ЗАКОНИ 

 

НАКАЗИ

 • Примірне положення про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації  | Наказ № 641 (від 06.08.2004): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/nakazmou.html

 • Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки - Міністерство культури і туризму України | Наказ | 18.10.2005 N 745: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05

 • Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек | Наказ № 929 від 26.06.2017 р.: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-03/7694/nmo-929.pdf

 • Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями | Наказ № 207 від 14.02.2018 р.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18#Text

 • Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах | Наказ № 22 від 03.04.2007 р.: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0530%2D07#Text

 • Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури | Наказ Міністерства культури України № 1222 від 28.11.2013: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2076-13
 • Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань:   Наказ Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 • Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств,установ, організацій та закладів галузі культури | Міністерство культури і туризму України | Наказ N 44 від 16.07.2007: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07
 • Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку | Наказ № 684 від 08.09.2018 р.:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0970-18#Text
 • Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності | Наказ Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 грудня 2015 р. за N 1590/28035: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15
 • Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16 
 • Про затвердження Порядку використання документів через обмінні бібліотечні фонди | Наказ № 1131 від 31.10.2017 р.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1583-17#Text
 • Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання | Наказ Міністерства культури від 14.06.2016 № 437: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16
 • Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних баз даних наукової інформації | Наказ № 269 від 27.02.2019 р. : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-19#Text
 • Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек | Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України № 1398 від 12.12.2012: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13
 • Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин | Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду | Наказ N 65 від 26.03.2010: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0293-10
 • Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи | Міністерство культури і туризму України | Наказ №1631/0/16-08 від 29.12.08: http://udpu.org.ua/files/biblioteka/Zagdoc/Tupovinormushasy.pdf
 • Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні - Міністерство культури і мистецтв України | Наказ | № 275 від 05.05.99 р.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99
 • Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування - Державний комітет статистики України, Міністерство України у справах науки і технологій | Наказ | 07.08.98 №272/219: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98
 • Про затвердження форм звітності про діяльність публічних та спеціальних бібліотек, а також інструкцій щодо їх заповнення | Наказ | № 463 від 28.11.2022 р. : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-23#Text
 • Про затвердження форми заяви для включення електронного інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 2 груд. 2004 р. № 1058: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1585-04
 • Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України | Міністерство культури України | Наказ N 1398 від 12.12.2012: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1250-13
 • Про методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації   | Наказ № 27 від 20.01.2005: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/nakaz27_20_01_2005.pdf

 • Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних стандартів України | Наказ N 1423 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.11.2013: http://www.me.gov.ua

 

 

Оновлено: 26.02.2023.