01-09-2021

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ ТА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Поняття «електронний каталог» прийшло до нас із США. Дивно, але в англійській професійній лексиці немає еквівалента поєднанню «electronic catalog». Американці, почувши цей вираз, обов'язково запитають, що мається на увазі. На відміну від нашої країни, у Сполучених Штатах цей термін має кілька значень.

«Картотека» і «каталог» - різні поняття. У каталозі обов'язковим елементом бібліографічного запису є шифр зберігання документа та відповідність конкретному фонду, склад і зміст якого він розкриває. Будучи одним з основних проявів інформатизації бібліотек, ЕК створює умови для реалізації одного з головних принципів відкритого суспільства - принципу загальної доступності інформації.

Докладніше

ДСТУ 7. 76-96 дає таке визначення електронного каталога : «Електронний каталог (ЕК) - це бібліотечний каталог в машиночитаній формі, що працює в реальному режимі часу і надається в розпорядження читачів бібліотеки».

 

Загальний обсяг Електронного каталогу бібліотеки НТУ на 31.08.2021 року становить 160 365 документів.

 

Каталог містить бібліографічну інформацію і розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих (книги, брошури, періодичні видання, нормативно-технічні документи, дисертації, автореферати дисертацій, тощо), електронних документів (повнотекстові видання викладачів НТУ), бібліографічні описи статей і слугує для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку.

 

Електронний каталог періодичних видань містить бібліографічну інформацію про періодичні видання (газети, журнали) з фонду бібліотеки, видані українською та російською мовами. Інформація про періодичні видання представлена за період з 2002 року по поточний рік.

 

Електронна бібліотека повнотекстових видань професорсько-викладацького складу НТУ створена у 2009 році.

Загальний обсяг Електронної бібліотеки на 31.08.2021 року становить 1 836 бібліографічних записів.

 

Електронна бібліотека  призначена для накопичення, систематизації, зберігання та забезпечення довготривалого, постійного, надійного доступу до власних та світових електронних видань із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу.

ЕБ є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та  наукового процесів університету.

 

Фонд Електронної бібліотеки містить у собі:

 • навчальні видання – підручники, посібники, курси та конспекти лекцій, навчально-методичні комплекси, практикуми, словники професорсько-викладацького складу університету;
 • наукові видання – автореферати дисертацій, монографії, що передані до Бібліотеки авторами (правовласниками);
 • матеріали та тези доповідей наукових конференцій професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ;
 • видання, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету;
 • авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
 • власні електронні ресурси Бібліотеки (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

Електронна картотека статей містить бібліографічні описи статей з журналів та збірників, що знаходяться в бібліотечному фонді з 2003 р. та видані українською і російською мовами.

 

Швидкість та оперативність пошуку, доступність 24 години на добу, 7 днів на тиждень роблять Електронний каталог бібліотеки одним із найзатребуваніших ресурсів.

 

Скористатись усіма сервісами Електронного каталогу та Електронної бібліотеки можна через авторизований вхід.

 

Що таке «авторизація» і для чого вона потрібна?

Мається на увазі перевірка, що здійснюється комп'ютерною системою або сайтом для ідентифікації користувача перед отриманням їм права доступу до системи або інтернет-ресурсу. Авторизований користувач може виконувати в системі певні дії, не доступні іншим особам.

Авторизація потрібна для того щоб система змогла пізнати Вас, як свого користувача і допустити до своїх ресурсів.

 

Як виконати авторизацію?

Пройдіть за посиланням http://lib.ntu.edu.ua/catalog/login.html.

Перед Вами з'явиться вікно авторизації.

Початково є два поля, в яких введені користувачем дані перевіряються автоматично.

Поля форми авторизації повинні бути обов'язково заповнені. Потрібно ввести логін та пароль.

 

В поле "Логін" вводимо – ntu (маленькими літерами), а у поле "Пароль" –  ідентифікаційний податковий номер (складається з 10 цифр). Після цього натискаємо кнопку «Увійти».

 

Таким чином користувач потрапляє на сторінку електронного каталогу бібліотеки НТУ.

 

Що відбувається при введенні невірних даних?

Помилка при авторизації блокує відвідувача.

Помилка авторизації – це невірне введення логіна або пароля. При наборі кодових слів, користувач повинен звертати увагу на правильний порядок символів, регістр, встановлену розкладку клавіатури.

 

Як знайти повнотекстове видання викладача?

В поле «Автор» інформаційно-пошукової системи електронного каталогу потрібно ввести прізвище автора  електронного документа.

Поставити позначку у вікні «Електронна копія» (в нижній частині сторінки) і здійснити запуск кнопкою «Вибрати».

