13-09-2021

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ НА АБОНЕМЕНТІ  НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Студенти початкового курсу навчання обслуговуються в Бібліотеці (НБК по вул. М. Бойчука, 42, поверх 9, кім. 907) до 17 вересня 2021 року.

 

АБОНЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Працює з 9.00 до 17.30

Обідня перерва з 13.00 до 13.30

 

При собі мати студентський квиток або залікову книжку, ручку

 

 13-09-2021

ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕКИ

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

На сайті університетської Бібліотеки працює Віртуальна бібліографічна довідка.

 

ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА – це інтерактивна послуга, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. ВД є частиною інформаційного сервісу бібліотеки.

Послуга  безкоштовна.

Бібліотека забезпечує конфіденційність особистих даних про користувача.

 

На Ваші питання відповідають співробітники інформаційно-бібліографічного відділу та інших структурних підрозділів бібліотеки НТУ.

 

Скористатися послугою мають можливість всі віддалені користувачі, незалежно від того, чи є вони читачами університетської бібліотеки.

Прийом запитів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово.

Докладніше

Як задати питання

Зайдіть у розділ Віртуальна довідка і заповніть відповідну форму. Намагайтеся якомога повніше і точніше сформулювати свій запит. Це прискорить роботу бібліографів і зробить відповідь на Ваш запит максимально точним.

 

Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту бібліографа з Вами (у разі необхідності для уточнення запиту) та пошуку виконаних довідок.

 

Формулюйте запит у довільній формі українською або російською мовами.

Кожний запит має містити лише одне питання.

 

У відповідях на запити надаються:

 • відомості про наявність документів у фондах бібліотеки НТУ;
 • інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);
 • бібліографічні списки відповідно до теми запиту (до 10 назв);
 • фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні).

Не розглядаються запити, пов’язані:

З питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства України.

З тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів.

З підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо.

 

Термін виконання ВД :

 • запити виконуються у порядку їх надходження в режимі роботи бібліотеки університету;
 • термін виконання  запитів - 3 робочих дні (в залежності від їх специфіки та складності);
 • максимальний термін виконання запитів – 3 робочих дні (в залежності від їх специфіки та складності).

 13-09-2021

ВИКЛАДАЧАМ

 

НОВИЙ ЦИКЛ БЕЗКОШТОВНИХ ВЕБІНАРІВ З НАУКОМЕТРІЇ

13 вересня для всіх українських вчених розпочнеться безкоштовний цикл вебінарів з наукометрії. Програма онлайн-зустрічей оновлена і звучить так: «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science».

 

Важливо: Учасники циклу отримають сертифікат міжнародного зразка на 1 кредит ECTS (30 годин). Сертифікат надається учасникам, які прослухали мінімум 3 з 4 тем.

Докладніше

Цикл вебінарів складається з 4 блоків

* Міжнародиний досвід у публікаційній сфері. Як наукові публікації впливають на діяльність вчених?

* Наукометрична база даних Scopus. Сервіси, наукометричні показники та тонкощі роботи.

* Наукометрична база даних Web of Science. Сервіси, наукометричні показники та тонкощі роботи.

* Міжнародна кооперація. Платформи для підвищення наукометричних показників вчених. 

 

Цикл навчальних вебінарів має на меті освітити всі головні аспекти публікаційної діяльності вченого в міжнародних наукометричних базах даних. Цикл піднімає всі головні проблеми, з якими стикаються українські науковці в процесі написання статей для зарубіжних журналів. Долучайтеся до циклу та зробіть важливий крок на шляху до свого визнання у міжнародній науковій спільноті.

 

Організатор: науково-навчальний центр компанії «Наукові публікації»

Спікер: Елизавета Батаєва - спеціаліст науково-навчального центру

 

Приємна умова: участь безоплатна!

 

Обов’язкова умова: попередньо зареєструватися!

 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

©Publ.Science

 

 13-09-2021

ДОСЛІДНИКАМ

 

ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "ПРОФЕСОР"

Намір отримати науковий ступінь чи звання - це відповідальний і важливий крок для кожного дослідника. Вчений повинен чітко дотримуватися законодавчих вимоги, щоб одержати потрібний результат для його кар'єрного зростання. Яка кількість публікацій необхідна досліднику для захисту звання "Професор", читайте далі.

