БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

ВІХИ ІСТОРІЇ І СЬОГОДЕННЯ

 

Почалося все навесні 1944 року. Запеклі бої за визволення Криму. Під п’ятою німецько-фашистських загарбників Західна Україна. В руїнах красень Київ. Ще далеко до свята Перемоги, але Уряд республіки, поряд з всебічною допомогою фронту, вживає заходів з відбудови народного господарства і житлового фонду, відновлення культурного життя, створення необхідної бази для майбутнього розвитку України. І в тій напруженій роботі значне місце відводиться розвитку автомобільного транспорту, відновленню шосейних шляхів, відбудови мостів, розвитку мережі автомобільних доріг і кваліфікованому забезпеченню їх утримання. Для цього ж необхідно було відновити і розширити підготовку інженерів відповідного профілю.

 

Бібліотеку Національного транспортного університету, ровесницю університету, засновано 7 листопада 1944 року,  коли за ініціативою Уряду України Рада Народних Комісарів СРСР прийняла Постанову № 21106-р про створення у місті Києві автомобільно-дорожнього інституту.

 

             

 

Робота розпочалась у складних умовах, але незважаючи на труднощі бібліотека працювала та розвивалася. На той час штат складався лише з трьох співробітників: Тило М. І. - завідуючої бібліотекою, Ніколаєвської Ф. І. - старшого бібліотекаря, Атурової О. О. - бібліотекаря. Фонд близько 18 тис. примірників. Проте, який це був фонд! Його основа – література, передана бібліотеками споріднених за профілем вищих навчальних закладів. Тоді ж бібліотека прийняла перших читачів - 247 студентів та 49 професорів, доцентів та викладачів. Внаслідок планового комплектування навчальний фонд поповнюється необхідною літературою з книжкових і букіністичних магазинів м. Києва. Завдяки проведеній роботі, студенти були забезпечені  літературою з дисциплін, які вивчали в інституті.

 

                            

 

У 1950 році бібліотеку очолила Розенгауз П.С. Колектив налічував чотири бібліотекаря.          

 

З 1952 року бібліотека почала здійснювати внутрішній та зовнішній книгообмін. Згідно з заявками кафедр за тематичними планами видавництв здійснювалось регулярне комплектування, поліпшувалось забезпечення навчального процесу програмною літературою, розширювалась тематика комплектування фонду. Вся література, яка надходить до бібліотеки підлягає науковій та технічній обробці. Набув  розвитку довідковий апарат бібліотеки: постійно поповнювався генеральний алфавітний каталог, було створено систематичний каталог. Пізніше - читацький алфавітний каталог та алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу.

 

              

 

Упродовж 1950-1960-х рр. колектив бібліотеки, під керівництвом завідуючої бібліотекою Ісай (Шийко) Надії Терентіївни, активно та наполегливо працював над збереженням, оновленням, актуалізацією книжкового фонду та його ефективним використанням. Надія Терентіївна обіймала дану посаду із 1959 року. В роки Другої світової війни вона знаходилася у підпіллі, була зв’язковою. Псевдонім “Чайка” отримала за спритність, кмітливість, з якими вона виконувала завдання, що завжди були пов’язані з великим ризиком для життя. Шість разів вона переходила лінію фронту. За мужність та героїзм, проявлені в роки війни, Надія Терентіївна нагороджена багатьма урядовими нагородами.

 

          

 

У 1960 році, після надбудови приміщення інституту, бібліотека отримала ще 360 кв.м де були розміщені двох’ярусне книгосховище, читальний зал, кімната для каталогів. Було організовано читальний зал на 88 посадкових місць із відкритим доступом до книжкового фонду 5 тис. примірників. У 1966-1967 рр. читальний зал було переобладнано. Кількість посадкових місць збільшилася до 100. Книжковий фонд збільшено до 14 тис. одиниць та винесено в інше приміщення. Фонд поповнився дисертаціями, авторефератами дисертацій, науковими звітами.

 

                               

 

У гуртожитку № 3 (по вул. М. Бойчука, 36) організовано філіал бібліотеки з книгосховищем, а у гуртожитках № 1, № 2, № 3 – читальні зали. На кафедрах та у лабораторіях існує 25 пересувних бібліотек. Влітку, в спортивно-оздоровчому таборі, теж працює пересувка.

 

У грудні 1974 р. при бібліотеці було створено службу НТІ, на чолі зі ст. інженером Мірончик Н. Ф.

 

          

 

Зміцненню матеріальної бази, впровадженню нових форм та методів роботи значною мірою сприяла діяльність директора бібліотеки Коваленко Л.  В., яка обіймала дану посаду із 1984 року. Посаду заступника директора обіймала Козлова Н. І.