Після відкриття переліку бібліографічних описів навчально-методичних посібників певного автора вибрати потрібний документ і здійснити запуск гіперпосилання.

 

У випадку виникнення проблем при входженні до Електронного каталогу просимо звертатися до Інформаційно-обчислювального центру НТУ за тел. +38 (044) 280-28-31

 

УВАГА! Документи з фонду Електронної бібліотеки призначені лише для особистого використання користувачів бібліотеки та не передбачають подальшого поширення, копіювання, публікації, тиражування будь-якими засобами, передачі іншим особам, використання з комерційною метою, розміщення на інших веб-сторінках, розсилання та ін. За порушення цієї вимоги користувачі несуть особисту відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

 

Статтею 444 Цивільного кодексу України визначено, що твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою, як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ бібліотеки

Рассказова В. А.

 31-08-2021

ВІТАННЯ

 

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Вітаємо вас зі вступом до Національного транспортного університету!

Сподіваємося, що студентські роки стануть часом становлення особистості, розкриття творчого потенціалу і лише від ваших прагнень залежить, якими будуть ці роки і чого ви досягнете в майбутньому, а Бібліотека стане для вас надійним помічником.

 

З повагою,

колектив бібліотеки НТУ 

 

 26-08-2021

ВИКЛАДАЧАМ

 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ!

Ми готові донести до наступних поколінь Ваші праці: підручники, навчальні посібники, монографії тощо.

 

З питань передачі електронних повнотекстових видань звертайтеся до відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечння бібліотеки за адресою:

м. Київ, вул. М. Бойчука, 42. поверх 9, кімната 903.

Довідки за телефоном. :  +38 (044) 284-70-13       e-mail: raskasvic@ukr.net 

 

З питань передачі книг звертайтеся до відділу наукової обробки документів і організації каталогів за адресою:

м. Київ, вул. М. Бойчука, 42. поверх 8, кімната 805.

Довідки за телефоном. :  +38 (044) 284-70-13       e-mail: asadcheva@ntu.edu.ua

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВИХ ВИДАНЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ У ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Передавання повнотекстових видань їх авторами до Електронної бібліотеки НТУ започатковується з метою їх надання в загальний доступ у режимі online.
 2. Автор видання подає до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки (НБК, 9 поверх, кімната 903)  електронну копію друкованого видання на компакт-диску або USB Flash-накопичувачі.
 3. Електронні версії підручників, навчальних посібників, робочих навчальних програм, лекційних матеріалів, контрольних (модульних) завдань, тестів та наукових видань приймаються у форматах: DOC, PDF, RTF.
 4. Cкладові частини видання (титульний лист + текст + рекомендована література) повинні йти одним файлом.
 5. Автору надається акт прийому-передачі електронного повнотекстового видання до Бібліотеки.
 6. Бібліотека розміщує на своєму сайті електронні копії видань викладачів НТУ та забезпечує до них, спільно з Інформаційно-обчислювальним центром, безкоштовний доступ на підставі рішення університету.
 7. Якщо потрібно, автор має право вносити зміни та доповнення до видання, після чого версія електронного ресурсу має бути поновлена працівниками відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки.
 8. З плином часу видання можуть застарівати. Таким чином, кафедри університету повинні надавати до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки списки повнотекстових видань, які слід видалити з електронного каталогу як застарілі.

Зав. відділом ІТта КЗ бібліотеки

Рассказова В. А.

 25-08-2021

ЦІКАВО ЗНАТИ

 

 

 

НТУ - У ДВАДЦЯТЦІ НАЙКРАЩИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ

Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представляє виші Києва, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2021 року.

Докладніше

 

