БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

 

У 2019 році бібліотека Національного транспортного університету відзначає свій 75-річний ювілей. Бібліотека пройшла шлях становлення, розвитку і удосконалення разом з університетом, як його складова і невід’ємна частина, сприяючи якісному навчально-виховному та науково-педагогічному процесу.

 

Бібліотека завжди намагалася бути джерелом живої думки для викладачів і студентів, розкриваючи перед ними невичерпний світ знань, адже летять тисячоліття, спливають епохи, та сталою залишається повага до мудрості людської, творіння рук та розуму – друкованого слова. Лише спілкування з ним робить особистість всебічно розвиненою, багатоплановою, творчою, цікавою.
 

Історія бібліотеки розпочинається з 7 листопада 1944 року, коли за ініціативою Уряду України Рада Народних Комісарів СРСР прийняла Постанову№21106-р про створення у місті Києві автомобільно-дорожнього інституту. Першим приміщенням бібліотеки було горище навчального корпусу КАДІ по вул. Суворова 1, загальною площею 30 кв.м.

 

Штат бібліотеки у 1945 році - три працівники: Тило М.І. - завідуюча бібліотекою, Ніколаєвська Ф.І. - старший бібліотекар, Атурова О.О. - бібліотекар. У перші роки після війни працівники бібліотеки розпочали роботу у складних умовах - приміщення остаточно не відремонтовано,погано опалювалося, жіночому колективу було дуже важко готувати свою бібліотеку до роботи в зимовий період. Але, незважаючи на труднощі, бібліотека працює та розвивається. 

 

               

 

На момент відкриття фонд бібліотеки складав близько 17 500 друкованих одиниць. Це були книги, які нам передали зі своїх книжкових фондів бібліотеки споріднених за профілем вищих навчальних закладів - Московського, Ленінградського та Сибірського автомобільно-дорожніх та Київського політехнічного інститутів. Перші читачі бібліотеки - 247 студентів і 49 професорів, доцентів та викладачів. 

 

У 1950 році бібліотеку очолила Розенгауз П.С. На той час колектив бібліотеки налічував лише чотири працівники.          

             

З 1952 року бібліотека почала здійснювати внутрішній та зовнішній книгообмін. Згідно з заявками кафедр за тематичними планами видавництв здійснювалось регулярне комплектування, поліпшувалось забезпечення навчального процесу програмною літературою, розширювалась тематика комплектування фонду. Основними джерелами комплектування були: обласний бібліотечний колектор, українське відділення видавництва "Транспорт", магазин "Технічна книга" № 1, магазин підписних видань, "Союздрук", відомчі організаціі - "НАМИ", "НАТИ", "НИИНАВТОПРОМ", "ЦНИТЭСТРОЙМАШ", "ГПНТБ", "СОЮЗДОРНИИ", "УКРДОРНИИ" та інші. 


Вся література, яка надходить до бібліотеки підлягає науковій та технічній обробці. До послуг читачів - система каталогів (систематичний, алфавітний читацький, каталог назв творів художньої літератури, реєстраційна картотека періодичних видань). 

 

                 

     

У 1989 році завершилося будівництво навчально-бібліотечного корпусу інституту по вул. Кіквідзе, 42, в якому передбачалося приміщення і для бібліотеки. Ось коли від всього колективу знадобилося максимум знань, зусиль, вміння організувати переїзд у нове приміщення площею 1340 кв. м. Фонди бібліотеки налічували близько 300 тис. примірників і потрібно було їх передислокувати, розставити і підготувати до видачі так, щоб не зірвати навчальний процес. Як живий струмочок, співробітники бібліотеки і студенти інституту переносили пов'язані і пронумеровані пачки книг, не рахуючись з часом.

 

Комфортні умови нового приміщення бібліотеки дали можливість поліпшити умови праці співробітників, покращити зберігання фондів, підвищити рівень обслуговування читачів. До послуг читачів у бібліотеці було створено систему абонементів (навчальний, науковий, художньої літератури) та читальних залів (навчальний, науковий, періодичних видань, довідковий  по вул. Омеляновича-Павленка, 1). 

                                 

         

 

З розвитком навчального закладу з року в рiк покращувалась матерiально-технiчна база бiблiотеки, збільшувався книжковий фонд, зростала кiлькiсть працiвникiв і користувачів, створювались нові відділи, розпочався процес комп’ютеризації та автоматизації.

 

Інноваційні зміни стали можливими завдяки придбанню АБІС «УФД/Бібліотека». За допомогою системи формується власний інформаційний ресурс - електронний каталог (ЕК), який відображає весь фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Швидкість та оперативність пошуку, доступність 24 години на добу, 7 днів на тиждень роблять каталог бібліотеки одним із найзатребуваніших ресурсів.