 

Згідно Наказу Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам 

 

Вчене звання професора присвоюють працівникам закладів вищої освіти, у тому числі закладів післядипломної освіти, яким присуджено науковий ступінь доктора наук, вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

Докладніше

 Науково-публікаційні вимоги
- наявність сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу, або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science»
- опубліковані після захисту докторської дисертації навчально-методичні та наукові праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 2 публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science»
 
Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ, яким присуджено науковий ступінь доктора наук, вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 
Науково-публікаційні вимоги
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science».
- опубліковані після захисту докторської дисертації навчально-методичні та наукові праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 3 публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science».

Вчене звання професора присвоюється працівникам закладів вищої освіти, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, яким не присуджено ступінь доктора наук, але:
- мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);
- яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
- опубліковані після захисту докторської дисертації навчально-методичні та наукові праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 4 публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science».

©Publ.Science
 
 


06-09-2021

ДОСЛІДНИКАМ

 

ВИШІ ОТРИМАЮТЬ ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ BENTHAM SCIENCE

Заклади вищої освіти та наукові установи матимуть можливість використовувати безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів видавництва Bentham Science.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки за результатами домовленостей з представником видавництва Bentham Science.

Доступ до електронних ресурсів Bentham Science буде доступний до 31 грудня цього року.

Bentham Science є видавцем рецензованої наукової літератури, що забезпечує видання понад 130 наукових журналів в електронному та друкованому форматах, які містять результати досліджень переважно в галузях фармакології та медицини, технічних та суспільних наук. Значна частина журналів видавництва Bentham Science індексуються провідними бібліографічними базами даних.

 06-09-2021

БІБЛІОТЕКА - ДОСЛІДНИКАМ

 

НАУКОВА РОБОТА БЕЗ ПЛАГІАТУ. ЩО РЕКОМЕНДУЄ МОН?

У наукових реаліях сьогодення гостро стоїть питання плагіату. Для того, щоб його уникнути, на державному рівні були прописані рекомендації щодо його виявлення та запобігання в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). Давайте більш детально розглянемо явище академічного плагіату та способи його уникнення. 

Докладніше

 
Що таке плагіат та академічний плагіат?
Плагіатом вважається робота, яка повністю або частково копіює інформацію, що вийшла з-під пера іншої особи. Автор не згадує першоджерело і присвоює результат собі.
Під академічним плагіатом розуміють публікацію наукових результатів без зазначення авторства. Результати чужих досліджень плагіатор присвоює собі.   

Які бувають види академічного плагіату?
 
Відтворення тексту
1. Без значних змін, з незначними змінами або переклад чужої роботи. Обсяг – від речення і більше. Посилання на автора – відсутнє
2. Повністю, часткове, парафраз тексту, довільний переказ. Посилання на автора – відсутнє
3. Цитати наведені з іншого джерела без вказування першоджерела.
4. У роботі вказана науково-технічна інформація, що взята з іншого джерела без вказівки на першоджерело. 5. У роботі зазначена інформація щодо оприлюднених творів мистецтва без вказівки на авторство цих творів мистецтва.    

Рекомендації МОН щодо запобігання академічного плагіату в наукових роботах?

1. Будь-який текст (обсяг – від речення), що взятий з чужого джерела та записаний без змін, має супроводжуватися посиланням на першоджерело.

Виняток: кліше, що не мають авторства чи є загальновживаними.

2. Якщо парафраз чи довільний текст більший ніж 1 абзац, посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на джерело має знаходитися щонайменше 1 раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, які містять формули, нумеровані та марковані списки (в останньому випадку допускається 1 посилання наприкінці списку).

3. Якщо автор цитує джерело, де зазначено першоджерело, то в тексті роботи має бути наведено першоджерело. Коли цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті потрібно зазначити посилання на безпосереднє джерело цитування («цитується за:  »).

4. Будь-яка науково-технічна інформація, що наведена у тексті, має супроводжуватися посиланням на джерело, з якого взята ця інформація. Виняток: загальновідома інформація. Якщо у роботі використовують текст нормативно-правового акту, тоді достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та дату ухвалення останніх змін до нього або нової редакції. Під час відтворення творів мистецтва, необхідно зазначити авторів та назви цих творів мистецтва (якщо вони відомі).

5. Під час зазначення виконавського мистецтва слід підписувати індивідуальних чи колективних виконавців (якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, зазначити, що вони є невідомими. Якщо неможливо ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору потрібно обов'язково вказати джерело, з якого взято відтворений твір.

