16-12-2021

ДОСЛІДНИКАМ

 

ОНОВЛЕННЯ ВЕБ-САЙТУ SCOPUS.COM 2021: ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

Пріоритетом діяльності наукометричної бази Scopus є постійне покращення сервісів та інструментів. Раніше, міжнародна база даних оновила власний вебсайт, провівши редизайн. Дослідники з усього світу отримали можливість оптимізувати наукові пошуки, а сайт покращив функціональне наповнення, розширив можливості пошукових запитів, параметрів аналітичної інформації та ін. Однак, це далеко не повний список оновлень у Scopus.com.

Аналізуємо які можливості з’явилися на оновленому сайті наукометричної бази Scopus у 2021 році.

Докладніше

 

Зворотний зв'язок автора (AuthorFeedbackWizard)

Author Feedback Wizard дозволяє редагувати інформацію про авторів та їхні дослідження. За допомогою нещодавніх оновлень, цей сервіс став швидшим та простішим. Автори можуть запропонувати необхідні оновлення й оперативно виправити некоректну інформацію профілю. Відтепер AFT можливо використовувати для зворотного зв’язку та надсилання відгуків про всі препринти, що пов’язані з профілем автора (матеріали, що викладені до чи після публікації наукової статті та становлять її «чорновий варіант»). 

 

Сторінка відомостей про документи (Document details page)

На цій сторінці зображаються дані про аналітику Ваших наукових статей. Нині, туди додано нову характеристику – «Кількість переглядів». Вона здатна допомогти вченому оцінити якого охоплення у науковому світі набуде стаття та спрогнозувати її рівень цитування. Крім цього, додано функцію попереднього перегляду профілю автора Scopus.

 

Використання метрик PlumX

На сторінці Scopus у розділі відомостей про документи (Document details page) міститься 3 категорії показників цитування (Clinical, Patent and Policy) за метрикою PlumX Metrics. Вона показує рівень використання цитат дослідниками та науковими установами, визначає їхній рівень наукового впливу. Усі показники містяться у профілі автора, тому дослідники можуть швидко знаходити та за необхідності звітувати про науковий вплив своїх робіт за даними PlumX Metrics.  

 

Розширення вмісту препринтів

З метою розповсюдження вмісту наукових статей ще до етапу публікації, наукометрична база Scopus додала у профілі авторів інформацію про препринти. Таке нововведення було здійснено на початку 2021 року. У профілі було додано препринти авторів, починаючи з 2017 року, що включали дані серверів arXiv та ChemRxiv, bioRxiv та medRxiv (у сфері фізичних та біомедичних наук). Проводячи оновлення у Scopus, розробники почали додавати дані з сервера соціальних наук SSRN. Так, кількість препринтів орієнтовно збільшена до 1,4 млн.

 

Розширення інформації щодо фінансування

Для покращення якості пошукових інструментів, база даних Scopus почала розширювати інформацію щодо установи фінансування у профілі автора. Таким чином, користувачі мають можливість переглядати статті за способом фінансування. Науковці здійснюють пошук актуальних для себе грантів, які можуть використовувати для фінансування власних наукових доробків.

 

Оновлення фільтрів відкритого доступу (Open Access filters)

Частина матеріалів наукометричної бази Scopus знаходиться у вільному доступі. Нині їхня кількість збільшилась приблизно 5,5 млн статей, що пов’язано з розширенням трактування «відкритого доступу» самою базою даних. Автори можуть здійснювати пошук по всіх файлах відкритого доступу або ж використовувати конкретні фільтри. Їх позначають тегами Open Access, що вказує на статус публікації: Gold, Hybrid-Gold, Bronze або Green. Ця типологія виділяється залежно від параметрів вільного доступу: тимчасовий чи постійний, вигляд наданого доступу і т.д.. Відповідно, можна здійснювати пошукові запити або у всій базі відкритих файлів або в обраних фільтрах.  

 

©Publ.Science

 16-12-2021

ДОСЛІДНИКАМ

 

ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ. ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ДОСЛІДНИКУ?

