БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

 

У 2019 році бібліотека Національного транспортного університету відзначає свій 75-річний ювілей. Бібліотека пройшла шлях становлення, розвитку і удосконалення разом з університетом, як його складова і невід’ємна частина, сприяючи якісному навчально-виховному та науково-педагогічному процесу.

 

Бібліотека завжди намагалася бути джерелом живої думки для викладачів і студентів, розкриваючи перед ними невичерпний світ знань, адже летять тисячоліття, спливають епохи, та сталою залишається повага до мудрості людської, творіння рук та розуму – друкованого слова. Лише спілкування з ним робить особистість всебічно розвиненою, багатоплановою, творчою, цікавою.
 

Історія бібліотеки розпочинається з 7 листопада 1944 року, коли за ініціативою Уряду України Рада Народних Комісарів СРСР прийняла Постанову№21106-р про створення у місті Києві автомобільно-дорожнього інституту. Першим приміщенням бібліотеки було горище навчального корпусу КАДІ по вул. Суворова 1, загальною площею 30 кв.м.

 

Штат бібліотеки у 1945 році - три працівники: Тило М.І. - завідуюча бібліотекою, Ніколаєвська Ф.І. - старший бібліотекар, Атурова О.О. - бібліотекар. У перші роки після війни працівники бібліотеки розпочали роботу у складних умовах - приміщення остаточно не відремонтовано,погано опалювалося, жіночому колективу було дуже важко готувати свою бібліотеку до роботи в зимовий період. Але, незважаючи на труднощі, бібліотека працює та розвивається. 

 

               

 

На момент відкриття фонд бібліотеки складав близько 17 500 друкованих одиниць. Це були книги, які нам передали зі своїх книжкових фондів бібліотеки споріднених за профілем вищих навчальних закладів - Московського, Ленінградського та Сибірського автомобільно-дорожніх та Київського політехнічного інститутів. Перші читачі бібліотеки - 247 студентів і 49 професорів, доцентів та викладачів. 

 

Внаслідок планового комплектування навчальний фонд поповнюється необхідною літературою з книжкових і букіністичних магазинів м. Києва. Завдяки проведеній роботі, студенти були забезпечені літературою з дисциплін, які вивчали в інституті. З 1948 році бібліотека займала кімнату площею 90 кв.м на другому поверсі інституту. Там розміщувалися високі стелажі з книжковим фондом, що за декілька років поповнився придбаною літературою і в 1955 році становив 61,5 тис. Друкованих одиниць. Частину кімнати відвели під читальний зал на 30 посадочних місць.

 

У 1948 році в бібліотеці почала працювати Катасонова В.С.

У 1950 році бібліотеку очолила Розенгауз П.С. На той час колектив бібліотеки налічував лише чотири працівники.

 

               

             

З 1952 року бібліотека почала здійснювати внутрішній та зовнішній книгообмін. Згідно з заявками кафедр за тематичними планами видавництв здійснювалось регулярне комплектування, поліпшувалось забезпечення навчального процесу програмною літературою, розширювалась тематика комплектування фонду. Основними джерелами комплектування були: обласний бібліотечний колектор, українське відділення видавництва "Транспорт", магазин "Технічна книга" № 1, магазин підписних видань, "Союздрук", відомчі організаціі - "НАМИ", "НАТИ", "НИИНАВТОПРОМ", "ЦНИТЭСТРОЙМАШ", "ГПНТБ", "СОЮЗДОРНИИ", "УКРДОРНИИ" та інші. 


Вся література, яка надходить до бібліотеки підлягає науковій та технічній обробці. До послуг читачів - система каталогів (систематичний, алфавітний читацький, каталог назв творів художньої літератури, реєстраційна картотека періодичних видань). 

 

                 

З 1959 року завідуючою бібліотекою стала Ісай (Шийко) Надія Терентіївна. В роки Великої Вітчизняної війни вона знаходилася у підпіллі, була зв'язковою. Псевдонім "Чайка" отримала за спритність, кмітливість, з якими вона виконувала завдання, що завжди були пов'язані з великим ризиком для життя. Шість разів вона переходила лінію фронту. За мужність та героїзм, проявлені в роки війни, Надія Терентіївна нагороджена орденами Жовтневої революції, Червоного прапора, Вітчизняної війни 2 ступеня, медаллю "Партизану Великої Вітчизняної війни 1 ступеня", Почесною Грамотою Верховної Ради УРСР та багатьма іншими урядовими нагородами.

