назад

До вершин професійних знань з електронними підручниками викладачів НТУ. Частина 1

Скориставшись Електронним каталогом бібліотеки, Ви можете переглянути повні тексти підручників та навчальних посібників викладачів НТУ (однак видання тільки тих авторів, які передали е-версії до бібліотеки).

 

Рівень доступності Електронної бібліотеки - локальний.

Доступ до електронних видань бібліотеки здійснюється цілодобово і організовано за умов авторизації.

 

Електронні документи та електронні версії друкованих видань, що представлені в Електронній бібліотеці, є об’єктами авторського права та охороняються міжнародними конвенціями і законодавством України.

 

ПІДРУЧНИКИ

 

656

С409

   Системологія на транспорті : у п'яти книгах : підручник для студентів, магістрів і аспірантів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів. Кн. 1. Основи теорії систем та управління / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. – Київ : Знання України, 2005. 

 

656

С409

   Системологія на транспорті : у п'яти книгах : підручник для студентів, магістрів і аспірантів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів. Кн. 2. Технологія наукових досліджень і технічної творчості / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. – Київ : Знання України, 2007. 

 

656

С409

   Системологія на транспорті : у п'яти книгах : підручник для студентів, магістрів і аспірантів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів. Кн. 3. Дослідження операцій у транспортних системах / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. – Київ : Знання України, 2009. 

  

                                                        

 

656

С409

   Системологія на транспорті : у п'яти книгах : підручник для студентів, магістрів і аспірантів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів. Кн. 4. Організація дорожнього руху / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. – Київ : Знання України, 2007. 

 

656

С409

   Системологія на транспорті : у п'яти книгах : підручник для студентів, магістрів і аспірантів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів. Кн. 5. Ергономіка / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. – Київ : Знання України, 2008. 

 

656(07)

Д195

     Данчук, В. Д.  Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті : підручник для вузів транспортного профілю / В. Д. Данчук ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 264 с. 

 

                                                      

 

531

Д532

     Дмитриченко, М. Ф.  Технічна механіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, М. О. Гончар, В. А. Ніколаєнко. – Київ : НТУ, 2018. – 364 с. 

 

625.717

Е457

     Експлуатація аеродромів : підручник, для студентів вищих закладів освіти / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк та ін. ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2018. – 420 с. 

 

379.85

І-741

     Інформаційне забезпечення туризму : підручник / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Сєдой, М. М. Дмитрієв та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2012. – 576 с.

 

669

Ф503

     Фізико-хімічні основи металургії : навчальний підручник для студентів вищих технічних закладів / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, О. І. Богданова та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2012. 

 

                                                                

 

656.025.2

І-264

     Ігнатенко, О. С.  Пасажирські перевезення : підручник. Частина 2 / О. С. Ігнатенко, В. С. Марунич ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2017. – 268 с. 

 

656.025.2

І-264

     Ігнатенко, О. С.  Пасажирські перевезення : підручник. Частина 1 / О. С. Ігнатенко, В. С. Марунич ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2017. – 284 с. 

 

7.012

К98

     Кузьмінець, М. П.  Комплексне проектування : підручник / М. П. Кузьмінець, А. С. Сімонік, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 2019. – 103 с.

 

54

Ф503

     Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Е. К. Посвятенко, Р. В. Будяк, О. В. Мельник, В. Г. Нікітін ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 176 с. 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

625.712

Б903

     Аленіч, М. Д.  Будівництво та експлуатація міських та сільськогосподарських доріг : навчальний посібник / М. Д. Аленіч, О. І. Булах, В. Я. Савенко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2018. – 103 с.

 

004

А56

     Аль-Амморі, Алі  Елементи теорії надійності комп’ютеризованих систем : навчальний посібник з розв’язанням задач у Mathcad / А. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 240 с.

 

004

С568

     Современные компьютерные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" / А. Аль-Аммори, Я. А. Лудченко, Е. П. Тимченко и др. ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Киев : НТУ, 2019. – 136 с. 

 

004

І-741

     Аль-Амморі, А. Н.  Інформаційно-аналітична діяльність : навчальний посібник до курсу “Інформаційно-аналітична діяльність” для студентів вищих навчальних закладів / А. Н. Аль-Амморі, Ю. Н. Зозуля, Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 148 с. 

 

1

Ф561

     Арістова, А. В.  Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / А. В. Арістова, С. В. Волобуєва ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2016. – 184 с.

