назад

Надходження до Електронної бібліотеки (червень 2023)

 

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Рассказова, В. А.  Людина, яка сперечається з війною. До 125-річчя від дня народження Еріха Марії Ремарка : бібліографічний покажчик / В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2023. – 40 с.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ

 

Герберт, Ф.  Dіти Dюни = Children of Dune : роман / Ф. Герберт. – Електронні текстові дані. 19,3 МБ. – Харків : КСД, 2020. – 464 с.

 

Герберт, Ф.  Dюна = Dune : роман / Ф. Герберт. – Електронні текстові дані. 5,27 МБ. – Харків : КСД, 2017. – 676 с.

 

Герберт, Ф.  Месія Dюни = Dune Messiah : роман / Ф. Герберт. – Електронні текстові дані. 1,63 МБ. – Харків : КСД, 2019. – 257 с.

 

Голдінг, В. Д.  Володар Мух / В. Д. Голдінг. – Електронні текстові дані. 435 МБ. – [б.м.], [б.р.]. – 135 с.

 

Керрол, Л.  Аліса в задзеркальній країні / Л. Керрол. – Електронні дані. 7,94 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 127 с.

 

Манн, Т.  Смерть у Венеції / Т. Манн. – Електронні дані. 222 КБ. – [б.м.], [б.р.]. – 47 с.

 

Ремарк, Е. М.  На Західному фронті без змін. Повернення. Три товариші : романи / Е. М. Ремарк. – Електронні текстові дані. 21,9 МБ. – Харків : КСД, 2014. – 920 с.

 

Ремарк, Е. М.  Час жити і час помирати. Люби ближнього твого. Тіні в раю : романи / Е. М. Ремарк. – Електронні текстові дані. 27,0 МБ. – Харків : КСД, 2015. – 968 с.

 

Ремарк, Е. М.  Чорний обеліск. Тріумфальна арка. Ніч у Лісабоні : романи / Е. М. Ремарк. – Електронні текстові дані. 15,3 МБ. – Харків : КСД, 2015. – 916 с.

 

Теккерей, В.  Ярмарок суєти. Кн. 1 / В. Теккерей. – Електронні текстові дані. 4,31 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 428 с.

 

Теккерей, В.  Ярмарок суєти. Кн. 2 / В. Теккерей. – Електронні текстові дані. 4,32 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2021. – 425 с.

 

Уайльд, О.  Щасливий принц / О. Уайльд. – Електронні текстові дані. 55,1 КБ. – [б.м.], [б.р.]. – 7 с.

 

Уеллс, Г.  Війна світів / Г. Уеллс. – Електронні текстові дані. 1,55 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2017. – 166 с.

 

Уеллс, Г.  Машина часу / Г. Уеллс. – Електронні текстові дані. 1,08 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2017. – 88 с.

 

Уеллс, Г.  Невидимець / Г. Уеллс. – Електронні текстові дані. 3,71 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2017. – 149 с.

 

Уеллс, Г.  Острів доктора Моро / Г. Уеллс. – Електронні текстові дані. 1,34 МБ. – [б.м.] : OpenBook, 2017. – 129 с.

 

Шоу, Б.  Вибрані твори. Т. 3 / Б. Шоу. – Електронні текстові дані. 1,18 МБ. – Київ : Видавництво Жупанського, 2010. – 382 с.

 

Шоу, Б.  Вибрані твори. Т. 2 / Б. Шоу. – Електронні текстові дані. 1,43 МБ. – Київ : Видавництво Жупанського, 2009. – 466 с.

 

Шоу, Б.  Вибрані твори. Т. 1 / Б. Шоу. – Електронні текстові дані. 1,14 МБ. – Київ : Видавництво Жупанського, 2008. – 337 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Програма та методичні рекомендації до проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Бізнес-аналітика» / Л. С. Козак, Н. М. Бондар, А. П. Гречан, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 446 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 24 с.

 

Програма та методичні рекомендації до проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» / Л. С. Козак, Н. М. Бондар, А. П. Гречан, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 436 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 23 с.

 

Програма та методичні рекомендації до проходження науково-дослідницької практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» / Л. С. Козак, Н. М. Бондар, А. П. Гречан, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 453 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 25 с.

