назад

До вершин професійних знань з електронними підручниками викладачів НТУ. Частина 2

Скориставшись Електронним каталогом бібліотеки, Ви можете переглянути повні тексти підручників та навчальних посібників викладачів НТУ (однак видання тільки тих авторів, які передали е-версії до бібліотеки).

 

Рівень доступності Електронної бібліотеки - локальний.

Доступ до електронних видань бібліотеки здійснюється цілодобово і організовано за умов авторизації.

 

Електронні документи та електронні версії друкованих видань, що представлені в Електронній бібліотеці, є об’єктами авторського права та охороняються міжнародними конвенціями і законодавством України.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

656.13

М545

    Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, О. К. Грищук, М. П. Цюман ; НТУ. – Київ : НТУ, 2014. – 168 с.

 

656

Д536

    Дмитриченко, М. Ф.  Професійна підготовка фахівців транспортних технологій та систем в умовах глобалізації : посібник / М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2015. – 128 c.

 

001

Т654

     Трансфер технологій — інноваційна складова розвитку науки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров та ін. – Київ : НТУ, 2015. – 140 с. 

 

351.814.2

А202

   Авіаційна безпека : навчальний посібник для студентів спеціальності 7.06010105 "Автомобільні дороги та аеродроми", cпеціалізації "Будівництво і експлуатація аеродромів" / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Л. Петрашевський та ін. ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2013. – 102 с.

 

 

330.34

І-665

     Інноваційна діяльність та трансфер технологій : навчальний посібник для для студентів денної та заочної форми навчання / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Корітчук та ін. ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2016. – 100 с.

 

                                                        

 

621.791.7

З-426

     Зварювання плавленням в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, О. П. Левківський, Б. В. Шапошніков та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2016. – 180 с. 

 

621.791(07)

Д532

     Дифузійне зварювання в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, О. І. Мельниченко, Б. В. Шапошніков та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 212 с. 

 

621.891

Д536

     Дмитриченко, М. Ф.  Триботехніка та основи надійності машин : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов, О. О. Мікосянчик ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, [б. р.]. – 163 с.

 

621.9

М55

   Механічна обробка (режими різання) : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов, Б. В. Шапошніков, Ю. О. Туриця ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2009. – 221 с.

 

                                                  

  

621.9.02

О-753

     Основи процесів різання металів та металообробні верстати : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Ч. 1 / М. Ф. Дмитриченко, В. М. Ткачук, А. М. Савчук та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2014. – 115 с.

 

621.9.02

О-753

     Основи процесів різання металів та металообробні верстати : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Ч. 2 / М. Ф. Дмитриченко, В. М. Ткачук, А. М. Савчук та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2014. – 149 с.

 

669

Ф503

     Фізико-хімічні основи металургії : навчальний підручник для студентів вищих технічних закладів / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, О. І. Богданова та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2012. 

 

62

Т384

     Технологічні основи машинобудування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей:: 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування;, 142 Енергетичне машинобудування; 015 Професійна освіта (транспорт) / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, А. Д. Дулеба, В. Г. Кошелєв ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2017. – 212 с. 

 

62

Т-384

    Технологічні пристрої у машинобудуванні (основи розрахунків) : навчальний посібник для виконання практичних робіт студентами напрямів підготовки : 0902 "Інженерна механіка", 0923 "Зварювання" , 0101 "Професійна освіта" / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, А. Д. Дулеба, В. Г. Кошелєв ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2009. – 109 с.

 

                                                 

  

621.9

В803

     Вплив технологічних факторів на якість механічної обробки : навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.092303 , 7.090258, 7.090214, 7.090210, 7.090211, 7.010100 / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв, В. В. Алєксєєв ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2008. – 48 с.

 

621.791.7

Р79

     Ротаційне зварювання тертям в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2012. – 200 с. 

 

669.01

Ф503

     Фізико-технологічні основи виробництва металів : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, Р. Г. Мнацаканов та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2010. – 168 с.