 

                                           

 

811.111

В175

     Вантажні перевезення : навчальний посібник з англійської мови / Н. В. Астаніна, Л. С. Березова, Т. В. Сахнюк, О. Б. Четверухіна ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2012. – 80 с.

 

811.111

А91

     Астаніна, Н. В.  Англійська мова наукового спілкування : навчальний посібник для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії / Н. В. Астаніна, Н. М. Горідько, В. В. Мацепон ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2020. – 84 c.

 

811.111

А91

     Астаніна, Н. В.  Екологія : навчальний посібник з англійської мови / Н. В. Астаніна, М. В. Крисюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2018. – 128 с. 

 

811.111

А91

     Астаніна, Н. В.  Екологія : навчальний посібник з англійської мови / Н. В. Астаніна, М. В. Крисюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2015. – 123 с.

 

37

І-665

     Бахтіярова, Х. Ш.  Інноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Х. Ш. Бахтіярова, А. В. Арістова, С. В. Волобуєва ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2016. – 172 с.

 

37

І-665

     Бахтіярова, Х. Ш.  Інноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Х. Ш. Бахтіярова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки ; наук. ред. А. В. Арістова, упорядник С. В. Волобуєва. – Київ : НТУ, 2015. – 170 с.

 

                                                                 

 

330.4

Э40

     Эконометрика : учебное пособие / М. Н. Бедняк, Т. М. Бузун, Н. Б. Камалетдинов, В. О. Разводовская ; НТУ, Кафедра менеджмента. – Киев : НТУ, 2016. – 147 с.

 

330.4

Э40

     Эконометрика : учебное пособие / М. Н. Бедняк, Т. М. Бузун, Н. Б. Камалетдинов, В. О. Разводовская ; НТУ, Кафедра менеджмента. – Киев : НТУ, 2018. – 140 с. 

 

658.7

У677

     Управління матеріальними ресурсами підприємства : навчальний посібник / М. Н. Бідняк, О. О. Бакуліч, О. Р. Омельянович, М. М. Гребельник ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2017. – 252 с.

 

519.8

Д703

     Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень : навчальний посібник / М. Н. Бідняк, Т. М. Бузун, Н. Б. Камалетдінов, О. В. Мороз ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2013. – 224 с.

 

379.85

М266

     Маркетинг туристичних дестинацій : навчальний посібник / О. П. Будя, В. В. Волинець, О. К. Грищук та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 300 с.

 

                                              

  

004.65

О-641

     Булига, О. А.  Організація та управління базами даних в середовищі Microsoft Access 2016. Лабораторний практикум : навчальний посібник / О. А. Булига, К. Б. Булига ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 96 с.

 

811.111(07)

I-733

     Варлакова, А. В.  International tourism = Міжнародний туризм : для студентів ІІ-ІІІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 "Туризм" : навчальний посібник / А. В. Варлакова, О. Л. Колесникова ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2013. – 159 с.

 

004

В554

     Вишневецький, В. І.  Основи інформатики і математичного моделювання : навчальний посібник призначений для аспірантів і майбутніх специалістів-менеджерів відповідних спеціальностей / В. І. Вишневецький ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2005. – 20 с.

 

004

О-753

     Основи інформатики : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Ч. 1. Основи комп'ютерної технології математичних розрахунків в середовищі MathCAD / В. І. Вишневецький, В. П. Лясковський, О. П. Тимченко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2006. – 145 с.

 

164

У677

     Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект : навчальний посібник / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, А. М. Дмитриченко, Ю. О. Третиниченко ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2017. – 288 с. 

 

                                               

 

004

Г124

     Гавриленко, В. В.  СУБД : технологія розв'язання функціональних задач на транспорті : навчальний посібник / В. В. Гавриленко ; НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. – Київ : НТУ, 2007. – 155 с.

 

004

Г124

    Гавриленко, В. В.  Забезпечення надійності функціонування комп'ютеризованих систем : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Р. А. Серебряков ; НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. – Київ : НТУ, 2009. – 133 с.

 

004

Г124

     Гавриленко, В. В.  Практичне використання СУБД MySQL : навчальний посібник для студентів НТУ, які навчаються за спеціальностями «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та «Інженерія програмного забезпечення» / В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич ; НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. – Київ : НТУ, 2017. – 144 с. 

 

004

Г124

     Гавриленко, В. В.  Практичне використання СУБД MySQL : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич ; НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. – Київ : НТУ, 2016. – 144 с.

