02-07-2021

БІБЛІОТЕКА - НАУКОВЦЯМ

 

СКІЛЬКИ ВЧЕНОМУ НЕОБХІДНО ПУБЛІКАЦІЙ, ЩОБ ОТРИМАТИ ЗВАННЯ "ДОЦЕНТ", "СТАРШИЙ ДОСЛІДНИК"?      

Згідно Наказу Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

 ► Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, які здійснюють науково-педагогічну діяльність.

 

Здобувач повинен вже мати науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук.

Докладніше

 

Науково-публікаційні вимоги

Здобувач повинен мати

  • навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 1 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

Вчене звання доцента присвоюється діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця.

 

Науково-публікаційні вимоги

Здобувач повинен мати

  • наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав.

ВИМОГИ ДО ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ – «СТАРШИЙ ДОСЛІДНИК»

Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:

Здобувач повинен вже мати науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук.

 

Науково-публікаційні вимоги

Здобувач повинен мати

  • наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 2 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов.
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

©Publ.Science

 02-07-2021

НОВИЙ РОЗДІЛ НА САЙТІ

 

СКАРБНИЧКА БІБЛІОТЕКАРЯ

На бібліотечному сайті з'явився новий розділ «Скарбничка бібліотекаря», орієнтований на бібліотечних фахівців та студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

«Нормативно-правова база» містить Закони та Накази України про бібліотеки і бібліотечну справу.

«Національні стандарти» відображають перелік чинних нормативних документів зі стандартизації в галузі бібліотечної справи:

  • національні стандарти України;
  • національні стандарти України, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації стандартизації (ISO);
  • національні стандарти України, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання.

«Фахові видання». Саме професійні періодичні видання впливають на самосвідомість сучасного бібліотекаря. Фахові видання знайомлять нас з вітчизняними виданнями, в яких висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій, книгознавства й бібліографознавства.

 

У розділі інформація поступово буде оновлюватись. Слідкуйте за повідомленнями.

 30-06-2021

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

30 ЧЕРВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ АСТЕРОЇДА
Астероїди - не єдині космічні тіла, які іноді падають на Землю. Кожен день більш ніж 100 тонн космічного матеріалу із залишків астероїдів і комет та різного космічного "сміття" падає на Землю. Більшість з цих об’єктів руйнуються ще в атмосфері. Якщо щось таки долетіло до поверхні Землі, це скоріше метеорит.
Раніше наслідки від падіння астероїдів були більш поширені, сьогодні це рідкість. Наприклад, близько 65 мільйонів років тому, як вважають вчені під впливом падіння астероїда зникли динозаври.
 
За статистикою Земля страждає від впливу космічних об’єктів, розміром з футбольне поле, приблизно раз в 2 000 років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром з автомобіль (це крихітний шматок астероїда). В результаті його падіння звичайно виходить гарна вогненна куля і такий метеороид зазвичай згорає до того, як досягнути поверхні Землі.
Відомо, що астероїди багаті дорогоцінними і іншими металами, а також водою. Деякі астероїди насправді є "видуті" комети - льоди зникли, і все, що залишилося - скелястий матеріал. У деяких астероїдів є навіть свої супутники!
Більшість астероїдів обертаються навколо Сонця в поясі астероїдів, який знаходиться між Марсом та Юпітером.
У своїй Резолюції (A/RES/71/90), прийнятої Генеральною Асамблеєю 6 грудня 2016 року, ООН проголосила 30 червня Міжнародним днем астероїда. День відзначається щорічно на міжнародному рівні в річницю Тунгуського феномена над Сибіром, що сталося 30 червня 1908 року. Міжнародний день астероїда проголошений з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами.
Генеральна Асамблея глибоко переконана в загальній зацікавленості всього людства в сприянні дослідженням ті використанню космічного простору і підтверджує велике значення міжнародного співробітництва у встановленні верховенства міжнародного права, включаючи відповідні норми міжнародного космічного права, які відіграють важливу роль в здійсненні міжнародного співробітництва в дослідженні й використанні космічного простору в мирних цілях.
З Днем астероїда!
 