Найкращі заклади освіти Києва

Назва закладу освітиМісцеМісце у загальному рейтингуТОП 200 УкраїнаБал ЗНО на контрактScopusПідсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 1 3 1 5
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 2 2 2 6 5 13
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 3 4-5 11 2 20 33
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 4 7 22 9 17 48
Національний авіаційний університет 5 20 9 60 39 108
Національний університет біоресурсів і природокористування України 6 25 8 88 26 122
Національний університет харчових технологій 7 33 23 93 38 154
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 8 38 77 69 23 169
Київський національний торговельно-економічний університет 9 39 36 44 95 175
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 10 41 45 29 108 182
Київський національний університет технологій та дизайну 11 42 34 109 40 183
Київський національний університет будівництва і архітектури 12 46-47 46 84 69 199
Київський університет імені Бориса Грінченка 13 50-51 60 21 143 224
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 14 59 52 72 119 243
Університет державної фіскальної служби України 15 80 90 75 131 296
Національний транспортний університет 16 81-82 96 120 81 297
Київський національний лінгвістичний університет 17 99 129 23 179 331
Київський національний університет культури і мистецтв 18 100 120 37 175 332
Національний університет фізичного виховання і спорту України 19 103 81 165 92 338
Державний університет телекомунікацій 20 106 123 112 125 360
Державний університет інфраструктури та технологій 21 107-108 146 130 85 361
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 22 112 162 13 191 366
Міжрегіональна Академія управління персоналом 23 121-122 133 154 93 380
Київський медичний університет 24 121-122 192 7 181 380
Білоцерківський національний аграрний університет 25 123-124 114 164 103 381
Українсько-американський університет Конкордія 26 125 187 5 191 383
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 27 126-127 168 25 191 384
Університет економіки та права "КРОК" 28 128 99 137 149 385
Академія адвокатури України 29 129-131 189 10 191 390
Київський університет права Національної академії наук України 30 129-131 172 27 191 390
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 31 140-141 199 12 191 402
Національна академія внутрішніх справ 32 150-151 143 102 165 410
Київський міжнародний університет 33 155 171 80 168 419
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 34 158 201 201 27 429
Український гуманітарний інститут 35 162-163 196 48 191 435
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 36 162-163 185 59 191 435
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 37 168 201 51 191 443
Національна академія Служби безпеки України 38 172 201 67 178 446
Університет менеджменту освіти 39 178-180 178 117 160 455
Київська школа економіки 40 181 201 201 54 456
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 41 185-186 201 73 191 465
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 42 187-188 145 184 141 470
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 43 187-188 201 78 191 470
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 44 189-190 201 85 191 477
Європейський університет 45 192-193 132 158 191 481
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 46 197 147 201 149 497
Київський університет культури 47 202 201 110 191 502
Університет сучасних знань 48 205 201 116 191 508
Національна академія статистики, обліку та аудиту 49 208 197 135 189 521
Академія праці, соціальних відносин і туризму 50 212 160 201 170 531
Національна академія державного управління при Президентові України 51 220-221 201 201 151 553
Національний університет оборони України ім. Черняховського 52 223-224 169 201 191 561
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 53 231 201 201 169 571
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 54 232 186 201 191 578
Національна академія управління 55 234-235 188 201 191 580
Київський славістичний університет 56 237 201 201 182 584
Міжнародний європейський університет 57 242 201 201 190 592

 

 25-08-2021

ЧИТАЧІ І КНИГИ: ПОВЕРНЕННЯ В БІБЛІОТЕКУ

 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Починається новий навчальний рік. Звертаємося до вас із проханням повернути до фонду абонементу навчальної літератури (НБК, 9 поверх, кім. 907) літературу, отриману в минулі роки.

 

Будь ласка, повертайте літературу в охайному, підклеєному вигляді, щоб наступним курсам, які отримуватимуть свої підбірки, було приємно користуватися цими книгами. Дякуємо!

З нетерпінням чекаємо на читачів-боржників.

 

Відділ обслуговування

 

 

  

 25-08-2021

ЦІКАВО ЗНАТИ

 

 

НАЙКРАЩІ ТЕХНІЧНІ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Найкращими технічними університетами України визнано НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка» та Харківський національний університет радіоелектроніки.

Саме ці університети очолили трійку найкращих технічних закладів вищої освіти Консолідованого рейтингу вишів в 2021 році, що оприлюднений Освіта.ua.

Докладніше

Рейтинг складається вже понад 10 років. Цього року Консолідований рейтинг університетів охоплює результати 242 закладів вищої освіти.

 

Четверте місце цьогорічного рейтингу технічних закладів освіти посів Національний авіаційний університет.

Інші місця першої десятки технічних університетів отримали виші з Харкова, Дніпра, Одеси, Винниці та Івано-Франківська.

Зокрема, п'яте місце рейтингу технічних вишів обійняв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

На шостому місці розташувався Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Сьоме місце посів Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

На восьмому місці рейтингу найкращий технічний університет Одеси – Одеський національний політехнічний університет.

Вінницький національний технічний університет розташувався на 9 місці у переліку найкращих технічних вишів.