 

004

Г124

     Гавриленко, В. В.  Комп’ютерні технології в аналізі систем масового обслуговування : навчальний посібник для студентів НТУ, які навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки" та "Транспортні технології" / В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, Л. М. Парохненко ; НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. – Київ : НТУ, 2010. – 121 с.

 

53

Ф503

     Фізика : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Кн. 1 / Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 55 с.

 

53

Ф503

     Фізика : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Кн. 2 / Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 51 с.

 

53

Ф503

     Фізика : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Кн. 3 / Ю. П. Гололобов, Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 44 с.

 

811.111

А647

     Горідько, Н. М.  Англійська мова для економістів та фінансистів : навчальний посібник / Н. М. Горідько, Т. М. Новохатня, Б. П. Юхименко ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2014. – 103 с.

 

51

Г944

     Гуляєв, В. І.  Елементи теорії поверхонь : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за інженерно-технічними напрямами підготовки / В. І. Гуляєв, І. В. Горбунович, Л. В. Гловач ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2011. 

 

504

П691

  Практикум з нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" : навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Г. Ф. Гусєв, П. І. Чуваєв, Г. В. Хорькова та ін. ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2014. – 115 с.

 

621.43

Д235

     Двигуни автомобільні : основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовами : навчальний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, В. І. Дмитренко та ін. ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2016. – 64 с. 

 

504

П81

     Промислово-транспортна екологія : навчально-методичний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк, А. О. Корпач та ін. ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2017. – 88 с. 

 

                                              

 

004

К637

     Компьютерные и информационные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» / В. Д. Данчук, А. Аль-Аммори, Е. П. Тимченко и др. ; НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности. – Київ : НТУ, 2018. – 156 с. 

 

004

І-741

     Інформаційні системи та технології : навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності ”Менеджмент” та ”Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / В. Д. Данчук, А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, Н. Ю. Зозуля ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2019. – 151 с.

 

316.77

К639

     Комунікаційні технології зв’язків з громадськістю : навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / В. Д. Данчук, А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, Н. Ю. Зозуля ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 159 с.

 

004

О-753

     Основи алгоритмізації та програмування Turbo Paskal 7.0 : навчальний посібник з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів денної форми навчання спец. 7.080401 "Інформаційні управляючі системи і технології" / В. Д. Данчук, О. А. Булига, К. Б. Булига, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2006. – 156 с.

 

004

Д195

     Данчук, В. Д.  Елементи теорії баз даних та системи управління базами даних : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / В. Д. Данчук, В. П. Лясковський, О. П. Тимченко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2004. – 81 с.

 

                                               

 

004

І-741

     Данчук, В. Д.  Інформаційні системи та технології : навчальний посібник : для студентів денної форми навчання напряму "Менеджмент". Ч. 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2012. – 190 с.

 

004

Д195

     Данчук, В. Д.  Основи інформатики : навчальний посібник до курсу "Основи інформатики" для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання напряму "Менеджмент" : Частина 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2008. – 208 с.

 

004

Д195

     Данчук, В. Д.  Основи інформатики : навчальний посібник до курсу "Основи інформатики" для студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання напряму "Менеджмент". Ч. 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2008. – 246 с.

 

                                                

 

004.7

Т384

     Данчук, В. Д.  Технологія інформаційного пошуку у Всесвітній павутині : навчальний посібник з дисциплін "Комп'ютерні мережі та телекомунікації", "Основи інформатики", "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів напрямів підготовки "Менеджмент", "Транспортні технології" / В. Д. Данчук, Л. В. Осіпа ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 109 с.

 

004(076)

М744

     Моделі, методи і алгоритми розв’язання задач теорії ігор : навчальний посібник / В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. I. Цуканов, А. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 292 с.

 

004

І-741

     Данчук, В. Д.  Інформатика та системологія : навчальний посібник / В. Д. Данчук, В. С. Садовенко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – 2-ге вид., оновл. і допов. – Київ : НТУ, 2017. – 180 с.

 

004

В428

     Visual Basic 6.0. Основи алгоритмізації та програмування : навчальний посібник до курсу "Інформатика" для студентів інженерних спеціальностей денної форми навчання / Данчук, Д. В, К. С. Величко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2009. – 180 с.

 

Виставку підготували:

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Бібліотекар 1 категорії Белан Т. В.

 

Бібліотекар Діденко О. В.

 

Бібліотекар Селіверстова О. М.