 

                      

 

У 1960 році після надбудови приміщення інституту бібліотека отримала нове приміщення - 360 кв.м, зокрема: двох'ярусне книгосховище - 160 кв.м, читальний зал - 180 кв.м, кімнату для каталогів - 20 кв.м. У гуртожитку № 3 (по вул. Кіквідзе, 36) організовано філіал бібліотеки з книгосховищем - 60 кв.м., а у гуртожитках № 1, № 2, № 3 - читальні зали. На кафедрах та у лабораторіях існує 25 пересувних бібліотек. Влітку, в спортивно-оздоровчому таборі, теж працює пересувка. 

 

Пізніше бібліотека зросла ще на одну кімнату - 45 кв.м, де були розміщені відділи: комплектування та обробки літератури, довідково-бібліографічний відділ та його фонд. Бібліотека мала 14 міжбібліотечних абонементів - 6 абонементів у м.Києві і 8 абонементів у місцях Радянського Союзу. Порівняно з 1960 роком МБА зріс у 4 рази. У 1969 році МБА користувалися 72 викладачі та 16 аспірантів, виконано - 138 заказів. Бібліотека обслуговує 10 організацій, вислано - 329 книг.

 

             

 

Планове комплектування книжкового фонду бібліотеки інституту забезпечує навчальний процес, науково-дослідницьку та ідейно-виховну роботу. Щорічно бібліотека поповнюється новими виданнями. За 1971-1975 роки придбано 123 800 друкованих одиниць. Бібліотека передплачує 232 назви журналів і 34 назви газет. Бібліотеку відвідало 1 123 811 читачів. Книговидача становить 1 864 899 друкованих одиниць.

 

Значно зріс книгообмін бібліотеки, як всередині країни, так і за кордоном. Встановлено обмін виданнями з Угорщиною, Польщею. Розширено коло партнерів по обміну в Болгарії, Румунії, Чехословаччини. За п'ять років по книгообміну відіслано 192 друковані одиниці, отримано - 204.

 

                


Основне завдання бібліотеки - пропагандувати книги, які допомагають читачам оволодіти знаннями, підвищувати культурний рівень. Організовуються книжково-ілюстровані виставки: до знаменних дат, присвячені життю і діяльності видатних людей, науково-популярної літератури, на допомогу навчальному процесу та за профілем інституту, наприклад, "НОТ у навчальному процесі", "Безпека руху", "НОТ на автомобільних підприємствах", "НОТ в дорожньому будівництві" та інші. Бібліотека спільно з кафедрами суспільних наук систематично проводить читацькі конференції.

 

З 1984 року колектив бібліотеки очолила Коваленко Людмила Володимирівна, змінивши на цій посаді Ісай Н.Т., яка 25 років була незмінною завідуючою бібліотеки КАДІ. 

 

                          

                                   

                                        Зліва направо: перший ряд: Дзюба П. П., Ісай Н. Т., Заварицький В. Й.

                        другий ряд: Коваленко Л. В., Козлова Н. І., Ушакова Л. С., Валітова Н. Д., Рассказова В. А.

 

У 1989 році завершилося будівництво навчально-бібліотечного корпусу інституту по вул. Кіквідзе, 42, в якому передбачалося приміщення і для бібліотеки. Ось коли від всього колективу знадобилося максимум знань, зусиль, вміння організувати переїзд у нове приміщення площею 1340 кв. м. Фонди бібліотеки налічували близько 300 тис. примірників і потрібно було їх передислокувати, розставити і підготувати до видачі так, щоб не зірвати навчальний процес. Як живий струмочок, співробітники бібліотеки і студенти інституту переносили пов'язані і пронумеровані пачки книг, не рахуючись з часом.

 

Комфортні умови нового приміщення бібліотеки дали можливість поліпшити умови праці співробітників, покращити зберігання фондів, підвищити рівень обслуговування читачів. До послуг читачів у бібліотеці було створено систему абонементів та читальних залів:

Абонементи: навчальний, науковий, художньої літератури.