 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», ОП «Міжнародна економіка» / Л. С. Козак, Н. М. Бондар, А. П. Гречан та ін. ; НТУ, Кафедра економіки. – Електронні дані. 761 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 49 с.

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Коваленко, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Маркетинг послуг» / Н. В. Коваленко, О. М. Красноштан, Ю. А. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Електронні дані. 291 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 22 с.

 

Коваленко, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 073 "Менеджмент", освітньо-професійної програми "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / Н. В. Коваленко, В. Л. Смагін ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Електронні дані. 328 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 22 с.

 

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ГЕОДЕЗІЇ

 

Бондаренко, Е. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і написання курсової роботи з навчальної дисципліни "Технології створення інфраструктур просторових даних" для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / Е. Л. Бондаренко ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 429 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 36 с.

 

Бондаренко, Е. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних і циклу розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни "Геоінформаційний екомоніторинг" для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / Е. Л. Бондаренко, Д. О. Ляшенко ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 5,86 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 49 с.

 

Довгополюк, Л. О.  Програма та методичні вказівки до проведення виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» / Л. О. Довгополюк ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 511 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 39 с.

 

Ігнатов, С. Л.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геодезичні технології діагностики будівель і споруд» для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / С. Л. Ігнатов, І. С. Шуляк ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 434 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 26 с.

 

Ігнатов, С. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезичні технології діагностики будівель і споруд» для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / С. Л. Ігнатов, І. С. Шуляк ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 447 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 24 с.

 

Ляшенко, Д. О.  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / Д. О. Ляшенко, Н. В. Неізвестна ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 523 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 27 с.

 

Ляшенко, Д. О.  Методичні вказівки до проведення науково–дослідницької практики для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / Д. О. Ляшенко, Н. В. Неізвестна ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 266 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 17 с.

 

Ляшенко, Д. О.  Методичні вказівки з лабораторних робіт з дисципліни «Методи створення і розвитку геодезичних мереж» для студентів денної форми навчання для освітньої програми "Геодезія" другого (магістерського) рівня вищої освіти : за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / Д. О. Ляшенко, А. Я. Хом’як ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 13,5 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 40 с.

 

Ляшенко, Д. О.  Методичні вказівки з лабораторних робіт з дисципліни «Методи і засоби автоматизації великомасштабних топографічних знімань» для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / Д. О. Ляшенко, І. С. Шуляк ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 2,39 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 41 с.

 

Неізвестна, Н. В.  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» : освітньої програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. В. Неізвестна ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 467 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 32 с.

 

Неізвестна, Н. В.  Методичні вказівки до проведення науково-дослідницької практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» : освітньої програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. В. Неізвестна ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 279 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 18 с.

 

Неізвестна, Н. В.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Супутникові технології в геодезії» для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / Н. В. Неізвестна, І. М. Зіміна ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 960 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 24 с.

 

Павлюк, Д. О.  Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт на тему: "Використання даних про місцевість у вигляді цифрової моделі рельєфу і супутникових знімків для прокладання осі ділянки автомобільної дороги" : дисципліни «Супутникові технології в геодезії» галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спец. 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Геодезія» / Д. О. Павлюк, Н. В. Неізвестна ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 4,02 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 51 с.

 

Пальчик, А. М.  Методичні вказівки до дисципліни “Асистентська практика” для студентів денної форми навчання, освітньої-наукової програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» другого (магістерського) рівня вищої освіти : за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, галузь знань 19 “Архітектура та будівництво” / А. М. Пальчик ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 404 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 31 с.

 

Пальчик, А. М.  Методичні вказівки до проведення курсової роботи з дисципліни «Теорія транспортних потоків» для студентів денної форми навчання, для освітньо-наукової програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» : другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, галузь знань 19 Архітектура та будівництво / А. М. Пальчик ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 644 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 42 с.

 

Пальчик, А. М.  Методичні вказівки для виконання циклу розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Діагностика доріг. Організація дорожнього руху» на тему : "Розробка схеми організації дорожнього руху на автомобільній дорозі " : для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-професійної та освітньо-наукової програм «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія... / А. М. Пальчик, Л. О. Довгополюк ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 1,78 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 36 с.

 

Пальчик, А. М.  Методичні вказівки до проведення виробничої практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів денної форми навчання : галузь знань 19 “Архітектура та будівництво”. Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія» / А. М. Пальчик, Л. О. Довгополюк ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 450 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 32 с.