 

Сподіваємося, що використовуючи ці рекомендації, згодом ми все менше будемо чути про таке явище як плагіат у наукових роботах, покладаючись на моральні та професійні якості науковців зі всього світу.

©Наука та метрика

 

 


02-09-2021

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ

(НБК по вул. М. Бойчука, 42 , поверх 9, Абонемент навчальної літератури, кім. 907)

 

Студенти  перших курсів обслуговуються

з 9.00 до 17.30

 

06, 07, 08, 09, 10 вересня – МН (МО), МН (МЗД, МПД), МН (ЛГ), МР, ТР, МТР, ОА, ЦТО,ФТ, МН (МО)-тех., МН (ЛГ)-тех., ФТ–тех., ОА – тех.

 

При собі мати студентський квиток або залікову книжку, ручку

 

 01-09-2021

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ ТА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Поняття «електронний каталог» прийшло до нас із США. Дивно, але в англійській професійній лексиці немає еквівалента поєднанню «electronic catalog». Американці, почувши цей вираз, обов'язково запитають, що мається на увазі. На відміну від нашої країни, у Сполучених Штатах цей термін має кілька значень.

«Картотека» і «каталог» - різні поняття. У каталозі обов'язковим елементом бібліографічного запису є шифр зберігання документа та відповідність конкретному фонду, склад і зміст якого він розкриває. Будучи одним з основних проявів інформатизації бібліотек, ЕК створює умови для реалізації одного з головних принципів відкритого суспільства - принципу загальної доступності інформації.

Докладніше

ДСТУ 7. 76-96 дає таке визначення електронного каталога : «Електронний каталог (ЕК) - це бібліотечний каталог в машиночитаній формі, що працює в реальному режимі часу і надається в розпорядження читачів бібліотеки».

 

Загальний обсяг Електронного каталогу бібліотеки НТУ на 31.08.2021 року становить 160 365 документів.

 

Каталог містить бібліографічну інформацію і розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих (книги, брошури, періодичні видання, нормативно-технічні документи, дисертації, автореферати дисертацій, тощо), електронних документів (повнотекстові видання викладачів НТУ), бібліографічні описи статей і слугує для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку.

 

Електронний каталог періодичних видань містить бібліографічну інформацію про періодичні видання (газети, журнали) з фонду бібліотеки, видані українською та російською мовами. Інформація про періодичні видання представлена за період з 2002 року по поточний рік.

 

Електронна бібліотека повнотекстових видань професорсько-викладацького складу НТУ створена у 2009 році.

Загальний обсяг Електронної бібліотеки на 31.08.2021 року становить 1 836 бібліографічних записів.

 

Електронна бібліотека  призначена для накопичення, систематизації, зберігання та забезпечення довготривалого, постійного, надійного доступу до власних та світових електронних видань із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу.

ЕБ є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та  наукового процесів університету.

 

Фонд Електронної бібліотеки містить у собі:

 • навчальні видання – підручники, посібники, курси та конспекти лекцій, навчально-методичні комплекси, практикуми, словники професорсько-викладацького складу університету;
 • наукові видання – автореферати дисертацій, монографії, що передані до Бібліотеки авторами (правовласниками);
 • матеріали та тези доповідей наукових конференцій професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ;
 • видання, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету;
 • авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
 • власні електронні ресурси Бібліотеки (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

Електронна картотека статей містить бібліографічні описи статей з журналів та збірників, що знаходяться в бібліотечному фонді з 2003 р. та видані українською і російською мовами.

 

Швидкість та оперативність пошуку, доступність 24 години на добу, 7 днів на тиждень роблять Електронний каталог бібліотеки одним із найзатребуваніших ресурсів.

 

Скористатись усіма сервісами Електронного каталогу та Електронної бібліотеки можна через авторизований вхід.

 

Що таке «авторизація» і для чого вона потрібна?

Мається на увазі перевірка, що здійснюється комп'ютерною системою або сайтом для ідентифікації користувача перед отриманням їм права доступу до системи або інтернет-ресурсу. Авторизований користувач може виконувати в системі певні дії, не доступні іншим особам.

Авторизація потрібна для того щоб система змогла пізнати Вас, як свого користувача і допустити до своїх ресурсів.

 

Як виконати авторизацію?

Пройдіть за посиланням http://lib.ntu.edu.ua/catalog/login.html.

Перед Вами з'явиться вікно авторизації.

Початково є два поля, в яких введені користувачем дані перевіряються автоматично.