 

625.76

С409

     Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Д. Л. Журавський ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2017. – 244 с. 

 

625.717

А202

     Авіаційне будівельне матеріалознавство : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Л. М. Карафізі ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2016. – 260 с. 

 

111.852

Д564

     Доброносова, Ю. Д.  Естетика : навчальний посібник для напрямів підготовки 6.020207 "Дизайн", 6.020107 "Туризм" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2014. – 135 с.

 

17

Д564

     Доброносова, Ю. Д.  Етика : навчальний посібник для спеціальностей 081 "Право", 015 "Професійна освіта", 022 "Дизайн", 101 "Екологія", 242 "Туризм", 071 "Облік і оподаткування", 121 "Прикладна механіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Частина 2. Актуальні проблеми прикладної та професійної етики / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2016. – 144 с.

 

                                               

 

691(076)

Д696

     Дорошенко, Ю. М.  Будівельне матеріалознавство в прикладах і задачах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Частина 1. Неорганічні матеріали / Ю. М. Дорошенко, О. Ю. Дорошенко, А. Д. Возненко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2011. – 125 с.

 

656.13

Є704

     Єресов, В. І.  Телематичне управління дорожнім рухом : навчальний посібник / В. І. Єресов, О. В. Григор’єва ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2017. – 120 с. 

 

339.92

М581

     Козак, Л. С.  Міжнародна економічна безпека : навчальний посібник / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2016. – 232 с. 

 

7.047

К893

     Кузьмінець, М. П.  Ландшафтний дизайн. Організація простору та благоустрій територій : навчальний посібник для студентів магістрів спеціальності 022 "Дизайн" / М. П. Кузьмінець, Ю. І. Дубовенко ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с.

 

7.021.2

К893

     Кузьмінець, М. П.  Макетування : навчальний посібник / М. П. Кузьмінець, А. С. Сімонік, В. П. Тименко ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2019. – 116 с.

 

7

М545

     Кузьмінець, М. П.  Методологія наукових досліджень і психологія творчого мислення : навчальний посібник для студентів спеціальності 022 "Дизайн" / М. П. Кузьмінець, В. М. Мадзігон, В. П. Тименко ; НТУ, Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : Леся, 2019. – 140 с.

 

                                               

 

656

К911

     Кунда, Н. Т.  Дослідження операцій у транспортних системах : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" вищих навчальних закладів / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : Слово, 2008. – 350 с.

 

656

К911

    Кунда, Н. Т.  Елементи дослідження операцій у транспортних системах: основні поняття, задачі прийняття рішень, математичне моделювання, системи масового обслуговування : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" вищих навчальних закладів / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : Норгта-плюс, 2007. – 187 с.

 

001.89

К911

     Кунда, Н. Т.  Методи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Транспортні технології» / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2007. – 84 с.

 

656.073

К911

     Кунда, Н. Т.  Організація міжнародних автомобільних перевезень : навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних закладів / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : Слово, 2010. – 465 с.

 

656.073

К911

     Кунда, Н. Т.  Конвенції та угоди у сфері міжнародних автомобільних перевезень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Транспортні технології' / Н. Т. Кунда, Н. М. Дащенко ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2010. – 141 с.

 

                                                

 

625.7

Л655

     Лихоступ, М. М.  Кошторисна справа у дорожньому виробництві : навчальний посібник для студентів вищих начальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / М. М. Лихоступ, Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2014. – 124 с.

 

811.161.2

М192

     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів вищих навчальних заклодів денної форми навчання напрямків підготовки: 6.060101 "Будівництво", 6.030601 "Менеджмент" / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2008. – 136 с.

 

656.025.2

М296

     Марунич, В. С.  Пасажирські перевезення : тренінг та практикум : навчальний посібник. Частина 1 / В. С. Марунич, В. С. Харута ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2018. – 188 с. 