 

Хом'як, А. Я.  Трасування при різних формах рельєфу : навчальний посібник / А. Я. Хом'як, Н. В. Неізвестна ; НТУ, Кафедра системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії. – Електронні дані. 3,92 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 82 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів денної форми здобуття освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" : освітньо-професійних програм "Автомобільні транспортні засоби", "Будівельні та дорожні машини і устаткування", "Експлуатація, випробування та сервіс машин". Статика / Л. С. Рожок, І. А. Лоза, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Електронні дані. 1,52 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 37 с.

 

Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів денної форми здобуття освіти спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" : освітньо-професійних програм "Автомобільні двигуни", "Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів", "Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки". Статика / Л. С. Рожок, І. А. Лоза, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Електронні дані. 1,53 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 37 с.

 

Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів денної форми здобуття освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" : освітньо-професійних програм "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", "Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди", "Мости і транспортні тунелі", "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів". Статика / Л. С. Рожок, І. А. Лоза, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Електронні дані. 1,59 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 41 с.

 

Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів денної форми здобуття освіти спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» : освітньо-професійної програми «Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві». Статика / Л. С. Рожок, І. А. Лоза, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Електронні дані. 1,59 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 41 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Остапко, О. М.  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Сучасна українська мова і українська література новітніх часів (культура і практична стилістика)" : для студентів І курсу за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. М. Остапко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Електронні дані. 1,52 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 84 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Коп'як, Н. В.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Технології вантажних перевезень" для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти : за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", ОПП "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / Н. В. Коп'як, І. І. Гальона, І. В. Даниленко ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 277 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 40 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Технології пасажирських перевезень" для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти : за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", ОПП "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / Н. В. Коп'як, О. С. Ігнатенко, І. І. Гальона, І. В. Даниленко ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 205 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 32 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспортно-логістичні комплекси" для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти : за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", ОПП "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / Н. В. Коп'як, І. В. Лисенко, І. І. Гальона, І. В. Даниленко ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 372 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 30 с.

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Транспортно-логістичні комплекси" для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти : за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", ОПП "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / Н. В. Коп'як, І. В. Лисенко, І. І. Гальона, І. В. Даниленко ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 1,78 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 33 с.

 

Процик, О. П.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування транспортно-термінальних систем» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання : за освітньо-професійними програмами: «ТТ та управління на автомобільному транспорті», «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «ТТ (за видами)» спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті» / О. П. Процик, Г. М. Бутенко, Ю. О. Сілантьєва ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 1,17 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 29 с.

 

Хабутдінов, Р. А.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни "Основи транспортних технологій" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти : за освітньо-професійними програмами: «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті»... / Р. А. Хабутдінов, І. І. Гальона, Н. Ю. Селіванова ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 857 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 38 с.

 

Хабутдінов, Р. А.  Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи з дисципліни "Основи транспортних технологій" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти : за освітньо-професійними програмами: «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті»... / Р. А. Хабутдінов, І. І. Гальона, Н. Ю. Селіванова ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 893 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 43 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту і самостійної роботи з дисципліни "Концептуальне управління технологічно-сталим розвитком" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми здобуття вищої освіти : освітньо-професійною програмою "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / Р. А. Хабутдінов, І. В. Хмельов, І. І. Гальона, Н. Ю. Селіванова ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 747 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 64 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни "Концептуальне управління технологічно-сталим розвитком" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми здобуття вищої освіти : освітньо-професійною програмою "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / Р. А. Хабутдінов, І. В. Хмельов, І. І. Гальона, Н. Ю. Селіванова ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 1,27 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 65 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Вантажні автомобільні перевезення" на тему: "Організація перевезень тарно-поштучних вантажів у торгівельну мережу" : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03, ОПП "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / С. В. Ширяєва, І. В. Хмельов, Н. В. Коп'як, І. В. Даниленко ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Електронні дані. 2,46 МБ. – Київ : НТУ, 2023. – 35 с.

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво в туризмі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальність: 242 «Туризм і рекреація». Освітньо-професійна програма: «Туризм», «Міжнародний туризм» / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Електронні дані. 462 КБ. – Київ : НТУ, 2023. – 28 с.