Для того, щоб досягати поставлених наукових цілей, науковцям варто знати, у які саме видання слід подавати наукові доробки. Законодавство України чітко визначає, яку кількість публікацій та у яких журналах варто здійснити для отримання, наприклад, конкретного вченого звання чи ступеня. З огляду на це, варто розуміти, як періодичні наукові видання ранжуються за рівнем авторитетності.

Докладніше

 

Видання категорія «А»

Фахові видання категорії «А» включають найбільш рейтингові та професійні наукові журнали, що мають міжнародне визнання. Вони індексуються базами даних Scopus або Web of Science. Публікація у них показує авторитетність дослідника та визнається широким колом закордонних колег. Крім цього, існують норми в українського законодавства, що визначають, яку кількість статей у виданнях баз даних Scopus або Web of Science необхідно опублікувати для отримання вченого ступеня або звання. Залежно від кожного конкретного ступеня або звання, їхня кількість може варіюватись від 1 до 10. До них відносять статті у фахових виданнях України Категорії «А» та інших журналах, включених до переліку індексованих у Scopus або Web of Science.

Існують і вимоги до кількості публікацій у фахових виданнях України (найчастіше категорії «Б»). Їх можна замінити публікацією у журналах, індексованих у Scopus або Web of Science, у розрахунку: 1 до 2 або 1 до 3. Тобто, одна стаття у виданні бази даних Scopus або Web of Science може бути еквівалентною двом або трьом, опублікованим у фахових виданнях України.

Така норма застосовується для здобуття наукових ступенів і регламентується Наказом МОН «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

 

Для здобуття ступеня кандидата наук:

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q1 - Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.

 

Для здобуття ступеня доктора наук:

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій; у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), - до двох публікацій.

За наявності не менше десяти публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, у виданнях, віднесених до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, захист може відбуватися у формі наукової доповіді.

Тобто, одна стаття у виданні бази даних Scopus або Web of Science може бути еквівалентною двом або трьом, опублікованим у фахових виданнях України. На жаль, більшість українських фахових видань Категорії «А» включені до четвертого квартиля (Q4), для яких можливість заміни не визначається.

 

Видання категорії «Б»

Видання категорії «Б» теж мають високий рівень авторитетності та визнання українською науковою спільнотою. Вони не включені до найбільш відомих наукометричних баз Scopus або Web of Science, однак можуть включатися до інших міжнародних баз, що визнаються, наприклад Європою чи певною групою країн. Крім цього, такі журнали володіють авторитетом усередині країни. В будь-якому випадку, не варто вважати, що категорія «Б» показує непрофесійність видання, адже для включення в цю категорію необхідно виконати низку вимог Міністерства освіти та науки України.

Перелік таких вимог встановлено Наказом МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

 

До них належать:

    ◉ наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації;

    ◉ наявність ISSN-номера та дотримання заявленої періодичності;

    ◉ наявність зареєстрованого цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) для кожного опублікованого матеріалу;

    ◉ наявність вебсайту видання;

    ◉ розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів;

    ◉ забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів;

    ◉ наявність сформованої редакційної колегії з необхідним рівнем публікаційної активності.

 

Що таке категорія «В»?

Раніше ця категорія була початковою фаховою категорією наукових журналів. 15 січня 2018 року законодавство України визначило її звуження, що зазначено у Наказі МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». Зокрема, виданням категорії «В» було дано два роки для подачі документів і переходу у категорію «А» або «Б». У 2020 році, видання, що не здійснили такий перехід, були виключені з переліку фахових без права поновлення. Категорія «В» не включена  до переліку фахових видань України.

Тобто, працюючи над науковими доробками, слід орієнтуватися переважно на фахові видання категорії «А». Вони мають найбільшу впливовість та рейтинговість в наукометричній сфері України.

 

 ©Publ.Science

 09-12-2021

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

10 ГРУДНЯ - ДЕНЬ НОБЕЛЯ

День Нобеля - це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії користуються міжнародним визнанням як найпочесніша громадянська відзнака. Кожен лауреат отримує золоту медаль із зображенням Нобеля і диплом.
Нобелівські премії з фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та економіки вручає лауреатам його Величність Король Швеції на церемонії, що проходить у річницю смерті Альфреда Нобеля (в 1896 році в Сан-Ремо). Розмір грошової премії змінюється щорічно і становить приблизно 1 мільйон доларів. Нобелівські премії мають великий міжнародний престиж і, крім того, пропонують лауреатам значну економічну підтримку.
 