Читальні зали: навчальний, науковий, періодичних видань, довідковий (вул. Омеляновича-Павленка, 1).

 

Підвищенню рівня бібліотечного обслуговування сприяло територіальне наближення алфавітного і систематичного читацьких каталогів до відділу обслуговування, де черговий бібліограф надавав кваліфіковану допомогу читачам у підборі необхідної літератури, використанні довідкового апарату бібліотеки.   

 

                                      

 

На початку 90-х бібліотека повною мірою відчула руйнацію мережі державного книгорозповсюдження, закриття бібліотечних колекторів, які слугували джерелом централізованого поповнення бібліотечних фондів, що призвело до скорочення бібліотечного фонду. Тимчасові труднощі змушували колектив бібліотеки шукати нові форми роботи, які б дозволили впевнено дивитися у майбутнє. Розпочато співпрацю безпосередньо з видавництвами, книготоргівельними фірмами щодо комплектування фондів бібліотеки.

 

В 2000-х роках бібліотека почала впровадження новітніх технологій в роботу структурних підрозділів. На основі АБІС «УФД/Бібліотека» розпочалась автоматизація бібліотеки. Сьогодні в автоматизованому режимі обробляється увесь об'єм документів, що поступають у бібліотеку. Документи заносяться до електронного каталогу. На підставі  інформації про надходження літератури системою автоматично  складається  “Книга інвентарного  обліку  фонду”. Впроваджується технологія штрихового кодування літератури. Ведеться  електронна картотека періодичних видань, які надходять  до  бібліотеки. Інформаційно-бібліографічним відділом проводиться аналітичний розпис статей періодичних видань, автоматизовані процеси підготовки та друку бюлетенів, бібліографічних  довідок та інших документів. На абонементі художньої літератури проводиться бібліотечне обслуговування користувачів на основі автоматизованої видачі документів. 

 

За 75 років своєї діяльності вуз перетворився на потужний, багатопрофільний вищий навчальний заклад, що приваблює абітурієнтів якісним навчанням, сучасними інформаційними технологіями, міцною матеріально-технічною базою. Значним надбанням університету за всі роки освітньої діяльності була і його бібліотека.

 

Наша книгозбірня – це, передусім, провідний інформаційний центр університету, який вбачає свою основну місію у виконанні завдань навчально-виховного процесу та сприянню науково-дослідницькій роботі, у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, забезпечення доступності документів та інформації на основі якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів і користувачів бібліотеки відповідно до їх інформаційних запитів.

                                    

 

           

 

Починаючи історію свого існування з маленьких секторів, бібліотека, із розвитком університету та зростанням кількості читачів, постійно структурно реорганізовувалась. Деякі читачі вважають, що у бібліотеці тільки книжки видаються. У дійсності ж бібліотека має цілий комплекс відділів, що спільно забезпечують її діяльність.

 

 

Електронний читальний зал (ЕЧЗ), призначений для задоволення інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет у навчальних та наукових цілях. ЕЧЗ бібліотеки НТУ: 6 робочих місць для користувачів; зона Wi-Fi; електронний каталог бібліотеки НТУ; повнотекстова локальна база навчальної літератури.

 

                                        

 

Використання інноваційних технологій у роботі університетської бібліотеки дозволяє розширити діапазон обслуговування. Споживачами послуг стали не тільки безпосередні, але й віддалені користувачі, які знаходяться поза єдиним простором, у якому здійснюється безпосереднє обслуговування. Сьогодні частка віддалених користувачів серед читачів бібліотеки постійно зростає. Одним із інструментів, що дозволяє ефективно їх обслуговувати є сайт бібліотеки. Двічі пройшла його модернізація. Після останньої трансформації в розвитку сайту настав новий етап, пов'язаний зі значними візуальними, а головне, інформаційними змінами, проведені заходи по підвищенню його якості. Тут представлені власні інформаційні продукти: електронний каталог, повнотекстові видання професорсько-викладацького складу університету, нові надходження, інформація про послуги бібліотеки, історія та діяльність книгозбірні тощо. Бази даних (БД) відповідають вимогам часу, дозволяють миттєво доводити інформацію до читачів, дають можливість працювати з бібліотечними документами в університеті і вдома, не заходячи до бібліотеки.