24-06-2021

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

28 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Це стало важливим етапом українського державотворення. Наша країна має багатовікову історію конституційного процесу. Знаменита Конституція  українського гетьмана Пилипа Орлика (1710 рік) за оцінками істориків стала однією з перших європейських конституцій  нового часу, однак чинності так і не набула.

Сучасна історія Конституції України розпочалася 28 червня 1996року. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини, сприяло становленню України як самостійної та незалежної держави. 

Фонд бібліотеки має багато видань які присвячені дослідженню історії української Конституції, а також наукові, навчальні, довідкові та методичні видання.  

 

Шановні користувачі! Пропонуємо звертатись до електронного каталогу бібліотеки НТУ та замовляти необхідну літературу за допомогою електронної пошти  library.ntu@ukr.net, за телефоном  +38 (044) 285-77-90 та скориставшись послугою «Віртуальна довідка».

 24-06-2021

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 

У червні фонд університетської бібліотеки поповнився новими книгами (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Нові надходження").
Якщо зацікавила якась із книг, ви маєте змогу звернутися до нас, щоб отримати більш детальну інформацію про видання. 

 

 23-06-2021

ОНОВЛЕНО РОЗДІЛ

 

 

В даний час йде реконструкція бібліотечного сайту. Просимо вибачення за тимчасові незручності!

Сьогодні ми хочемо вас ознайомити з оновленнями, які відбулися в розділі «Дослідникам».

 

«Бази даних». Цей блок містить добірку сайтів, які забезпечують вільний доступ до бібліографічних описів та повних текстів дисертацій, авторефератів дисертацій, захищених у різних країнах світу. Крім цього, вашій увазі пропонується добірка бібліотек відкритого доступу до повних текстів академічних журналів, монографій, наукових звітів з різних галузей знань. Блок передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті та ін.

 

«Академічне письмо». Тематичний блок містить матеріали щодо культури академічного письма на засадах академічної доброчесності.

 

«Наукова публікація» містить матеріали щодо норм та принципів побудови наукових текстів, а також вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності.

 

«Правила опису документів» містять приклади оформлення бібліографічного опису відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Стандарт містить інформацію про: види бібліографічних посилань та правила їхнього складання; особливості складання комплексного бібліографічного посилання; особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс; особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ. 

 23-06-2021

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПОВНОТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ

 

 

Пропонуємо ознайомитись із повнотекстовими виданнями професорсько-викладацького складу НТУ, які надійшли до фонду Електронної бібліотеки університету у червні місяці (меню сайту : "Ресурси бібліотеки / Нові надходження / Новинки Електронної бібліотеки (червень 2021)").

 

 

 

 16-06-2021

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

«Слідувати за думками великої людини є наука сама цікава»

О. С. Пушкін

 

Вибір саме монографій з безкрайнього масиву публікацій університетських дослідників закономірний. У них не тільки відображені і інтерпретовані результати багаторічних досліджень, наведені детальні описи методик, а й висуваються нові гіпотези, теорії, концепції, які сприятимуть розвитку науки.

 

Шановні викладачі, студенти та співробітники університету!

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну книжкову виставку з циклу "Розкриваємо фонд Електронної бібліотеки" за темою "Електронні монографії викладачів НТУ", де ми продовжуємо знайомити з повнотекстовими виданнями професорсько-викладацького складу університету.

 

Наші викладачі (і не тільки) продовжують поповнювати Електронну бібліотеку своїми монографіями. Скориставшись Електронним каталогом, користувачі мають можливість переглянути повні тексти представлених видань, які були передані до бібліотеки авторами (правовласниками) та редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету.

 

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки

 15-06-2021

РЕКОНСТРУКЦІЯ САЙТУ

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

В даний час йде реконструкція бібліотечного сайту. Просимо вибачення за тимчасові незручності!