На десятому місці рейтингу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Найкращі технічні заклади вищої освіти України

Назва закладу освітиМісцеМісце у загальному рейтингуТОП 200 УкраїнаБал ЗНО на контрактScopusПідсумковий бал
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 1 2 2 6 5 13
Національний університет "Львівська політехніка" 2 6 4 35 7 46
Харківський національний університет радіоелектроніки 3 11-12 12 46 21 79
Національний авіаційний університет 4 20 9 60 39 108
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 5 24 7 100 11 118
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 6 27-28 15 86 28 129
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 7 29-30 20 94 22 136
Одеський національний політехнічний університет 8 36 25 96 37 158
Вінницький національний технічний університет 9 37 16 115 32 163
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 10 43 40 76 68 184

 24-08-2021

ЦІКАВИНКИ

 

ТОП-8 ДОСЯГНЕНЬ УКРАЇНЦІВ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ЯКИМИ МИ ПИШАЄМОСЬ 

За 30 років незалежності українці здобули безліч перемог. І довели - вони не лише вільні, а й неймовірно сильні!

24 серпня Україна святкує День Незалежності. Ми вирішили пригадати, хто вкотре прославив нашу країну на увесь світ. Ким ми пишалися, за кого раділи й затамовували подих в очікуванні результатів. Поїхали!

Докладніше

1. Стрибок Сергія Бубки

1993 року український легкоатлет Сергій Бубка став першим у світі, хто стрибнула вище шести метрів. Рекорд спортсмена з жердиною в закритому приміщенні - 6,15 м, і побили його лише у 2014 році.

2. Українець в космосі

Сталося це 1997 року - Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України, здійснив 16-добовий політ на американському шатлі "Колумбія".

3. П'ять медалей Яни Клочкової

На Олімпійських іграх 2000 та 2004 років плавчиня завоювала п’ять медалей - чотири золоті та одну срібну. Ба більше, на Олімпійських іграх в Сіднеї перевершила всі світові рекорди з плавання на дистанції 400 метрів.

4. Тріумф на "Євробаченні"

Без зайвих слів. 2004 року Руслана принесла Україні перше місце, а трек "Дикі танці" європейці наспівують досі.

5. "Золотий м'яч Андрія Шевченка

2004 року український футболіст Андрій Шевченко став найкращим футболістом Європи і здобув "Золотий м’яч".

6. Світова слава Кличків

2011 року Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея, після чого брати стали власниками чотирьох поясів чемпіонів світу у важкій вазі.

7. Українка на Евересті

2016 року Ірина Галай підкорила найвищу вершину світу Еверест і стала першою українкою, якій це вдалося.

8. Перемога Джамали на "Євробаченні"

Цього ж року Джамала підкорила світ проникливою піснею "1944" та здобула для України перше місце.

 24-08-2021

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Новітній історії України виповнюється 30 років. Це молодий вік, але ми маємо багатовіковий літопис, переданий від діда до батька, від батька до сина. Українська жага до волі та незалежності пройшла скрізь віки і створила той фундамент, на якому ми міцно стоїмо. Кожен з нас отримав свободу, яка є нашою спадщиною та здобутком.
Незалежність — у нашій ДНК.

Видатний український політичний діяч та дисидент В'ячеслав Чорновіл говорив, що Україна починається з кожного з нас, маючи на увазі відповідальність кожного окремого громадянина за державу в якій він живе. Від кожного з нас залежить, якою буде майбутнє України. Від військових, лікарів, вчителів, інженерів, хліборобів, спортсменів, науковців, митців, усіх, хто своєю щоденною працею робить нашу державу величною. Тому варто завжди пам'ятати, що Незалежність — це ми, і тому кожен з нас несе свою частку відповідальності за її збереження.

 

Вітаємо з головним державним святом — Днем Незалежності України!

 29-07-2021

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

ДО 30-Ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Бібліотека пропонує своїм користувачам переглянути віртуальну книжкову виставку "Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України" (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки"). На виставці представлено документи з фондів університетської бібліотеки. 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 27-07-2021

БІБЛІОТЕКА - НАУКОВЦЯМ

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ МЕНЕДЖЕРИ

Створення списку літератури до наукової роботи – це дуже клопітка робота, яка потребує багато часу. Важливо чітко вказати всі джерела інформації, які автор використовує при написанні роботи, дотримуючись чітких правил цитування. І на допомогу дослідникам приходять  бібліографічні менеджери або референс-менеджери. 

 

Бібліографічний менеджер - це програма, розроблена для зберігання бібліографічних даних, повних текстів і оформлення посилань та списків літератури. Програма дозволяють користувачеві створювати і підтримувати особисту (колективну) бібліотеку посилань на наукову літературу з можливістю завантаження першоджерел, автоматизувати підготовку списків літератури для своїх публікацій. Бібліографічний менеджер може працювати як в онлайн-режимі, так і в універсальному (оффлайн-онлайн) режимі.

