03-06-2021

ЦІКАВО ЗНАТИ

 

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ SCOPUS 2021 РОКУ

Освіта.ua оприлюднений щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus.

Результати рейтингу засновані за показниками цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їх фахівцями.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До бази даних також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з результатами рейтингу 2021 року найвищий індекс Гірша серед закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка, який очолив рейтинг цього року.

Друге місце рейтингу Scopus посів Харківський національний університет ім. Каразіна. Третє – Львівський національний університет ім. Франка.

Четверту сходинку рейтингу обійняв Одеський національний університет ім. Мечникова.

На п’ятому місці рейтингу найбільш цитованих вишів країни розташувався Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського».

Шосту сходинку рейтингу Scopus обійняв Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Національний університет «Львівська політехніка» посів сьому позицію рейтингу.

Сумський державний університет та Львівський національний медичний університет ім. Галицького цього року отримали восьму та дев’яту сходинку рейтингу.

Замикає першу десятку рейтингу університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus Донецький національний медичний університет.

Докладніше

 

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

 

Місце ↓УстановаКількість публікаційКількість цитуваньІндекс Гірша 2021Індекс Гірша 2020Різниця (2021–2020)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 20806 133768 101 93 8
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 11076 71003 76 73 3
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 7938 50868 67 64 3
4 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 3916 25987 67 62 5
5 (+1) Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 9726 37039 65 60 5
6 (-1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3995 20227 64 61 3
7 (+1) Національний університет "Львівська політехніка" 8894 34920 52 45 7
8 (+1) Сумський державний університет 3358 23973 50 45 5
9 (+3) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 1319 11117 50 45 5
10 (-3) Донецький національний медичний університет 1422 9982 50 48 2
11 (-1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 4890 19915 48 45 3
12 (+1) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1152 11944 47 42 5
13 (-2) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 4262 18456 46 45 1
14 (+2) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України 425 11583 44 39 5
15 (-1) Ужгородський національний університет 2673 14444 43 40 3
16 (-1) Український державний хіміко-технологічний університет 1578 9876 42 40 2
17 (+1) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 1119 6612 40 36 4
18 (-1) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 569 6558 39 37 2
19 (+2) Донецький національний університет імені Василя Стуса 2082 7267 35 32 3
20 (-1) Національний університет "Києво-Могилянська академія" 726 6294 35 33 2
21 (-1) Харківський національний університет радіоелектроніки 3818 10863 34 30 4
22 (-2) Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
1814 8545 34 32 2
23 (new) Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 1016 6830 34 0 34
24 Харківський національний медичний університет 940 3683 33 30 3
25 (-2) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 975 7082 32 30 2
26 (-1) Національний університет біоресурсів і природокористування України 1730 6645 32 28 4
27 (-1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 630 5430 32 28 4
28 (+3) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 1572 5056 31 23 8
29 (-2) Донецький національний технічний університет 1516 4037 29 27 2
30 (+12) Криворізький національний університет 751 3400 29 20 9
31 (-2) Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України 1190 4081 27 25 2
32 (-4) Вінницький національний технічний університет 1029 3844 27 26 1
33 (+10) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 625 2726 27 20 7
34 (-4) Одеська національна академія харчових технологій 1076 3721 26 24 2
35 (+2) Національний лісотехнічний університет України 363 3292 26 21 5
36 (+34) Криворізький державний педагогічний університет 286 2298 26 15 11
37 (-1) Одеський національний політехнічний університет 1216 3783 25 21 4
38 (-6) Національний університет харчових технологій 717 3243 25 22 3
39 (-6) Національний авіаційний університет 2848 7355 23 21 2
40 (-6) Київський національний університет технологій та дизайну 698 3821 23 21 2
41 (+8) Національна металургійна академія України 1150 2703 23 18 5
42 (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 540 2430 23 20 3
43 (-8) Національний фармацевтичний університет 1306 3554 22 21 1
44 (+1) Донбаська державна машинобудівна академія 487 3193 22 19 3
45 (-7) Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
383 2311 22 21 1
46 (-2) Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
286 1970 22 20 2
47 (-8) Буковинський державний медичний університет 1013 1810 22 21 1
48 (+10) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 943 3498 21 16 5