 

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення

 

 

 

 10-06-2021

БІБЛІОТЕКА - НАУКОВЦЯМ

 

 

ЯК НАПИСАТИ АНОТАЦІЮ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ? ДУМКИ НАУКОВЦІВ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ?

Анотація є важливою частиною процесу підготовки наукової статті. Її написання і значення хвилює багатьох вчених. У цій статті ми спробували розкрити якомога більше інформації про те, як правильно її підготувати, щоб вона допомогла іншим дослідникам знайомитися з Вашими роботами. 

Докладніше

 

Що таке анотація?

Анотація - це коротке резюме статті. Вчений складає її на підставі результатів проведеного дослідження. Анотація є обов'язковою частиною роботи і грає важливу роль, допомагаючи іншим авторам приймати рішення, читати всю статтю чи ні. Тому кожному вченому варто уважно ставитися до її оформлення.

 

Як правильно написати анотацію до наукової роботи?

На ResearchGate (соціальна мережа для науковців) вчений з Нігерії запитав у своїх колег про стандарти написання анотації для науково-дослідної роботи. На його запит відреагували дуже багато дослідників з різних країн та поділились своїм досвідом. Ми зібрали основні думки та виписали у цій статті.

 

⇒ Анотація - це невеликий підсумок Ваших досліджень, який готує читачів до основної інформації, аналізу та цілей, поставлених у роботі.

⇒ Анотація має відображати передумови, цілі, методологію та результати у найбільш узагальненому вигляді, щоб дати читачам повний огляд представленої роботи.

⇒ Її слід писати останньою, оскільки вона узагальнює всю роботу.

⇒ Анотація разом із заголовком - це реклама Вашої статті.

⇒ Вона має бути зрозумілою, не містити жаргонів, сленгу, незрозумілих скорочень та посилань.

⇒ Анотація - головна суть Вашої роботи. Вона коротка і чітка.

⇒ Стандарти дуже високі. Граматика повинна бути ідеальною. Кожне слово має значення.

⇒ Анотація схожа на звіт у мініатюрі. Подивіться на анотацію, як на один абзац для Вашої статті.

⇒ Зазвичай допускається максимум 250 слів, але перегляньте вказівки журналу.

⇒ Анотація є повною картиною статті. Багато дослідників назвали її важливішою за висновок і вказали її як головного гравця в процесі рецензування.

⇒ Читач повинен мати можливість легко зрозуміти суть статті, просто прочитавши її анотацію та висновки.

⇒ Ідеал - зосередитись на вступі, розробці та висновках, подібно до того, що буде в самій науковій публікації. Чіткість та відповідність даних дослідження мають бути доступними, підтримувати стимул читання у читача. Форматування може бути лінійним або навіть фрагментованим, це залежить від правил журналу. 

⇒ Потрібно зважати на вимоги журналу, в якому Ви хочете опублікувати свою статтю.

⇒ Пишіть анотацію науковою мовою. Найбільш очевидний і значущий матеріал слід висвітлити абстрактно.

⇒ В анотації необхідно підбирати сильні тези, які щось приховують, щоб змусити читача прочитати цілу статтю. Як правило, вони приховують результати та зосереджуються на методології та висновках. Коли вчений знаходить анотацію, в якій викладаються всі основні етапи дослідження, особливо результати, він відчуває себе щасливим, що може швидко прийняти рішення щодо статті, не прочитавши її повністю. Але, коли анотація приховує результати, науковець зобов’язаний прочитати цілу роботу.

Структура анотації

Хороша анотація повинна складатися з міні IMRAD (вступ, методи, результати та обговорення дослідження). Це дає короткий виклад та цілісну картину всього дослідження.

 

Ключові слова в науковій статті

Мова анотації має містити ключові слова та фрази. Після того як Ви написали роботу важливо виділити найактуальніші слова, за якими частіше за все відбувається пошук статей у Вашому напрямку і вписати їх в анотацію. Це допоможе під час індексації легше знаходити та цитувавти роботу у подальшому.

 

 
Сторінка: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21