29-11-2021

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

30 ЛИСТОПАДА - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Цей день відзначається починаючи з 1988 року.
Рік не випадково став родоначальником свята, саме в цей рік була зафіксована перша масова епідемія хробака, що одержав назву за ім’ям свого творця - Морріса. За попередніми оцінками комп'ютерний вірус завдав шкоди порядку 96,5 мільйона доларів. Сума, наведена вище, є офіційною. Саме тоді фахівці задумалися про необхідність комплексного підходу до забезпечення інформаційної безпеки.
У 1988 році американська асоціація комп’ютерного обладнання оголосила 30 листопада міжнародним Днем захисту інформації (Computer Security Day).
Таким чином Асоціація хотіла нагадати всім про необхідність захисту комп’ютерної інформації та звернути увагу виробників і користувачів устаткування і програмних засобів на проблему безпеки.
З тих пір в цей день з ініціативи Асоціації комп’ютерного обладнання проводяться міжнародні конференції щодо захисту інформації, які супроводжуються масою цікавих заходів.
 


29-11-2021

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

 

29 ЛИСТОПАДА В ІСТОРІЇ

539 - землетрус майже повністю знищив місто Антіохія (сучасна Антакія в Туреччині)

1775 - ІІ Континентальний конгрес США у Філадельфії проголосив створення Комітету таємниці листування.
Нова організація повинна була донести до Європи ідеї молодої американської держави та отримати фінансову і військову допомогу від інших країн

1778 - народився Григорій Квітка-Основ'яненко (Квітка), український письменник, драматург, культурно-громадський діяч

Докладніше

 

1783 - на засіданні Російської академії княгиня Катерина Дашкова запропонувала для використання літеру "ё"

1802 - народився Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар

1823 - народився Матвій Симонов (Номис), український етнограф і фольклорист, письменник, відомий збирач приказок і прислів'їв

1877 - американський винахідник Томас Едісон уперше продемонстрував публіці фонограф - перший звукозаписувальний пристрій

1899 - швейцарський футбольний ентузіаст Ганс Гампер заснував у Каталонії футбольний клуб "Барселона"

1899 - народився Григорій Косинка (Стрілець), український письменник доби розстріляного відродження

1945 - гелікоптер R5, сконструйований екс-киянином Ігорем Сікорським, провів першу у світі вертолітну рятувальну операцію.
Біля берегів Коннектикута сильний шторм посадив на мілину нафтову баржу. Двох осіб змило у воду, команда не могла їх підняти на борт. Тоді на допомогу прийшов екіпаж гелікоптера, який дістав потерпілих із бурхливого океану

1961 - Америка запустила в космос першу тварину - шимпанзе Еноса. На кораблі "Меркурій-Атлас-5" мавпа зробила два витки навколо Землі

1999 - з метою запровадження атрибутів державності указом Президента №1507/99 ухвалено, що офіційними символами глави держави є: прапор (штандарт) Президента України, знак, гербова печатка, булава Президента України

 

 23-11-2021

ТЕХНІЧНІ РОБОТИ НА СЕРВЕРІ НТУ

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ!

Інформаційно-обчислювальним центром НТУ проводяться технічні роботи на сервері. У зв'язку із цим Електронний каталог бібліотеки  працює з перебоями, можливі збої роботи бібліотечного сайту.

Слідкуйте за повідомленнями

 

 18-11-2021

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 145 "ГІДРОЕНЕРГЕТИКА" ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Наказ МОН № 1196 від 08.11.2021 року

 

Докладніше

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

№ 1196 від 08 листопада 2021 року

 

Про затвердження стандарту
вищої освіти зі спеціальності
145 Гідроенергетика для
першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти

 

На виконання частини шостої статті 10, підпункту 16 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01червня 2016 року № 600 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 року № 534), НАКАЗУЮ:

1.Затвердити стандарт вищої освіти зі спеціальності 145 Гідроенергетика галузі знань 14 Електрична інженерія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що додається.