Поля форми авторизації повинні бути обов'язково заповнені. Потрібно ввести логін та пароль.

 

В поле "Логін" вводимо – ntu (маленькими літерами), а у поле "Пароль" –  ідентифікаційний податковий номер (складається з 10 цифр). Після цього натискаємо кнопку «Увійти».

 

Таким чином користувач потрапляє на сторінку електронного каталогу бібліотеки НТУ.

 

Що відбувається при введенні невірних даних?

Помилка при авторизації блокує відвідувача.

Помилка авторизації – це невірне введення логіна або пароля. При наборі кодових слів, користувач повинен звертати увагу на правильний порядок символів, регістр, встановлену розкладку клавіатури.

 

Як знайти повнотекстове видання викладача?

В поле «Автор» інформаційно-пошукової системи електронного каталогу потрібно ввести прізвище автора  електронного документа.

Поставити позначку у вікні «Електронна копія» (в нижній частині сторінки) і здійснити запуск кнопкою «Вибрати».

Після відкриття переліку бібліографічних описів навчально-методичних посібників певного автора вибрати потрібний документ і здійснити запуск гіперпосилання.

 

У випадку виникнення проблем при входженні до Електронного каталогу просимо звертатися до Інформаційно-обчислювального центру НТУ за тел. +38 (044) 280-28-31

 

УВАГА! Документи з фонду Електронної бібліотеки призначені лише для особистого використання користувачів бібліотеки та не передбачають подальшого поширення, копіювання, публікації, тиражування будь-якими засобами, передачі іншим особам, використання з комерційною метою, розміщення на інших веб-сторінках, розсилання та ін. За порушення цієї вимоги користувачі несуть особисту відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

 

Статтею 444 Цивільного кодексу України визначено, що твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою, як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ бібліотеки

Рассказова В. А.

 31-08-2021

ВІТАННЯ

 

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Вітаємо вас зі вступом до Національного транспортного університету!

Сподіваємося, що студентські роки стануть часом становлення особистості, розкриття творчого потенціалу і лише від ваших прагнень залежить, якими будуть ці роки і чого ви досягнете в майбутньому, а Бібліотека стане для вас надійним помічником.

 

З повагою,

колектив бібліотеки НТУ 

 

 26-08-2021

ВИКЛАДАЧАМ

 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ!

Ми готові донести до наступних поколінь Ваші праці: підручники, навчальні посібники, монографії тощо.

 

З питань передачі електронних повнотекстових видань звертайтеся до відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечння бібліотеки за адресою:

м. Київ, вул. М. Бойчука, 42. поверх 9, кімната 903.

Довідки за телефоном. :  +38 (044) 284-70-13       e-mail: raskasvic@ukr.net 

 

З питань передачі книг звертайтеся до відділу наукової обробки документів і організації каталогів за адресою:

м. Київ, вул. М. Бойчука, 42. поверх 8, кімната 805.

Довідки за телефоном. :  +38 (044) 284-70-13       e-mail: asadcheva@ntu.edu.ua

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВИХ ВИДАНЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ У ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Передавання повнотекстових видань їх авторами до Електронної бібліотеки НТУ започатковується з метою їх надання в загальний доступ у режимі online.
 2. Автор видання подає до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки (НБК, 9 поверх, кімната 903)  електронну копію друкованого видання на компакт-диску або USB Flash-накопичувачі.
 3. Електронні версії підручників, навчальних посібників, робочих навчальних програм, лекційних матеріалів, контрольних (модульних) завдань, тестів та наукових видань приймаються у форматах: DOC, PDF, RTF.
 4. Cкладові частини видання (титульний лист + текст + рекомендована література) повинні йти одним файлом.
 5. Автору надається акт прийому-передачі електронного повнотекстового видання до Бібліотеки.
 6. Бібліотека розміщує на своєму сайті електронні копії видань викладачів НТУ та забезпечує до них, спільно з Інформаційно-обчислювальним центром, безкоштовний доступ на підставі рішення університету.
 7. Якщо потрібно, автор має право вносити зміни та доповнення до видання, після чого версія електронного ресурсу має бути поновлена працівниками відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки.
 8. З плином часу видання можуть застарівати. Таким чином, кафедри університету повинні надавати до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки списки повнотекстових видань, які слід видалити з електронного каталогу як застарілі.

Зав. відділом ІТта КЗ бібліотеки

Рассказова В. А.

 
Сторінка: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21