Докладніше

 

Переваги бібліографічних менеджерів:

 • зберігання та управління бібліографічними даними;
 • збирання інформації про пов’язані PDF документи, веб сторінки, файли, зображення чи створення посилань на доступні повнотекстові джерела;
 • додавання нотаток;
 • генерування бібліографії чи вставлення цитувань у наукову роботу;
 • форматування бібліографічних даних у різні стилі;
 • створення групи користувачів та спільна робота з бібліографічними даними в дослідницьких проектах;
 • створення приміток до статей і зберігання їх у своїй колекції.


EndNote Online - система управління бібліографічною інформацією, що застосовується для управління посиланнями і бібліографією. Вона допомагає економити час на пошук інформації, правку, перевірку та форматування створюваних користувачем наукових документів. EndNote можна використовувати в режимі онлайн разом з сервісом Web of Science, версією EndNote для ПК або в якості самостійного продукту. Безкоштовний пакет надається в онлайн версії програми - EndNote Online.


EndNote дозволить:

 • Якісно відбирати бібліографічну інформацію з різних джерел даних в Інтернеті, наприклад таких як Web of Science, PubMed, Google Scholar та ін.
 • Мати в EndNote власну базу даних, захищену паролем і доступну з будь-якого місця, де є підключення до мережі Інтернет і зберігати там записи.
 • Працювати колективно, надавати свої записи іншим користувачам EndNote для полегшення роботи.
 • Створювати форматований список посилань з використанням різних бібліографічних стилів.

 


Mendeley - універсальний бібліографічний менеджер для управління бібліографічною інформацією, що дозволяє зберігати і переглядати наукові праці у форматі PDF.
Mendeley також є науковою соціальною мережею з понад 3 мільйонами користувачів. Це дозволяє рекламувати себе і свої дослідження в усьому світі, спілкуватися з іншими дослідниками і вивчати тренди сучасних досліджень.
Для отримання доступу до використання програми необхідно створити обліковий запис на сайті Mendeley. 


Mendeley дозволить:

 • Завантаження статті безпосередньо з таких платформ, як Science Direct.
 • Зберігати документи в особистій бібліотеці, а також керувати та користуватися ними в будь-який час як онлайн, так і офлайн.
 • Виділяти фрагменти статей, коментувати їх та ділитися інформацією з членами своєї дослідницької групи.
 • Створювати бібліографічні списки і посилання для нової роботи одним натисканням кнопки, вибираючи відповідний стиль.
 • Ліміт безкоштовної книжкової полиці: 2 Гб.

 

 

Zotero - безкоштовний інструмент з відкритим кодом для роботи з посиланнями, який працює як розширення до браузера Firefox. Дозволяє користувачам створювати власний бібліографічний список, імпортувати посилання з текстових файлів або баз даних, наявних в Інтернеті. Особливістю є автоматичне збереження разом з бібліографією повного тексту статті. Можливе налаштування російськомовного інтерфейсу.


Zotero дозволить:

 • Імпортувати та зберігати бібліографічну інформацію з PDF-файлів, баз даних, каталогів бібліотек, веб-сайтів із знімками тощо.
 • Миттєво створювати та форматувати текстові цитати та бібліографію.
 • Синхронізуватися з сервером для зберігання вашої бази даних.
 • Індексувати бази даних.
 • Створювати ваш профіль online.
 • Користуватися російськомовним інтерфейсом.
 • Не вимагає для роботи постійного підключення до Інтернету.
 • Ліміт безкоштовної книжкової полиці: 300 Мб.

 

 

«Grafiati» – це сервіс автоматичного оформлення бібліографічних посилань і створення списків використаних джерел.

 

Мета – дозволити користувачам – студентам, аспірантами, школярам, науковцям та іншим авторам – якісно оформлювати списки джерел до власних праць, не витрачаючи часу на дослідження нюансів кожного конкретного стилю цитування.

 

Сьогодні сервіс «Grafiati» надає можливість генерувати бібліографічні посилання та створювати списки використаної літератури за українськими та міжнародними стандартами в найновіших редакціях: ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), APA (7th ed.), MLA (8th ed.), Chicago (17th ed., notes and bibliography), Chicago (17th ed., author-date), Harvard. Створені матеріали доступні в особистому кабінеті користувача, де їх можна редагувати, коригувати, копіювати та експортувати.

Цитування за всіма згаданими стилями цілком пристосоване до конкретної мови й країни: генерування посилань відбувається за тією мовою яку ви оберете, тому ви можете автоматично оформити список посилань для подання своєї публікації до українського, англійського, французького, італійського, іспанського або польського журналу.

 

Докладніще на сайті: www.grafiati.com.

 

 
Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16