2. Установити, що стандарт вищої освіти, затверджений пунктом 1 цього наказу, вводиться в дію з 2021/2022 навчального року.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 року № 562 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справи архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

 

Міністр                             Сергій Шкарлет

 09-11-2021

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

 

Бібліотека підготувала до друку бібліографічний покажчик «Електронні повнотекстові видання професорсько-викладацького складу НТУ (2017-2020)».

 

Бібліографічний опис:

Електронні повнотекстові видання професорсько-викладацького складу НТУ (2017-2020) : бібліографічний покажчик / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки В. А. Рассказова. – К.: НТУ, 2021. – 182 с.

 

Покажчик містить бібліографічну інформацію про видання НТУ, які Бібліотека отримала від викладачів кафедр університету протягом 2017-2020 років. Він стане у нагоді викладачам, аспірантам та студентам НТУ.

Переглянути повний текст видання ви можете у Електронній бібліотеці  Національного транспортного університету. Для початку роботи з ЕБ вам необхідно авторизуватися у електронному каталозі.08-11-2021

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

9 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

Тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до написанню радіодиктанту національної єдності.

З 2015 року організатори цієї акції розпочинають, так би мовити процес диджиталізації: тепер написані диктанти можна сканувати або сфотографувати й надсилати електронною поштою (щороку найкращі роботи нагороджуються призами).

Шановні  друзі!

В сьогоднішніх умовах ми не зможемо зібратися разом, щоб написати радіодиктант, тому готуємося писати віддалено 9 листопада о 10 годині ранку. Долучайтесь до нас і надсилайте фотографії зроблені під час написання диктанту нам на електронну пошту.

Бажаємо успіху!

 25-10-2021

ДОСЛІДНИКАМ

 

РОЗПОЧАТО ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА КОНКУРС НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА 2022-2023 РОКИ

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету. Відповідний наказ оприлюднено на сайті МОН.

Прийом документів здійснюватиметься до 25 листопада 2021 року включно.

Конкурс проводиться для формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково технічну продукцію. У Конкурсі можуть взяти участь підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що мають працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічну базу.

Докладніше

 

Конкурсний відбір науково-технічних розробок здійснюється за результатами наукової і науково-технічної експертизи за такими критеріями:

 • спрямованість на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання;
 • відповідність запланованого науково-технічного (прикладного) результату пріоритетним державним потребам для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, у тому числі шляхом розроблення технологій подвійного призначення.

Науково-технічні розробки подаються в формі заявки на участь у конкурсі, яка заповнюється учасником. Рекомендації щодо заповнення заявки на участь у конкурсному відборі за покликанням.

Учасники Конкурсу мають підготувати відповідні документи: 

 • заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами наукового керівника розробки та її авторів, керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності). Подання ксерокопій не допускається; 
 • листи підтримки (один примірник – оригінал, два примірники – ксерокопії); 
 • оптичний носій, який містить заявку в електронному вигляді (у форматах DOC та PDF), скан-копії листів підтримки (у форматі PDF); 
 • супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, засвідчений підписом керівника учасника та його печаткою (у разі наявності); 
 • лист на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника та його печаткою (у разі наявності), в якому учасник підтверджує відсутність підстав для відхилення заявки відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

Актуальність, спрямованість на задоволення пріоритетних державних потреб науково-технічної розробки мають бути підтверджені не менше ніж двома листами підтримки від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, у тому числі тих, які є потенційними виробниками та/або споживачами науково-технічної продукції, що буде створена як результат науково-технічної розробки, а також провідних науковців.

Документи для участі надсилаються поштою на адресу: 

 • Міністерство освіти і науки України
 • директорат науки та інновацій 
 • бульвар Тараса Шевченка, 16 
 • м. Київ, 01601

Телефони для довідок з питань Конкурсу: (044) 287-82-30, (044) 287-82-66, (044) 287-82-02, (044) 287-89-23; електронна адреса для листування: konkurs_dz@mon.gov.ua.

 

 
Сторінка: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23