 

В автоматизованому режимі обробляється увесь об'єм документів, що поступають у бібліотеку. Усі видання заносяться до ЕК та отримують штрих-коди. На підставі  інформації про надходження літератури  системою  автоматично  складається  книга інвентарного  обліку  фонду. Всі нові надходження  реєструються  за  видами  та  типами  у відповідності  з  графами книги сумарного обліку, ведеться розподіл видань по фондах. Технологія роботи з періодичними виданнями надала можливість проводити процес реєстрації періодичних видань з автоматичним формуванням записів електронного каталогу та подальшим аналітичним описом статей.

 

Використання інноваційних технологій у роботі університетської бібліотеки дозволяє розширити діапазон обслуговування. Споживачами послуг стали не тільки безпосередні, але й віддалені користувачі, які знаходяться поза єдиним простором, у якому здійснюється безпосереднє обслуговування.

 

Формування та розвиток Електронної бібліотеки є одним із стратегічних завдань бібліотеки НТУ. Мета – створення, збереження, організація використання власних та світових електронних інформаційних ресурсів в різних галузях знань та надання вільного онлайнового доступу до них користувачам бібліотеки для підвищення ефективності і якості освітнього процесу. Тематичний склад ресурсів ЕБ визначається відповідно до освітнього, наукового та виховного процесів університету.

 

 

                        

 

До послуг читачів - Віртуальна довідка. Це інтерактивна послуга, яка надає відповіді на разові запити віддалених користувачів. Сервіс працює на безоплатній основі. Скористатися послугами сервісу може кожний бажаючий незалежно від того, записаний він до бібліотеки або ні.

 

Електронний читальний зал (ЕЧЗ), призначений для задоволення інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет у навчальних та наукових цілях. ЕЧЗ бібліотеки НТУ: 6 робочих місць для користувачів; зона Wi-Fi; електронний каталог бібліотеки НТУ; повнотекстова локальна база навчальної літератури.

 

Книгозабезпеченість навчального та наукового процесів університету є одним з головних завдань роботи бібліотеки. Використовуючи можливості нових технологій, ми поліпшуємо якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за допомогою бази даних «Книгозабезпечення навчальних дисциплін». Ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає можливість бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для університету дані цієї статистики стають вирішальними під час акредитації кафедр та дисциплін.

 

 

За 79 років існування бібліотека пройшла непростий але цікавий шлях, здобуваючи авторитет, повагу читачів, свій імідж. У цьому велика заслуга бібліотекарів усіх поколінь, адже без їх професійності, працездатності, відповідальності плідний розвиток бібліотеки був би не можливий. Саме колектив бібліотеки став головним рушієм її становлення і розвитку.

 

З дня створення бібліотеки в ній працювали люди, для яких вона стала рідною домівкою, про благополуччя якої вони турбувалися, віддаючи їй свої знання та енергію. Вагомим є внесок у розбудову бібліотеки таких ветеранів, як: Безугла В. Г., Елісєєва А. С.,  Ісай Н. Т., Катасонова В. С., Козинська О. М., Мірончик Н. Ф., Ніколаєвська Ф. І. 

 

У різні роки бібліотеку очолювали директори:

 

•        1950 – 1959 – Розенгауз П.С.

•        1959 – 1984 – Ісай Н. Т.

•        1984 – 2021 – Коваленко Л. В.

                                                                               

Пройшовши славний історичний шлях університетська бібліотека вбачає свою основну місію у виконанні завдань навчально-виховного процесу та сприянню науково-дослідницькій роботі, у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, забезпечення доступності документів та інформації на основі якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів і користувачів бібліотеки відповідно до їх інформаційних запитів.

 

Чільне керівництво бібліотеки

 

•        Директор бібліотеки НТУ – Мірошник О. М.

•        Заступник директора з питань обслуговування читачів – Кучерява Н. А.

 

Бібліотека не стоїть осторонь перетворень, що відбуваються у суспільстві та університеті, вона шукає нові форми і методи роботи. Покоління сучасних фахівців бібліотеки НТУ – Асадчева Н. С., Валітова Н. Д., Головко Т. Г., Колісник Л. В., Мойсеєнко Г. Л., Рассказова В. А., Самойленко С. М., Ушакова Л. С., Ширшова Л. П. – команда в розквіті творчих сил, яка завжди готова до нових пошуків, ініціатив та починань.

 

«Професія бібліотекаря унікальна сама по собі вже тим, що немає меж, якими можна було б окреслити її функції. Робота складна, відповідальна, різнопланова, хоча на перший погляд легка, одноманітна і непомітна. Звичайно, ми не будуємо будинки, але щоденною працею прокладаємо дороги до світу знань і мудрості, самі навчаючись, навчаємо інших».

 

Матеріал підготувала 
зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки 
Рассказова В. А.