 

656.025.2

М296

     Марунич, В. С.  Пасажирські перевезення : тренінг та практикум : навчальний посібник. Частина 2 / В. С. Марунич, В. С. Харута ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2018. – 208 с. 

 

001.8

Н191

     Назаренко, І. І.  Основи наукових досліджень та патентознавство : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. І. Назаренко, М. П. Кузьмінець ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с.

 

                                                  

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямів: ”Міжнародна економіка” та ”Економіка підприємства”. Ч. 1. Office 2007. Microsoft word, Microsoft excel / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2015. – 140 c.

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямів: ”Міжнародна економіка” та ”Економіка підприємства”. Ч. 2. Office 2007. Microsoft access / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2015. – 138 c.

 

004(07)

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму ”Економіка підприємства” / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2013. – 213 с.

 

004

Н342

   Наумова, Н. М.  Інформатика та інформаційні технології в економіці : навчальний посібник. Ч. 2. OFFICE 2007. MS ACCESS : теоретична частина, лабораторні роботи, завдання для індивідуального та самостійного виконання / Н. М. Наумова ; НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 136 с.

 

004

Н-342

     Наумова, Н. М.  Інформаційні системи та технології : навчальний посібник : для студентів денної форми навчання напряму "Менеджмент". Частина 2 / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2012. – 150 с.

  

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Комп’ютерна техніка та програмування : конспект лекцій : навчальний посібник. Ч. 1 / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2011. – 214 с.

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Основи інформатики та обчислювальної техніки : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму ”Право”, фахового спрямування ”Транспортне право” / Н. М. Наумова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 125 с.

 

                                                 

 

81'25

С409

     Осіпа, Л. В.  Системи автоматизованого перекладу : навчальний посібник з дисципліни «Система автоматизованого перекладу» для студентів спец. «Філологія» / Л. В. Осіпа ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с. 

 

624.131

В428

     Павлюк, Д. О.  Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальн. 192 та 193 / Д. О. Павлюк ; НТУ ; укладачі : Д. О. Павлюк, С. А. Гладун. – Київ : НТУ, 2016. – 91 с. 

 

54

П189

     Пархоменко, Н. Г.  Курс практических навыков по химии : учебное пособие для студентов инженерно-технических специальностей / Н. Г. Пархоменко ; НТУ, Кафедра дорожно-строительных материалов и химии. – Київ : НТУ, 2016. – 47 с.

 

656

З-356

   Зарубежная транспортная география : учебное пособие. Специальность "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)", профессионального направления "Организация международных перевозок" и "Организация таможенного контроля" / О. Л. Петрашевский, Н. Н. Мороз, И. И. Попелыш и др. ; НТУ, Кафедра аэропортов. – Киев : НТУ, 2014. – 93 с.

 

656

З-356

     Зарубіжна транспортна географія : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання напрям підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" спеціальностей "Організація міжнародних перевезень" та "Організація митного контролю" / О. Л. Петрашевський, М. М. Мороз, І. І. Попелиш та ін. ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2014. – 88 с.

 

656.11

П509

     Поліщук, В. П.  Теорія транспортного потоку: методи і моделі організації дорожнього руху : навчальний посібник / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2007. – 159 с.

 

                                                

 

339.9

М431

     Полонский, В. Г.  Международная экономика : учебное пособие / В. Г. Полонский, И. М. Чамара, Е. Н. Тарануха ; НТУ, Кафедра экономики. – Киев : НТУ, 2014. – 153 с.

 

339.9(07)

М581

     Полонський, В. Г.  Міжнародна економіка : навчальний посібник / В. Г. Полонський, І. М. Чамара ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2013. – 124 с.

  

656(03)

Б177

     Базовий термінологічний словник з організації митного контролю на транспорті (для іноземних студентів) : навчальний посібник / Г. С. Прокудін, О. П. Процик, Ю. О. Сілантьєва та ін. ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2015. – 252 с.