49 (-2) Івано-Франківський національний медичний університет 397 2804 21 19 2
50 (+3) Західноукраїнський національний університет 961 2765 21 17 4
51 (-10) Запорізький національний університет 972 2374 21 20 1
52 (+22) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 710 2331 21 14 7
53 (+6) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 416 1978 21 16 5
54 (+13) Київська школа економіки 123 1569 21 15 6
55 (-7) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 203 1440 21 19 2
56 (-6) Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 899 2224 20 18 2
57 (-1) Сумський національний аграрний університет 463 1932 20 17 3
58 (-3) Приазовський державний технічний університет 742 1846 20 17 3
59 (-8) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 452 1689 20 18 2
60 (+79) Черкаський державний технологічний університет 294 1093 20 6 14
61 (-4) Національний університет «Запорізька політехніка» 1331 2907 19 16 3
62 (-16) Хмельницький національний університет 684 2812 19 19 0
63 (+2) Національний університет водного господарства та природокористування 722 2402 19 15 4
64 (-4) Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова
529 1938 19 16 3
65 (-11) Чернігівський національний технологічний університет 467 1825 19   19
66 (+3) Одеський національний медичний університет 547 1681 19 15 4
67 (+6) Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 1041 2668 18 14 4
68 (+12) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 932 2546 18 13 5
69 (-5) Київський національний університет будівництва і архітектури 744 2435 18 15 3
70 (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 583 1734 18 14 4
71 (-19) Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
442 1436 18 18 0
72 (+32) Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка
398 1129 18 10 8
73 (-10) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 910 2832 17 15 2
74 (-13) Одеський державний екологічний університет 296 1631 17 16 1
75 (+1) Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 597 1440 17 14 3
76 (-10) Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 629 1410 17 15 2
77 (+1) Державний університет «Житомирська політехніка» 369 1076 17 14 3
78 (-7) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 342 1048 17 15 2
79 (-7) Харківська медична академія післядипломної освіти 582 1727 16 14 2
80 (+13) Український державний університет залізничного транспорту 549 1503 16 11 5
81 Національний транспортний університет 431 1463 16 13 3
82 (-5) Українська медична стоматологічна академія 682 1326 16 14 2
83 (-15) Запорізький державний медичний університет 329 1249 16 15 1
84 (+7) Національний університет цивільного захисту України 363 1217 16 12 4
85 (+11) Державний університет інфраструктури та технологій 307 907 16 11 5
86 (-24) Луганський державний медичний університет 123 794 16 16 0
87 (-8) Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 145 791 16 14 2
88 (+1) Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
573 1604 15 12 3
89 (+5) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 507 1196 15 11 4
90 (-4) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 268 944 15 13 2
91 (-7) Донецький державний університет управління 115 887 15 13 2
92 (-4) Національний університет фізичного виховання і спорту України 148 821 15 13 2
93 (+16) Міжрегіональна академія управління персоналом 221 743 15 10 5
94 (-12) Херсонський державний університет 379 1216 14 13 1
95 (+15) Київський національний торговельно-економічний університет 607 1106 14 9 5
96 (-11) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 231 864 14 13 1
97 (-14) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 193 852 14 13 1
98 (-11) Львівський торговельно-економічний університет 157 767 14 13 1
99 (-4) Херсонський національний технічний університет 393 727 14 11 3
100 (+1) Одеський національний економічний університет 158 572 14 11 3
101 (-11) Луцький національний технічний університет 561 1058 13 12 1
102 (-10) Одеська державна академія будівництва та архітектури 285 844 13 12 1
103 (-3) Білоцерківський національний аграрний університет 173 590 13 11 2
104 (+2) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 177 538 13 10 3
105 (+3) Міжнародний гуманітарний університет 97 433 13 10 3
106 (+28) Харківський національний університет внутрішніх справ 202 407 13 7 6
107 (+4) Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
210 857 12 9 3
108 (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 459 766 12 8 4
109 (+21) Таврійський державний
агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
281 668 12 7 5
110 (-13) Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова 395 642 12 11 1
111 (+3) Одеський національний морський університет 256 590 12 9 3
112 (-9) Українська академія друкарства 197 573 12 10 2
113 (-14) Бердянський державний педагогічний університет 151 573 12 11 1
114 (+21) Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 165 543 12 7 5
115 (+7) Миколаївський національний аграрний університет 205 517 12 8 4
116 (+15) Херсонська державна морська академія 165 478 12 7 5
117 Університет банківської справи 94 445 12 9 3
118 (-16) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 280 765 11 10 1