 

У 1989 році завершилося будівництво НБК інституту по вул. М. Бойчука, 42 і бібліотека отримала нові приміщення. Ось коли від всього колективу знадобилося максимум знань, зусиль, вміння організувати переїзд у приміщення загальною площею 1800 кв.м. Тоді фонди бібліотеки налічували близько 300 тис. примірників і потрібно було їх передислокувати, розставити і підготувати до видачі так, щоб не зірвати навчальний процес. Як живий струмочок, бібліотекарі та студенти інституту, переносили пов'язані і пронумеровані пачки книг, не рахуючись з часом. Багато сил було покладено на упорядкування книжкового фонду.

 

Відбулася реорганізація традиційних систем обслуговування, виділення нових підрозділів, секторів.

Якісне та оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів забезпечує ефективна система обслуговування, яка складається із:

  • абонементів (абонемент навчальної літератури; абонемент наукової літератури; абонемент художньої літератури);
  • читальних залів (навчальний читальний зал, науковий читальний зал, читальний зал періодичних видань, довідковий  читальний зал по вул. Омеляновича-Павленка, 1).

           

 

За значний історичний проміжок часу відбулося надзвичайно багато змін. За підтримки ректорату університетська бібліотека поступово трансформується в сучасну, комфортну, прогресивну структуру, гармонійно поєднуючи традиційні та інноваційні форми.

 

У 2000-ні роки бібліотека увійшла в новий етап розвитку - етап автоматизації бібліотечних процесів.

Автоматизація розпочалась у 2002 році на основі ліцензійній АБІС «УФД/Бібліотека». З того часу бібліотека пройшла всі стандартні етапи автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів. Поступово впроваджувалися різні модулі системи. Версії системи замінювалися на більш досконалі.

У 2005 році було створено відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення на чолі з Рассказовою В. А.

З огляду на роль і важливість бібліотеки у забезпеченні інформації у навчально-виховному та науковому процесах університету було прийнято рішення про створення електронного читального залу з доступом до локальної мережі університету і мережі Internet.

У 2009 році в книгозбірні розпочато роботу по створенню електронної бібліотеки, яка дозволяє надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві у зручному вигляді через мережі передачі даних. 

 

             

 

Із квітня 2023 року посаду директора бібліотеки НТУ обіймає Мірошник О. М. Заступник директора з питань обслуговування читачів — Кучерява Н. А.

 

Бібліотека постійно розвивається, впроваджує нові форми і методи обслуговування.

Фонд книгозбірні є універсальним, багатогалузевим за тематикою. Представлено широкий спектр навчальної, наукової, художньої, довідково-інформаційної літератури. Родзинкою книгозбірні є авторський фонд інформаційно-бібліографічного відділу. Тут зібрані чудом збережені до наших часів праці викладачів університету з початку його існування. Унікальною є колекція дисертацій і авторефератів дисертацій.

 

На сьогоднішній день створено електронний каталог, який відображає весь фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Швидкість та оперативність пошуку, доступність 24 години на добу, 7 днів на тиждень роблять каталог бібліотеки одним із найзатребуваніших ресурсів.

В автоматизованому режимі обробляється увесь об'єм документів, що поступають у бібліотеку. Усі видання отримують штрих-коди. В електронній формі ведеться картотека книгозабезпеченості. 

Автоматизована книговидача дала реальну можливість управляти процесом обслуговування, дозволила упорядкувати всі технологічні процеси в бібліотеці від обліку книги в ЕК до отримання статистичних даних.

 

Пріоритетний напрям бібліотеки НТУ – створення потужної електронної бібліотеки, яка постійно поповнюється бібліографічними записами нових надходжень. Доступ до повнотекстових документів організовано на web-сайті книгозбірні.

 

Сайт бібліотеки − є точкою цілодобового віддаленого доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки, вітчизняних та світових баз даних. На сайті представлено актуальну інформацію про бібліотеку, її ресурси, послуги, проведення різноманітних інформаційних та масових заходів. Книгозбірня має свою сторінку в соціальній мережі Facebook.

До послуг читачів — безкоштовний Internet і зона Wi-Fi.

 

За 80 років існування книгозбірня пройшла непростий але цікавий шлях, здобуваючи авторитет, повагу читачів, свій імідж. У цьому велика заслуга бібліотекарів усіх поколінь, яких ми пам'ятаємо, адже без їх професійності, працездатності, відповідальності плідний розвиток бібліотеки був би неможливий. Саме колектив бібліотеки став головним рушієм її становлення і розвитку.

 

«Професія бібліотекаря унікальна сама по собі вже тим, що немає меж, якими можна було б окреслити її функції. Робота складна, відповідальна, різнопланова, хоча на перший погляд легка, одноманітна і непомітна. Звичайно, ми не будуємо будинки, але щоденною працею прокладаємо дороги до світу знань і мудрості, самі навчаючись, навчаємо інших».

 

Матеріал підготувала 
зав. відділом ІТ та КЗ бібліотеки Рассказова В. А.

 

Оновлено: 12.02.2024.