 

69

В858

     Вступ до будівельної справи : навчальний посібник / В. Я. Савенко, В. В. Петрович, М. М. Малько, А. М. Фещенко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2013. – 230 с.

 

625.7

О-627

     Оптимізація термінів будівництва автомобільних доріг з використанням сучасної будівельної техніки : навчальний посібник / В. Я. Савенко, В. В. Петрович, І. В. Шилін, Р. О. Корольков ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2013. – 195 с.

 

625.85

П791

     Проектування асфальтобетонних і цементобетонних заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, В. І. Каськів та ін. ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2012. 

 

625.72

С129

    Савенко, В. Я.  Проектування, будівництво та експлуатація поздовжніх дренажів мілкого залягання : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2013. – 217 с.

 

                                                 

 

624.13

С129

     Савенко, В. Я.  Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2013. – 217 с.

 

625.7

П791

     Проектування технології будівництва автомобільних доріг в прикладах (для курсового та дипломного проектування) : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, Г. М. Фещенко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2016. – 348 с. 

 

656.136

П759

     Прикладна теорія руху автопоїзда : навчальний посібник / В. П. Сахно, В. М. Поляков, С. М. Шарай, В. М. Босенко ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2016. – 232 с. 

 

331.101.1

Е696

     Татіївський, П. М.  Ергономіка : навчальний посібник / П. М. Татіївський, М. П. Кузьмінець, І. Ю. Мартинюк ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : Леся, 2019. – 112 с.

 

355.58

Х20

     Харамда, Г. М.  Цивільний захист : навчальний посібник / Г. М. Харамда ; НТУ, Кафедра екології і безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2012. – 133 с.

 

                                               

 

331.45

Х831

     Хорькова, Г. В.  Основы охраны труда и безопасность человека : учебное пособие для студентов центра международного образования дневной и заочной форм обучения / Г. В. Хорькова ; НТУ, Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности. – Киев : НТУ, 2017. – 156 с. 

 

504

Х233

     Хорькова, Г. В.  Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Г. В. Хорькова, Г. Ф. Гусев ; НТУ, Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности. – Киев : НТУ, 2015. – 153 с.

 

379.85

С916

     Ципко, В. В.  Сучасні тенденції та напрями інноваційного розвитку індустрії туризму : навчально-методичний посібник / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму ; за заг. ред. В. В. Ципко. – Київ : НТУ, 2020. – 232 с. 

 

004(07)

Ч-456

     Червякова, Т. І.  Система обробки текстових даних Microsoft Word : навчальний посібник до вивчення розділу дисциплін "Інформатика", "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів усіх форм навчання, що навчаються за кредитно-модульною системою / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2012. – 151 с.

 

346.12

П685

     Правові основи професійної діяльності : навчальний посібник для студентів денної форми навчання / Н. В. Щербатюк, Н. М. Цимбал, С. О. Корітчук, О. В. Денисюк. – Київ : НТУ, 2015. – 108 с.

 

КУРСИ ЛЕКЦІЙ

 

004

Л976

     Лясковський, В. П.  Курс лекцій "Комп'ютерна техніка" / В. П. Лясковський ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2008. – 32 с.

 

004

Л976

     Лясковський, В. П.  Курс лекцій "Комп'ютерні мережі" / В. П. Лясковський ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2009. – 57 с.

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

502

К652

     Концепції сучасного природознавства : конспект лекцій для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент" (спеціальність підготовки бакалаврів - 6.030601 "Менеджмент") / Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко, М. І. Малиш ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2015. – 54 с.

 

53

Ф503

     Ісаєнко, Г. Л.  Фізика : конспект лекцій. Модуль 1. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 84 с.

 

53

Ф503

     Ісаєнко, Г. Л.  Фізика : конспект лекцій. Модуль 2. Електрика та магнетизм / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2014. – 67 с.

 

Виставку підготували:

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Бібліотекар 1 категорії Белан Т. В.

 

Бібліотекар Діденко О. В.

 

Бібліотекар Селіверстова О. М.