119 (-7) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 429 711 11 9 2
120 (-22) Житомирський державний університет імені Івана Франка 324 634 11 11 0
121 (-1) Поліський національний університет 244 546 11 8 3
122 (+5) Харківський національний університет будівництва та архітектури 347 537 11 7 4
123 (+18) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 174 536 11 6 5
124 (-19) Харківська державна академія фізичної культури 97 455 11 10 1
125 (+18) Державний університет телекомунікацій 187 429 11 6 5
126 (-5) Центральноукраїнський національний технічний університет 261 606 10 8 2
127 (-14) Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
214 588 10 9 1
128 (-5) Вінницький національний аграрний університет 206 515 10 8 2
129 (-14) Українська інженерно-педагогічна академія 314 436 10 9 1
130 (-14) Дніпровський державний технічний університет 375 430 10 9 1
131 (+2) Університет державної фіскальної служби України 205 383 10 7 3
132 (-25) Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка
149 361 10 10 0
133 (+9) Херсонський державний аграрний університет 123 349 10 6 4
134 (-8) Львівський національний аграрний університет 233 722 9 7 2
135 (-17) Харківський державний університет харчування та торгівлі 216 510 9 8 1
136 (+1) Полтавська державна аграрна академія 243 418 9 6 3
137 (-9) Полтавський університет економіки і торгівлі 198 411 9 7 2
138 (-14) Донбаський державний педагогічний університет 158 349 9 8 1
139 (+7) Університет імені Альфреда Нобеля 116 326 9 5 4
140 (+7) Уманський національний університет садівництва 211 306 9 5 4
141 (-16) Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 108 305 9 8 1
142 (-10) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 133 293 9 7 2
143 (-5) Київський Університет імені Бориса Грінченка 276 426 8 6 2
144 Національний університет "Одеська морська академія" 333 412 8 5 3
145 (-16) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 173 334 8 7 1
146 (new) Національна академія Національної гвардії України 117 250 8 0 8
147 (+5) Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова 63 215 8 5 3
148 (+3) Національний університет «Острозька академія» 113 195 8 5 3
149 (new) Університет Григорія Сковороди в Переяславі 88 152 8 0 8
149 (+7) Університет економіки та права "Крок" 64 151 8 5 3
150 (new) Український Католицький Університет 94 451 7 0 7
151 (+6) Національна академія державного управління при Президентові України 125 250 7 4 3
152 (+1) Маріупольский державний університет 85 174 7 5 2
153 (-13) Рівненський державний гуманітарний університет 209 277 6 6 0
154 (-9) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 120 245 6 5 1
155 (-5) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 333 237 6 5 1
156 (+4) Львівський державний університет внутрішніх справ 130 202 6 3 3
157 (-8) Донбаський державний технічний університет 108 158 6 5 1
158 (new) Подільський державний аграрно-технічний університет 101 143 6 0 6
159 (new) Державний університет економіки і технологій 37 132 6 0 6
160 (new) Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти" 48 122 6 0 6
161 (+3) Мукачівський державний університет 83 121 6 3 3
162 (new) Приватний вищий навчальний заклад
«Буковинський університет»
37 96 6 0 6
163 (new) Одеський державний аграрний університет 34 64 6 0 6
164 (-16) Львівський медичний інститут 285 168 5 5 0
165 (new) Національна академія внутрішніх справ 123 121 5   5
166 (-12) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 47 89 5 5 0
167 (-8) Харківський технологічний університет "ШАГ" 17 84 5 4 1
168 Київський міжнародний університет 39 75 5 3 2
169 (-2) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 60 71 5 3 2
170 (-2) Академія праці, соціальних відносин і туризму 23 65 5 3 2
171 (-16) Львівський університет бізнесу та права 24 56 5 5 0
172 (-14) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 71 84 4 4 0
173 (-7) Національний університет "Одеська юридична академія" 113 76 4 3 1
174 (-4) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 98 69 4 3 1
175 (-4) Київський національний університет культури і мистецтв 72 61 4 3 1
176 (new) Донецький юридичний інститут МВС України 61 55 4 0 4
177 (new) Комунальний заклад “Харківська
гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
28 31 4 0 4
178 (-6) Національна академія Служби безпеки України 45 165 3 2 1
179 (-17) Київський національний лінгвістичний університет 56 58 3 3 0
180 (-15) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 13 57 3 3 0
181 (-20) Київський Медичний Університет УАНМ 70 49 3 3 0
182 (-19) Київський славістичний університет 7 40 3 3 0
183 (new) Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»
25 38 3 0 3
184 (-11) Львівський інститут економіки і туризму 14 17 3 2 1
185 (-10) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 12 28 2 1 1
186 (new) Ізмаїльський державний гуманітарний університет 36 21 2 0 2
187 (-11) Одеський державний університет внутрішніх справ 36 18 2 1 1
188 (-14) Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 24 14 2 1 1
189 (new) Національна академія статистики, обліку та аудиту 22 9 2 0 2
190 (new) Міжнародний європейський університет 7 4 1 0 1

