БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

 

Бібліотеки загальнодержавного значення

 1. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
 2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
 3. Державна науково-технічна бібліотека України
 4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 5. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
 6. Національна історична бібліотека України

Бібліотеки навчальних закладів

 1. Бібліотека імені Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом 
 2. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
 3. Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету  
 4. Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка  
 5. Бібліотека Української іженерно-педагогічної академії  
 6. Бібліотека Харківської державної академії культури 
 7. Наукова бібліотека ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 
 8. Наукова бібліотека Запорізького національного технічного університету 
 9. Наукова бiблiотека iм. М. Максимовича Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка 
 10. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 
 11. Наукова бiблiотека Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя" 
 12. Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
 13. Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» 
 14. Наукова бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету  
 15. Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту 
 16. Науково-технічна бiблiотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 17. Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" 
 18. Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій 
 19. Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
 20. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна