28-03-2022

БЕЗКОШТОВНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

 

ДЕСЯТКИ КОМПАНІЙ ЗРОБИЛИ СВОЇ ПОСЛУГИ БЕЗКОШТОВНИМИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Деякі компанії зробили свої сервіси безкоштовними, або майже такими. Перелік налічує десятки брендів, і поповнюється щодня новими найменуваннями.

Хороші можливості відкриваються для тих українців, які хочуть вивчити іноземну мову, або ж пройти якийсь новий для себе курс. 

Докладніше

 

БЕЗКОШТОВНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Busuu – можна три місяці безкоштовно вчити іноземну мову (на сайті доступно 12 мов).

Drops – всі українці мають рік безкоштовного преміум користування.

Preply – скасували будь-які комісії з учнів та викладачів. На сайті можна вчити іноземні мови.

Ling App – додаток став безкоштовним.

uTalk – безкоштовний доступ до вивчення іноземних слів.

LingQ – українцям тепер доступний преміум-акаунт, де є доступ до 24 іноземних мов. Щоб отримати доступ треба написати в підтримку.

Simple English – пропонують безкоштовне вивчення англійської мови для дорослих та дітей.

The Campster – всі курси стали безкоштовними.

Coursera – всі курси стали безкоштовними.

CreoStudy – безкоштовний курс для бажаючих освоїти платформу Upwork.

Креативна практика – можна безкоштовно пройти курс по дизайну.

Humanitarium – українцям дарують 12 відеоуроків з дизайну, філософії. Промокод: 068-5072.

Boosta — відкрили безкоштовний доступ до чотирьох джігітал-курсів.

 27-03-2022

ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ НТУ НА ДОПОМОГУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСУ 

Звертаємо увагу наших шановних користувачів, що попри складний час життя у сфері навчання й науки триває.

Обмеження внесли свої корективи в нашу роботу і додали незручностей, але бібліотека і далі продовжує надавати доступ до електронних  ресурсів, якими ви можете скористатися дистанційно.

Подаємо короткий огляд ресурсів, найбільш популярних серед користувачів.

Докладніше

 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ

Поняття «електронний каталог» прийшло до нас із США. Дивно, але в англійській професійній лексиці немає еквівалента поєднанню «electronic catalog». Американці, почувши цей вираз, обов'язково запитають, що мається на увазі. На відміну від нашої країни, у Сполучених Штатах цей термін має кілька значень.

«Картотека» і «каталог» - різні поняття. У каталозі обов'язковим елементом бібліографічного запису є шифр зберігання документа та відповідність конкретному фонду, склад і зміст якого він розкриває. Будучи одним з основних проявів інформатизації бібліотек, ЕК створює умови для реалізації одного з головних принципів відкритого суспільства - принципу загальної доступності інформації.

 

ДСТУ 7. 76-96 дає таке визначення електронного каталога : «Електронний каталог (ЕК) - це бібліотечний каталог в машиночитаній формі, що працює в реальному режимі часу і надається в розпорядження читачів бібліотеки».

 

Загальний обсяг Електронного каталогу бібліотеки НТУ на 23.02.2022 року становить 161 376 документів.

 

Каталог містить бібліографічну інформацію і розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих (книги, брошури, періодичні видання, нормативно-технічні документи, дисертації, автореферати дисертацій, тощо), електронних документів (повнотекстові видання викладачів НТУ), бібліографічні описи статей і слугує для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку.

 

Електронний каталог періодичних видань містить бібліографічну інформацію про періодичні видання з фонду бібліотеки. Інформація про періодичні видання представлена за період з 2002 року по поточний рік.

 

Електронна картотека статей містить бібліографічні описи статей з журналів та збірників, що знаходяться в бібліотечному фонді з 2003 року.

 

Швидкість та оперативність пошуку, доступність 24 години на добу, 7 днів на тиждень роблять електронний каталог бібліотеки одним із найзатребуваніших ресурсів.

Доступ до електронного каталогу Бібліотеки НТУ здійснюється цілодобово за умов авторизації.

 

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПОВНОТЕКСТОВИХ ВИДАНЬ 

 

Мета створення електронної бібліотеки НТУ полягає в наступному: збереження та організація використання власних електронних інформаційних ресурсів в різних галузях знань та надання доступу до них користувачам бібліотеки із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу.

 

Загальний обсяг Електронної бібліотеки на 24.03.2022 року становить 2 060 бібліографічних записів.

 

Електронна бібліотека є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та  наукового процесів університету.

 

Фонд Електронної бібліотеки містить у собі:

  • навчальні видання – підручники, посібники, курси та конспекти лекцій, навчально-методичні комплекси, практикуми, словники професорсько-викладацького складу університету;
  • наукові видання – автореферати дисертацій, монографії, що передані до Бібліотеки авторами (правовласниками);
  • матеріали та тези доповідей наукових конференцій професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ;
  • видання, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету;
  • авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
  • власні електронні ресурси Бібліотеки (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

Рівень доступності:

  • локальний доступ (інформаційні ресурси, доступ до яких є тільки в локальній мережі НТУ).

З метою дотримання принципів академічної доброчесності та норм законодавства про авторське і суміжні права, доступ до електронних видань університету організовано за умов авторизації.

Для початку роботи з електронною бібліотекою (через електронний каталог)  необхідно авторизуватися.

 

Що таке «авторизація» і для чого вона потрібна?

Мається на увазі перевірка, що здійснюється комп'ютерною системою або сайтом для ідентифікації користувача перед отриманням їм права доступу до системи або інтернет-ресурсу. Авторизований користувач може виконувати в системі певні дії, не доступні іншим особам.

Авторизація потрібна для того щоб система змогла пізнати Вас, як свого користувача і допустити до своїх ресурсів.

 

Як виконати авторизацію?

Пройдіть за посиланням http://lib.ntu.edu.ua/catalog/login.html.

Перед Вами з'явиться вікно авторизації.

Початково є два поля, в яких введені користувачем дані перевіряються автоматично.

Поля форми авторизації повинні бути обов'язково заповнені. Потрібно ввести логін та пароль.

В поле "Логін" вводимо – ntu (маленькими літерами), а у поле "Пароль" –  ідентифікаційний податковий номер (складається з 10 цифр). Після цього натискаємо кнопку «Увійти».

Таким чином користувач потрапляє на сторінку інформаційно-пошукової системи електронного каталогу бібліотеки НТУ.

 

Що відбувається при введенні невірних даних?

Помилка при авторизації блокує відвідувача.

Помилка авторизації – це невірне введення логіна або пароля. При наборі кодових слів, користувач повинен звертати увагу на правильний порядок символів, регістр, встановлену розкладку клавіатури.

 

Як знайти повнотекстове видання викладача?

В поле «Автор» інформаційно-пошукової системи електронного каталогу потрібно ввести прізвище автора  електронного документа. 

Поставити позначку у вікні «Електронна копія» (в нижній частині сторінки) і здійснити запуск кнопкою «Вибрати».

Після відкриття переліку бібліографічних описів навчально-методичних посібників певного автора вибрати потрібний документ і здійснити запуск гіперпосилання.

 

У випадку виникнення проблем при входженні до електронного каталогу просимо звертатися до Інформаційно-обчислювального центру НТУ за тел. +38 (044) 280-28-31

 

УВАГА! Документи з фонду Електронної бібліотеки призначені лише для особистого використання користувачів бібліотеки та не передбачають подальшого поширення, копіювання, публікації, тиражування будь-якими засобами, передачі іншим особам, використання з комерційною метою, розміщення на інших веб-сторінках, розсилання та ін. За порушення цієї вимоги користувачі несуть особисту відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

 

Статтею 444 Цивільного кодексу України визначено, що твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою, як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою.

 

Отже, працюємо спільно, будемо на зв’язку й надалі.

 27-03-2022

КОРОТКІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ

 

ЯК НАПИСАТИ ТЕЗИ ДО ДОПОВІДІ ЧИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ?

Написання наукової роботи часто передбачає стислу презентацію основних думок та результатів дослідження, викладених чи проведених у цій праці. Одним із форматів такого представлення є тези доповіді – для виступу на конференції чи захисту кваліфікаційної роботи. Консультант Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP, Євген Ніколаєв, Ph.D., у черговому відео «Короткі поради» ділиться підказками стосовно написання якісних тез доповіді.

У цьому відео ви дізнаєтеся зокрема:

- що таке тези доповіді, навіщо їх писати та які вимоги до їх написання;

- про структурні елементи тез доповіді; - алгоритми підготовки тез доповіді за результатами завершеного дослідження;

- про типові помилки, яких допускаються при написанні тез;

- про академічну доброчесність під час написання тез.

 27-03-2022

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ

Цікаво, що японський театр кабукі, де всі ролі, навіть жіночі, грають чоловіки, заснувала саме жінка. Її звали Окуні і вона була служницею якогось святилища в 17 столітті. Вона та інші жінки виконували тоді також всі ролі, в тому числі і чоловічі. Однак незабаром керівництву країни не сподобалася ця аморальна атмосфера і жінок в театрі кабукі замінили юнаками, а згодом зрілими чоловіками. У наш час традиції вже не настільки сильні, і в деяких трупах жіночі ролі стали знову виконувати жінки.
А от Пітера Пена в театральних постановках частіше грають не хлопчики, а жінки мініатюрної статури. Однією з причин цього стало те, що в Англії в перші десятиліття 20 століття, коли Джеймс Баррі написав твір, діяв закон, що забороняє дітям до 14 років працювати після 21 години.

Міжнародний день театру було встановлено при ЮНЕСКО з ініціативи делегатів IX конгресу Міжнародного інституту театру 1961 року. Відтоді щороку театральні колективи з усього світу відзначають своє професійне свято, а саме — 27 березня. Це не просто професійне свято митців сцени, це свято мільйонів глядачів.

 20-03-2022

ВСЕСВІТНІ ДНІ І МІЖНАРОДНІ СВЯТА

 

"Поезія так відрізняється від прози, як танець від прогулянки пішки".

Вейн, Джон, англійський поет, письменник, критик

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ: ІСТОРІЯ СВЯТА

Найдавніші вірші, за твердженням істориків, були написані ще в 23 столітті до нашої ери. Вони були створені принцесою Ен-Хеду-ана (En-hedu-ana) і знахідка підтверджена артефактами. Принцеса є найбільш раннім автором, відомим по імені, а також першої поетесою. Вона була дочкою засновника Аккадского царства - царя Саргона, і відома своїми шумерськими гімнами.

Відомо, що перші словники рим з’явилися ще в середньовіччі. Цікаво що, наприклад, весь Коран побудований на римах. А перший, хто порівняв щоки юної дівчини з трояндою, був поетом, як одного разу висловився Сальвадор Далі.

 

"Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі" – пише Ліна Костенко.

 

Символічним знаком поезії, як відомо, є крилатий кінь – Пегас, адже «крилатість» – одна з важливих її якостей.

 

У 1999 році на 30 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО було вирішено відзначати Всесвітній день поезії 21 березня. Перший Всесвітній день поезії святкувався у Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО.

Всесвітній день поезії відзначається і в Україні. У відривному «Українському народному календарі» він уперше з’явився 2004 року.

Немає відповіді на питання, в чому секрет поетичних чарів. Поезія залишається загадкою. Тим більше вона вабить читачів. Навіть той, хто кричить: “Не люблю віршів всіляких поетів!”, мабуть, просто не читав шедеврів. Інакше обов’язково знайшов би собі поетів до душі.

 20-03-2022

КОРОТКІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ

 

РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

Сьогодні представляємо вашій увазі відео із серії «Короткі Поради від SAIUP».

Короткометражні відео мають на меті надати студентам, аспірантам, дослідникам та усім зацікавленим практичні поради щодо написання різних видів академічних текстів (наукових робіт, тез, різних видів есе, рецензій тощо), а також етапів роботи над ними (редагування, оформлення літератури та ін.).

 

У відео «Редагування наукових текстів» від Богдани Романцової ви дізнаєтесь:

– що потрібно знати про саморедагування;

– з чого розпочати;

– етапи процесу редагування;

– практичні поради, що допоможуть підготувати вашу дипломну роботу чи інший науковий текст на «відмінно».

 

Богдана – редакторка видавництва «Темпора», літературна критикиня та літературознавиця, і має колосальний досвід роботи із текстами.

 18-03-2022

ЦІКАВІ ФАКТИ З ЖИТТЯ ЛІНИ КОСТЕНКО

 

 

 

19 березня 2022 року виповнюється 92 роки українській поетесі Ліні Костенко. Пропонуємо вам дізнатись маловідомі факти з життя цієї видатної жінки.

 

У радянські часи поетеса була активною учасницею дисидентського руху, за що її твори були забороненими для друку впродовж 14 років. Це був важкий удар для письменниці, і вона навіть оголосила голодування. Однак акція протесту не дала жодного результату, і Ліні довелося навчитися жити у творчій ізоляції. Саме в цей час вона написала свої найвідоміші твори "Берестечко" і "Маруся Чурай".

 

 

Докладніше

 
У дитинстві Ліна мріяла стати льотчицею. Бажання було настільки сильним, що вона змайструвала собі саморобний парашут із старої маминої парасолі та простирадла, піднялася з ним на горище і стрибнула. Тоді маленька Ліна ледве не загинула, тому з мрією дитинства було покінчено. Вже дорослою Костенко стала педагогом і лише згодом відкрила талант до поезії.
 
Про молоду Ліну ходять легенди. Кажуть, вона була дуже екстравагантною жінкою і багато курила. У неї закохувалися відомі чоловіки: зокрема, прихильності Ліни добивались українські поети Василь Симоненко та Дмитро Павличко. Другий навіть зізнався, що досі береже коробку сірників, яку придбав декілька десятків років тому спеціально для того, щоб при зустрічі прикурити Ліні цигарку.
 

Один твір письменниці екранізували. Це – кіносценарій "Перевірте свої годинники" 1963 року. У ньому розповідається про українських поетів, загиблих під час Другої світової війни. Фільм зняли у 1964 році, але його так і не побачили глядачі. Його так переробили, що Костенко відмовилася від авторства.

 

Ліна Костенко вміє відмовляти не тільки колегам: вона відмовилась і від премії «Золотий письменник України», не пояснивши нічого жодним словом, і від звання Героя України, який хотів їй вручити президент Віктор Ющенко, а фраза «Політичної біжутерії не ношу» стала мало не афоризмом.

 

У 2005 році Ліна Костенко взяла участь в експедиції до Чорнобильської зони. Письменниця активно працювала нарівні з усіма вченними, рятуючи предмети побуту і артефакти народної культури від знищення і забуття.

 

Дочка Ліни Костенко Оксана Пахльовська теж стала письменницею, вона живе з матір’ю в Києві. А от син поетеси працює програмістом у Штатах. Внучка ж Костенко Ярослава Франческа-Барб’єрі вивчає фіософію у Римському університеті «Ля Сап’єнца», де її мама завідує кафедрою україністики. 

 

Ліна Костенко має чимало регалій, хоча вони для неї нічого не значать. Вона почесний доктор Чернівецького національного університету (2002); лауреат державної премії ім. Тараса Шевченка (1987, за роман «Маруся Чурай» і збірку  «Неповторність»); лауреат Міжнародної мистецької премії ім. О.Теліги (2000). Також її було нагороджено Почесною відзнакою Президента України (1992) і Орденом князя Ярослава Мудрого  у березні 2000 року.

 

У 2015 році Ліна Костенко приєдналася до гуманітарної акції «Другий фронт АТО». Книжки Ліни Костенко передали в зону АТО. Для бійців добровольчого батальйону особливого призначення МВС України «Київ-1», а також дітей, які залишаються у зоні АТО, було зібрано гуманітарну допомогу та подарунки – книжки. Так Ліна Костенко у переддень свого 85 річного ювілею передала на фронт кілька збірок своїх поезій з побажаннями та словами підтримки, написаними власноруч. 

 

У 2018 році у Львівській центральній міській бібліотеці презентували унікальний подарунок «Книга для Ліни», яку створила творча лабораторія «Лапудики» до Дня народження Ліни Костенко. Це  книга ручної роботи з переписаними віршами Ліни Костенко. Кожен охочий мав можливість написати свого улюбленого вірша, з яких складатиметься книга. До проекту долучилося доволі багато шанувальників поетеси. А 25 березня книгу передали особисто Ліні Костенко.

 

Ліна Костенко усім своїм життям і творчістю засвідчує несхитну мужність, палку любов до України. Вона — одна з тих митців, хто не втратив людської гідності в часи переслідувань, не йшов на компроміс з владою, бо свою позицію поетеса завжди виражала прямо і відкрито: «...не боюсь донощика в трактирі, бо все кажу у вічі королю».

 

Армія ФМ 

 23-02-2022

КОРОТКІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКІВ ДЖЕРЕЛ. ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ

Завершуєте кваліфікаційну чи наукова робота (дипломна, дисертація, стаття тощо), але залишилося попрацювати над впорядкування списків використаної літератури? Світлана Чуканова, Ph.D., завідувачка сектору Наукової бібліотеки, координаторка Американської бібліотеки ім. В. Китастого в НаУКМА, у відео «Оформлення списків джерел. Цитування та посилання» розповість:

- про стратегії уникнення плагіату (цитування, перефразування та узагальнення);

- що «можна», а що «заборонено» під час цитування, перефразування та узагальнення;

- як «балансувати голос» у науковому тексті;

- про внутрішньотекстові та посторінкові посилання;

- як правильно оформлювати україномовні та іншомовні джерела під час написання контрольних, курсових, дипломних робіт;

- про стилі цитування та бібліографічних менеджерів.

 21-02-2022

БІБЛІОТЕКА - ДОСЛІДНИКАМ

 

ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ. ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ДОСЛІДНИКУ?

Для того, щоб досягати поставлених наукових цілей, науковцям варто знати, у які саме видання слід подавати наукові доробки. Законодавство України чітко визначає, яку кількість публікацій та у яких журналах варто здійснити для отримання, наприклад, конкретного вченого звання чи ступеня. З огляду на це, варто розуміти, як періодичні наукові видання ранжуються за рівнем авторитетності.

Докладніше

 

Видання категорія «А»

Фахові видання категорії «А» включають найбільш рейтингові та професійні наукові журнали, що мають міжнародне визнання. Вони індексуються базами даних Scopus або Web of Science. Публікація у них показує авторитетність дослідника та визнається широким колом закордонних колег. Крім цього, існують норми в українського законодавства, що визначають, яку кількість статей у виданнях баз даних Scopus або Web of Science необхідно опублікувати для отримання вченого ступеня або звання. Залежно від кожного конкретного ступеня або звання, їхня кількість може варіюватись від 1 до 10. До них відносять статті у фахових виданнях України Категорії «А» та інших журналах, включених до переліку індексованих у Scopus або Web of Science.

Існують і вимоги до кількості публікацій у фахових виданнях України (найчастіше категорії «Б»). Їх можна замінити публікацією у журналах, індексованих у Scopus або Web of Science, у розрахунку: 1 до 2 або 1 до 3. Тобто, одна стаття у виданні бази даних Scopus або Web of Science може бути еквівалентною двом або трьом, опублікованим у фахових виданнях України. 

Така норма застосовується для здобуття наукових ступенів і регламентується Наказом МОН «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Для здобуття ступеня кандидата наук:

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q1 - Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.

Для здобуття ступеня доктора наук:

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій; у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), - до двох публікацій.

За наявності не менше десяти публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, у виданнях, віднесених до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, захист може відбуватися у формі наукової доповіді.

Тобто, одна стаття у виданні бази даних Scopus або Web of Science може бути еквівалентною двом або трьом, опублікованим у фахових виданнях України. На жаль, більшість українських фахових видань Категорії «А» включені до четвертого квартиля (Q4), для яких можливість заміни не визначається.

Видання категорії «Б»

Видання категорії «Б» теж мають високий рівень авторитетності та визнання українською науковою спільнотою. Вони не включені до найбільш відомих наукометричних баз Scopus або Web of Science, однак можуть включатися до інших міжнародних баз, що визнаються, наприклад Європою чи певною групою країн. Крім цього, такі журнали володіють авторитетом усередині країни. В будь-якому випадку, не варто вважати, що категорія «Б» показує непрофесійність видання, адже для включення в цю категорію необхідно виконати низку вимог Міністерства освіти та науки України.

Перелік таких вимог встановлено Наказом МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

До них належать:

    ◉ наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації;

    ◉ наявність ISSN-номера та дотримання заявленої періодичності;

    ◉ наявність зареєстрованого цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) для кожного опублікованого матеріалу;

    ◉ наявність вебсайту видання;

    ◉ розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів;

    ◉ забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів;

    ◉ наявність сформованої редакційної колегії з необхідним рівнем публікаційної активності.

Що таке категорія «В»?

Раніше ця категорія була початковою фаховою категорією наукових журналів. 15 січня 2018 року законодавство України визначило її звуження, що зазначено у Наказі МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». Зокрема, виданням категорії «В» було дано два роки для подачі документів і переходу у категорію «А» або «Б». У 2020 році, видання, що не здійснили такий перехід, були виключені з переліку фахових без права поновлення. Категорія «В» не включена  до переліку фахових видань України.

Тобто, працюючи над науковими доробками, слід орієнтуватися переважно на фахові видання категорії «А». Вони мають найбільшу впливовість та рейтинговість в наукометричній сфері України. 

 

©Publ.Science

 17-02-2022

ОНЛАЙН-ЧИТАННЯ

 

Горить свіча і пам'яті сльоза

додолу з неї краплями стікає.

земля ридає, плачуть небеса –

Героїв Україна пам’ятає.

 

Богдан Пісний

 

20 лютого стало для нас назавжди пам’ятним днем – Днем Героїв Небесної Сотні, який встановлено Указом Президента України від 11.02.2015 р. №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Герої Небесної Сотні». За цей час трагічні події Революції Гідності знайшли відображення у різних творчих формах, зокрема  у віршах.

15 лютого бібліотека університету разом з кафедрою теорії та історії держави і права запросили студентів автомеханічного факультету гр. ЕО-1-1 взяти участь в онлайн-літературних читаннях присвячених подіям 2014 року. Головний бібліотекар абонементу художньої літератури Ушакова Л. С. ознайомила з книгою Василя Аксеніна «Розстріляна гідність» - лікаря швидкої допомоги, в якій він згадує страшні події на Майдані.

Головною метою заходу було познайомити студентів з історичним і суспільним значенням Революції Гідності, ушанувати героїзм українських захисників, які віддали своє життя за те, щоб кожен наш новий день був сповнений свободи, надії та миру.

 
Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16