 

Рейтинг складений Освіта.ua за результатами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2021 року.

Дані рейтингу актуальні станом на 19 квітня 2021 року. У рейтинг включено лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит «Ukraine» у полі пошуку «Affilation Search». У список не включено заклади, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.

Індекс Гірша дорівнює N, якщо науковець чи науковий заклад опублікував N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 101: це означає, що цей заклад опублікував 101 наукову статтю, кожна з яких процитована щонайменше 101 раз. Інші ж статті університету ім. Шевченка були процитовані менше ніж 101 раз.

 01-06-2021

"БОРОТЬБА ЗА СВІДОМІСТЬ" - ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ

 

Національний музей Голодомору-геноциду та Інститут дослідження Голодомору спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Галузевим Архівом Служби безпеки України, Видавничим домом «Києво-Могилянської академії» продовжують реалізовувати освітньо-патріотичний проект «Боротьба за свідомість», в рамках якого до обласних універсальних наукових, університетських, районних, міських бібліотек буде безплатно передано комплекти нових  книг, які є рідкісними виданнями, що видавались не для продажу.

Всі книги видані в останні роки, мають українське патріотичне спрямування, покликані вести боротьбу за свідомість, насамперед свідомість молоді, яка формує національну українську еліту. Національним музеєм Голодомору-геноциду спільно з партнерами проекту зібрано 5 тисяч книг, які планується поширювати серед бібліотек України цього року.

 25-05-2021

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПОВНОТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ

 

 

  

Пропонуємо ознайомитись із повнотекстовими виданнями професорсько-викладацького складу НТУ, які надійшли до фонду Електронної бібліотеки університету у травні місяці (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Нові надходження / Нові надходження до Електронної бібліотеки (травень 2021)").

 

 

 25-05-2021

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ

 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ТА СКАСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ

З  01 березня 2021 року набирають чинності національні стандарти України:

1. ДСТУ 7152:2020 (ISO 8:2019, NEQ; ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ). Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. - На заміну ДСТУ 7152:2010

2. ДСТУ 9048:2020. Автомобільні дороги. Методи вимірювання основних параметрів стану довкілля. – Вперше.

3. ДСТУ 9049:2020. Технічна діагностика. Діагностування та контролювання технічного стану посудин і трубопроводів під впливом агресивного робочого середовища. Загальні вимоги. – Вперше.

 

Скасовується чинність національного стандарту з 01 березня 2021 року:

1. ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках.

 25-05-2021

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 

У травні фонд університетської бібліотеки поповнився новими книгами (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Нові надходження").
Якщо зацікавила якась із книг, ви маєте змогу звернутися до нас, щоб отримати більш детальну інформацію про видання. 

 

 20-05-2021

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

У культурі кожного народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. В Україні таким символом є вишиванка – своєрідний унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. 

Сьогодні - Всесвітній день вишиванки. А Ви знаєте, як з’явилась традиція цього дня? 15 років тому, у 2006 році, студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала одного дня всім прийти у вишиванках. На цю ініціативу відгукнулись декілька десятків студентів та викладачів її факультету. І то стало початком акції, яка переросла у «Всесвітній день вишиванки», що на сьогодні вийшов далеко за межі нашої країни.

Одягніть сьогодні вишиванку, додайте трошки краси цьому дню!

 18-05-2021

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ

Бібліотека пропонує своїм користувачам переглянути віртуальну виставку "Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України" (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки"). На виставці представлено документи з фондів університетської бібліотеки. 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 07-05-2021

АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ ІМЕНІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ: ТРИВАЄ ВІДБІР КАНДИДАТІВ

 

 

Розпочато цьогорічний відбір кандидатів на призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні. Стипендія заснована на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні. Збір кандидатів на призначення стипендій триватиме до 1 червня 2021 року".

 

Участь у конкурсі можуть брати студенти, які своєю активною позицією утверджують ідеали та цінності Революції гідності.

 

Докладніше

 

П’ятдесят академічних стипендій можуть отримати студенти та курсанти державних закладів вищої освіти за спеціальностями:

 • “Фізична терапія, ерготерапія” – п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;
 • “Залізничний транспорт” – п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка;
 • “Агроінженерія” - п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;
 • “Економіка” - п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;
 • “Військове управління (за видами збройних сил)” - п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка;
 • “Географія” - п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;
 • “Архітектура та містобудування” - академічна стипендія імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;
 • “Інженерія програмного забезпечення” - п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;
 • “Сценічне мистецтво” - п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна;
 • “Психологія” - п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського.

Від кожного закладу можна делегувати одного студента. Відбір кандидатів здійснює вищий колегіальний орган студентського (курсантського) самоврядування за результатами зимової сесії з числа:

 • студентів, які мають значні успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10% перших за рейтингом;
 • курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну.

Для делегування кандидата на призначення академічної стипендії заклади вищої освіти мають до 1 червня 2021 року надіслати пакет документів, який має включати:

 • супровідний лист за підписом керівника закладу освіти;
 • рішення (витяг із рішення) вищого органу студентського самоврядування та додати до нього матеріали, які підтверджують активну громадянську позицію студента (курсанта);
 • мотиваційний лист (для студента);
 • витяг із рішення стипендіальної комісії, що підтверджує його право на призначення академічної стипендії (для студента);
 • матеріали, що підтверджують успіхи та досягнення (для курсанта).

Матеріали можуть виглядати як портфоліо: туди додається все за бажанням номінанта. Можна додавати грамоти, рекомендаційні листи, фото тощо.

 

Додатково

 

Документи формуються у справу (папку), пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти (супровідний лист), надсилаються до 1 червня 2021 року у двох примірниках (паперова та електронна). Паперову версію надсилати поштою (рекомендованим листом або кур’єрською поштою) до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України на адресу : 03045, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, з поміткою «кандидат на призначення стипендії» (контактна особа – Ольга Сорока, o.soroka1982@gmail.com).

 

Стипендії виплачуватимуться протягом навчального року, починаючи з 1 вересня, за умови підтвердження права кандидатів на академічну стипендію за підсумками літньої сесії.

 

Стипендії для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», - 2480 гривень на місяць, а для курсантів – у розмірі 2270 грн на місяць.

 

Нагадуємо, приватні заклади вищої освіти зможуть здійснювати підготовку фахівців за державним замовленням.

 

 06-05-2021

КНИЖКОВА ВИСТАВКА

 

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ, ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

8-9 травня Україна традиційно вшановує День пам’яті  та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні важливо нагадати про непересічну роль українців у перемозі Об’єднаних Націй у Другій світовій війні, висловити повагу всім борцям проти нацизму, увічнити пам'ять про загиблих воїнів, жертв війни. «День перемоги над нацизмом у Другій світовій   війні» встановлено як державне свято відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року  Верховною Радою України закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років» в рамках пакету законів про декомунізацію.

 

На абонементі художньої літератури організована книжкова виставка на якій представлені документи, публіцистичні  та аналітичні статті, дослідження істориків, спогади безпосередніх учасників війни, художні твори з фонду бібліотеки НТУ.

 

Для пошуку інших видань даної тематики радимо скористатись електронними ресурсами бібліотеки та традиційними каталогами.

 

Виставка експонується за адресою: НБК по вул. М. Бойчука, 42, поверх 8, кім. 803.

 06-05-2021

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 

 

Пропонуємо до уваги читачів нові книги, що поповнили фонд бібліотеки у січні-квітні 2021 року (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Нові надходження")

 

 

 
Сторінка: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22