14-10-2022

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

 

 

ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМЕХАНІЧНОГО

(НБК по вул. М. Бойчука, 42, поверх 9, Абонемент навчальної літератури - 907 кім.)

 

з 9.00 до 17.00

 

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 жовтня –АА, МШ(ДМ), АБ, СМ, ЕМ(АД, ДД, ГУ), ПМ, ЕО, ДН, МВ, МЗ, ТЗ.

 

 

 14-10-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Інформаційно-бібліографічний відділ до 100-річчя з дня народження Горислави Борисівни Безбородової підготував  віртуальну виставку.  Пропонуємо Вам ознайомитися з працями єдиної жінки-науковця в галузі автомобілебудування та автомобільного транспорту. 

Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки / Серія «Ювіляри Національного транспортного університету».

 

 

 12-10-2022

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 "ДИЗАЙН" ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Наказ МОН № 826 від 19.09.2022 року

Докладніше

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

№ 826 від 19 вересня 2022 року

 

Про внесення зміни до стандарту вищої
освіти зі спеціальності 022 Дизайн
для третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти

 

На виконання частини шостої статті 10, підпункту 16 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Внести до стандарту вищої освіти зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2021 року № 1506, таку зміну:

  • у розділі VIIІ «Вимоги до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та доктора філософії)» букви та цифру «СК7» виключити.

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справи архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

 

Міністр                                       Сергій Шкарлет

 12-10-2022

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

 

 

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Пропонуємо Вам ознайомитися з віртуальною виставкою присвяченою 100-річчю з дня народження Оксани Артемівни Стасовської - фундаторки НТУ.

Меню сайту : «Ресурси бібліотеки / Віртуальні виставки / Серія «Ювіляри Національного транспортного університету».

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 12-10-2022

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 031 "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО" ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Наказ МОН № 825 від 19.09.2022 року

Докладніше

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

№ 825 від 19 вересня 2022 року

 

Про затвердження стандарту вищої освіти
зі спеціальності 031 Релігієзнавство для
третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти

 

На виконання частини шостої статті 10, підпункту 16 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 року № 600 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 року № 584), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандарт вищої освіти зі спеціальності 031 Релігієзнавство галузі знань 03 Гуманітарні науки для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що додається.

2. Установити, що стандарт вищої освіти, затверджений пунктом 1 цього наказу, вводиться в дію з 2022/2023 навчального року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

 

Міністр                                          Сергій Шкарлет

 

 06-10-2022

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

 

ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(НБК по вул. М. Бойчука, 42, поверх 9, Абонемент навчальної літератури - 907 кім.)

 

з 9.00 до 17.30

 

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 жовтня – МП, ВП, МС, УТ, ПР, ІБК, КН, УДК, УДП, ТМЛ.

 03-10-2022

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

 

 

ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

(НБК по вул. М. Бойчука, 42, поверх 9, Абонемент навчальної літератури - 907 кім.)

 

СТУДЕНТИ ПЕРШИХ КУРСІВ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

з 9.00 до 17.30

 

03, 04, 05, 06, 07 жовтня – ТП, ЕП, ІП, ФП.

 

При собі мати студентський квиток або залікову книжку, ручку.

 

 30-09-2022

ВІТАННЯ

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Бібліотека Національного транспортного університету щиро вітає Вас з професійним святом і бажає вам успіхів в нашій важливій роботі з молодим поколінням УКРАЇНЦІВ. Миру нам усім і злагоди!

 

Колектив бібліотеки НТУ.

 

 

 26-09-2022

ПЕРШОКУРСНИКУ

 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ ТА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДСТУ 7. 76-96 дає таке визначення електронного каталогу : «Електронний каталог (ЕК) - це бібліотечний каталог в машиночитаній формі, що працює в реальному режимі часу і надається в розпорядження читачів бібліотеки».

 

Загальний обсяг ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ бібліотеки НТУ на 26.09.2022 року становить 161551 документ.

Каталог містить бібліографічну інформацію і розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих (книги, брошури, періодичні видання, нормативно-технічні документи, дисертації, автореферати дисертацій, тощо), електронних документів (повнотекстові видання викладачів НТУ), бібліографічні описи статей і слугує для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку.

 

Мета створення ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІФОТЕКИ НТУ полягає в наступному: збереження та організація використання власних електронних інформаційних ресурсів в різних галузях знань та надання доступу до них користувачам бібліотеки із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу. Загальний обсяг Електронної бібліотеки на 26.09.2022 року становить 2162 бібліографічних записи.

