

 

 

 

 

 

 

ВОРКУТ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ: до 90-ї річниці з дня народження

 

Досліджував науково-технічні проблеми забезпечення оптимізації організації транспортного процесу у його взаємодії з процесами виробництва, накопичення і розподілу продуктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАСОВСЬКА ОКСАНА АРТЕМІВНА: до 100-ї річниці з дня народження

 

Багаторічний досвід педагогічної діяльності надихнув О.А. Стасовську зайнятись науковими дослідженнями з проблем вищої школи. 

Свій життєвий шлях, багатий науковий і викладацький досвід О.А. Стасовська присвятила розвитку творчих досліджень, підготовці висококваліфікованих фахівців з числа молоді.

 

 

 

 

 

 

 

САХНО ВОЛОДИМИР ПРОХОРОВИЧ: до 80-ї річниці з дня народження

 

Сфери наукових інтересів – керованість та стійкість автомобільних поїздів, тягово-швидкісні властивості та паливна економічність автомобілів та автопоїздів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССКАЗОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ: до 80-ї річниці з дня народження

 

Заснував наукову школу з теорії і методів розрахунку багатошарових оболонок і пластин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУТАРЕВИЧ ЮРІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ: до 80-ї річниці з дня народження

 

Розробив математичні моделі системи водій–автомобіль–дорога, схеми і конструкції регуляторів частоти обертання дизелів, універсальні системи живлення ДВЗ, системи регулювання багатоциліндрових бензинових ДВЗ шляхом відключення групи циліндрів, технології діагностування технічного стану автомобіля.

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОМ'ЯК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ: до 95-ї річниці з дня народження

 

Розроблена професором Я. В. Хом’яком методика проектування мереж автомобільних доріг знайшла широке впровадження як у країнах колишнього Радянського Союзу, так і за кордоном.

 

 

 

 

 

 

ДАДЕНКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ: до 110-ї річниці з дня народження

 

Є засновником наукової школи гідравліки відкритих русел і водопропускних гідротехнічних споруд. займався питаннями нормування швидкостей плину води в укріплених річищах і розрахунку малих мостів на їхній основі, гідравлічного розрахунку призматичних швидкотоків (його формула визначення найвигіднішого перетину прямокутного лотка швидкотока увійшла до багатьох довідників і посібників і використовується донині), вивчав питання формування зливового стоку з малих водозбірних басейнів. Висновки його кандидатської дисертації надалі були використані під час розробки нормативних вимог до проектування автомобільних доріг.

 

 

 

 

 

 

 

СЮНЬЇ ГЕОРГІЙ КАМІЛОВИЧ: до 110-ї річниці з дня народження

 

Створив знану в країнах колишнього Радянського Союзу школу асфальтобетонників, розробив основи теорії та впровадив у практику кольорові асфальтобетони та пластбетони.