 

Основними базами даних є : електронний каталог, електронна бібліотека, віртуальна довідка.

 

Електронний каталог відображає весь фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Він складається з окремих баз даних (БД) та містить 160181 бібліографічну запис. Швидкість та оперативність пошуку, доступність 24 години на добу, 7 днів на тиждень роблять каталог бібліотеки одним із найзатребуваніших ресурсів.

 

Одним із стратегічних завдань університетської бібліотеки є формування та розвиток Електронної бібліотеки як сучасного інформаційного освітнього середовища вищого навчального закладу та надання дистанційного, цілодобового доступу до її ресурсів. Автоматизований бібліотечний комплекс університету є інформаційною платформою доступу до електронного каталогу, повнотекстових баз даних підручників і монографій, навчально-методичних посібників, зовнішніх баз даних, який забезпечує користувачів необхідною профільною інформацією. Тематичний склад ресурсів електронної бібліотеки визначено відповідно до наукового, навчального та виховного процесів університету. Сьогодні фонд ЕБ складає 1920 документів. Щоденно вона поповнюється новими документами, які можна переглядати в кінці місяця на бібліотечному сайті у розділі "Ресурси бібліотеки / Нові надходження / Нові надходження до Електронної бібліотеки". 

 

               

 

До послуг читачів - Віртуальна довідка. Це інтерактивна послуга, яка надає відповіді на разові запити віддалених користувачів. Сервіс працює на безоплатній основі. Скористатися послугами сервісу може кожний бажаючий незалежно від того, записаний він до бібліотеки або ні.

 

Книгозабезпеченість навчального та наукового процесів університету є одним з головних завдань роботи бібліотеки. Використовуючи можливості нових технологій, ми поліпшуємо якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за допомогою бази даних «Книгозабезпечення навчальних дисциплін». Ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає можливість бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для університету дані цієї статистики стають вирішальними під час акредитації кафедр та дисциплін.

 

 

Бібліотекою Національного транспортного університету пройдено шлях довжиною 75 років. Сьогодні можна сказати, що пройдений він гідно. У цьому велика заслуга бібліотекарів усіх поколінь, адже без їх професійності, працездатності, відповідальності плідний розвиток бібліотеки був би не можливий. Саме колектив бібліотеки став головним рушієм її становлення і розвитку.

 

                                  

                 

Значний внесок у творчі здобутки бібліотеки зробили і наші ветерани, яких ми сьогодні згадуємо з вдячністю : Ф. І. Ніколаєвська, В. С. Катасонова, В. Г. Безугла, Н. Ф. Мірончик, Н. Т. Ісай, О. М. Козинська, А. С. Елісєєва та інші. Вони впродовж десятиліть віддавали свої серця студентам та молодим співробітникам бібліотеки.

 

Історія бібліотеки та її сьогодення - це люди, віддані своїй професії, неординарні, інтелектуально потужні спеціалісти, зорієнтовані на підвищення престижу університету. Понад 40 років у книгозбірні працюють - Ширшова Лариса Петрівна, Кучерява Наталія Анатоліївна, Асадчева Ніна Степанівна, Колісник Лариса Володимирівна, Валітова Наталія Дмитрівна, Ушакова Людмила Степанівна; більше 35 років - Рассказова Вікторія Альфредівна, Олійник Тамара Макарівна, Яценко Любов Володимирівна; більше 20 років – Головко Тамара Григорівна.

 

Для багатьох поколінь наших читачів книгозбірня була, є і буде вікном у світ, де вони вчились, писали, читали, думали, змінювали своє життя. Змінювалась і бібліотека – сьогодні вона вже не та, якою була колись. Але завжди залишалась домівкою для тих, хто ставить перед собою нові і нові цілі.

 

Бібліотека не стоїть на місці. Вона впевнена в своєму праві на існування в ХХІ ст., розвивається, удосконалюється, впроваджує нові форми роботи з користувачами, відкриває нові напрями своєї діяльності, разом з університетом впевнено крокує у майбутнє.

 

На цьому історія бібліотеки університету не закінчується, попереду ще довгий шлях на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності університету.

 

Наші двері завжди відкриті. Ласкаво просимо!

 

Матеріал підготувала 
зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки 
Рассказова В. А.