Докладніше

 

Фонд Електронної бібліотеки містить у собі:

  • навчальні видання – підручники, посібники, курси та конспекти лекцій, навчально-методичні комплекси, практикуми, словники професорсько-викладацького складу університету;
  • наукові видання – автореферати дисертацій, монографії, що передані до Бібліотеки авторами (правовласниками);
  • матеріали та тези доповідей наукових конференцій професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ;
  • авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
  • власні електронні ресурси Бібліотеки (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

Увага! Електронний каталог не є Електронною бібліотекою, але в ньому представлені  повнотекстові видання викладачів НТУ.

 

РІВЕНЬ ДОСТУПНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ - ВІЛЬНИЙ. АВТОРИЗАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ НЕ ПОТРІБНА.

 

За допомогою інформаційно-пошукової системи Електронного каталогу можна здійснювати пошук документів та переглядати інформацію про них.

 

Як знайти повнотекстове видання викладача?

В поле «Автор» потрібно ввести прізвище автора  електронного документа.

Поставити позначку у вікні «Електронна копія» (в нижній частині сторінки).

Після визначення усіх умов пошуку натисніть клавішу «Вибрати».

Після відкриття переліку повнотекстових видань певного автора вибрати потрібний документ і здійснити запуск гіперпосилання.

 

Для формування нового запиту потрібно очистити зміст попереднього, натиснувши відповідну клавішу.

 

Натисніть кнопку «Допомога»(правий верхній кут), щоб докладніше ознайомитися з правилами користування Електронним каталогом.
 


26-09-2022

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ

День туризму відзначається щорічно 27 вересня у всьому світі.

Історія стверджує, що туризм в сучасному розумінні, як масове явище і широкодоступна можливість здійснення подорожі, виник порівняно недавно, на початку минулого століття. Стрімко набираючи обертів, це явище стало на стільки популярним, що туризмом в тій чи іншій мірі стало займатися переважна більшість людей, особливо в розвинених країнах і країнах, що розвиваються. Поняття туризму почало швидко обростати специфічними термінами і визначеннями. Це і діловий туризм, і туризм для відпочинку, розважальний та освітній туризм і ціла маса найрізноманітніших форм і напрямків.

Популярність туризму пояснюється дуже просто, туризм - це вигода в усіх напрямках. Він не тільки сприяє процвітанню і благополуччю туристичних регіонів, активно підтримує високий рівень культурного збагачення, яке отримують мандрівники в процесі здійснення своєї поїздки, а й дає величезний заряд бадьорості.

Докладніше

 
Розуміючи користь і важливість розвитку доступного туризму, в 1979-му році Генеральна асамблея Всесвітньої туристської організації при Організації Об’єднаних Націй, що розташовувалася на той момент в іспанському місті Торремоліно, заснувала міжнародне свято - «Всесвітній день туризму», яке було запропоновано відзначати 27-го вересня. Метою цього свята було не тільки пропаганда туризму, а й широке висвітлення його внеску в економіку як окремих регіонів, так і світового співтовариства в цілому, а також подальший глибокий позитивний розвиток міжнародних зв’язків усіх країн. Девіз 1980 року був «Внесок туризму у збереження культурної спадщини, у загальний мир і взаєморозуміння», наприклад, в 2009 році це «Туризм - тріумф різноманітності», в 2017 девізом була фраза «Стійкий туризм - інструмент для розвитку».
Безліч країн підтримали ініціативу цієї поважної світової організації. Так, наприклад, в незалежній Україні Всесвітній день туризму був додатково закріплений указом Президента Україні від 21-го вересня 1998-го року № 1047/98 і носить назву «День туризму», відзначається також 27-го вересня.
День туризму - свято всіх, хто хоч раз відчув себе в ролі мандрівника, вибираючись з щоденної буденної суєти в ліс або на поле, на берег річки або озера, на море чи курорт, а також в інші місця, на які так багата наша улюблена земля! Цілком природно, що це свято і тих, хто сам безпосередньо зайнятий у цій сфері - сфері туристичного бізнесу. Свято персоналу та керівників готельних комплексів, співробітників туристичних компаній і музейних працівників, а також всіх, хто намагається професійно забезпечувати наш повноцінний відпочинок. Зі святом всіх, небайдужих до туризму людей!
 Сторінка: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21