назад

Нові надходження (січень 2023)

681.5(07)

А224

     Автоматизоване проектування інженерних об'єктів: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / укл.: О. М. Куцман [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28. – 11грн.61к.

(14 прим.)

 

621.43(07)

А585

     Альтернативні палива ДВЗ : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми: "Автомобільні двигуни" / укл.: О.В. Сирота [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30. – 17грн.12к.

(15 прим.)

 

621.43(07)

Д44

     Діагностика технічного стану двигуна внутрішнього згорання з використанням сучасних комп'ютерних технологій : методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / укл.: Д. М. Тріфонов [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с. – Бібліогр. : с. 40. – 20грн.97к.

(15 прим.)

 

03

Е644

     Енциклопедія Сучасної України. Т. 22. Мр - На / ред. колегія : І. М. Дзюба [та ін.] ; Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : НАН України, 2020. – 712 с. – 78грн.68к.

(2 прим.)

 

656(07)

З-14

     Загальний курс транспорту : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / укл.: О. М. Кошарний [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортних систем та БДР. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с. – Бібліогр.: с. 29. – 9грн.30к.

(15 прим.)

 

55(07)

І-622

     Інженерна геологія. Грунтознавство та механіка грунтів: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1. Інженерна геологія / укл.: В. В. Мозговий [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2020. – 48 с. – Бібліогр.: с. 47. – 16грн.22к.

(15 прим.)

 

004

І-741

 Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування : підручник для студентів ВНЗ / В. А. Баженов [та ін.]. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Каравела, 2018. – 488 с. – Бібліогр. : с. 487. – 425грн00к.

(3 прим.)

 

004(07)

К637

     Комп'ютерні технології вирішення будівельно-технічних задач : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи : з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / укл.: В. В. Мозговий [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 28 с. – 13грн.99к.

(15 прим.)

 

656.6(07)

К65

     Контент екологізації виконання технологічних операцій на автозаправних комплексах: методичні вказівки для самостійної роботи з курсу : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / укладач К. В. Мудрак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27. – 11грн.35к.

(15 прим.)

 

378(07)

М545

     Методика підготовки та оформлення магістерського проєкту : методичні вказівки для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / укл.: М. П. Кузьмінець [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с. – 11грн.93к.

(15 прим.)

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" (вибрані розділи), 122 "Комп’ютерні науки" / укладач Г. Л. Ісаєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет Транспортних та інформаційних технологій, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 53 с. – Бібліогр.: с. 48. – 13грн.80к.

(15 прим.)

 

53(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики : для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / укладач Г. Л. Ісаєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет Транспортних та інформаційних технологій, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2020. – 53 с. – Бібліогр.: с. 49. – 13грн.80к.

(15 прим.)

 

656.025(07)

О-641

     Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / укл.: С. М. Шарай [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30. – 10грн.20к.

(15 прим.)

 

656.025(07)

О-641

     Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті: робоча програма та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / укл.: С. М. Шарай [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 80 с. – Бібліогр.: с. 79. – 18грн.13к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

О-641

     Організація перевезень і управління на транспорті : методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спец. 7.100403 спеціалізацій : «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)»; "Організація міжнародних перевезень"; "Орг. митного контролю на транспорті" / укл. : Л. Ю. Яцківський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2004. – 36 с. – Бібліогр. : с. 34-36. – б/ц.

(2 прим.)

 

504(07)

О-641

     Організація природоохоронних заходів: методичні вказівки для самостійної роботи з курсу : для студентів денної форми навчання зі спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ), освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / укл. К. В. Мудрак; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25. – 11грн.35к.

(15 прим.)

 

656.073(07)

О-753

     Основи організації вантажних перевезень : робоча програма і методичні вказівки до виконання курсового проекту для студ. спец. 7.100.403 "Орг. перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт). Спеціалізація: "Орг. міжнародних перевезень", "Орг. митного контролю на транспорті" / укл. О. Г. Калінін ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2002. – 20 с. – Бібліогр. : с. 20. – б/ц.

(2 прим.)

 

620.197.2

Р654

     Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об’єктах тривалої експлуатації / Л. І. Ниркова [та ін.]; Національна академія наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – Київ : Наукова думка, 2020. – 144 с. – (Проєкт "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 96-102. – 447грн.27к.

(1 прим.)

 

311

С781

     Статистичний щорічник м. Києва за 2020 рік / за ред. Р. Г. Віленчук ; відпов. за вип. Л. В. Буєва ; Державна служба статистики України, Головне управління статистики у м. Києві. – Київ : ТОВ "Видавництво "Консультант", 2021. – 352 с. – 240грн.00к.

(3 прим.)

 

65.014(07)

С833

     Стратегічне управління : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання, перший бакалаврський рівень вищої освіти, спеціальність 073 "Менеджмент" / укл.: О. Р. Омельянович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет "Менеджмент, логістика та туризм", Кафедра "Менеджмент". – Київ : НТУ, 2020. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78-79. – 23грн.35к.

(15 прим.)

 

65.014(07)

С833

     Стратегічне управління : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого рівня вищої освіти, бакалаврський спеціальність 073 "Менеджмент" / укл.: О. Р. Омельянович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет "Менеджмент, логістика та туризм", Кафедра "Менеджмент". – Київ : НТУ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: с. 37. – 20грн.95к.

(15 прим.)

 

65.014(07)

С833

     Стратегічне управління : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання, другий магістерський рівень, спеціальність: 242 "Туризм" / укл.: О. Р. Омельянович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет "Менеджмент, логістика та туризм", Кафедра "Менеджмент". – Київ : НТУ, 2020. – 76 с. – Бібліогр.: с. 75. – 22грн.41к.

(15 прим.)

 

656(07)

Т654

     Транспортні системи та організація перевезень : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів спец. 7.050208 заочної форми навчання / укл. : С. М. Шарай [та ін.] ; М-во освіти і науки України, УТУ. – Київ : УТУ, 1998. – 19 с. – Бібліогр. : с. 19. – б/ц.

(3 прим.)

 

658.567(07)

У841

     Утворення та утилізація промислових відходів по галузях виробництва: методичні вказівки для самостійної роботи з курсу : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / укладач К. В. Мудрак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-47. – 15грн.93к.

(15 прим.)

 

53(07)

Ф503

     Фізика : програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників базового напрямку 6.100.400 "Транспортні технології". Ч. 2. Електростатика. Постійний електричний струм. Електромагнетизм. Оптика. Фізика атомів та атомних ядер / упорядн. : І. М. Болеста [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Навчально-консультаційний центр у м. Львові. – Львів : НКЦ НТУ, 2006. – 122 с. – Бібліогр. : с. 121. – 17грн.00к.

(1 прим.)

 

53(07)

Ф503

     Фізика : програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників спец. 7.100.403 "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)". Ч. 1. Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка / упорядн. : І. М. Болеста [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Навчально-консультаційний центр у м. Львові. – Львів : НКЦ НТУ, 2004. – 161 с. – Бібліогр. : с. 159. – 15грн.00к.

(1 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу для студентів факультету транспортного будівництва за спеціальністю : 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", освітня програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" / укл. К. В. Мудрак; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27. – 11грн.61к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу для студентів факультету транспортного будівництва за спеціальністю 192 " Будівництво та цивільна інженерія" : освітні програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" (БД); "Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди" (БА), " Мости і транспортні тунелі" (МТ); "Технологія виробів, конструкцій і матеріалів" (ТК) / укл. К. В. Мудрак; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: с. 27. – 11грн.35к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : навчальні (контрольні) завдання для самостійної роботи з курсу для студентів автомеханічного факультету за спеціальностями : 131 "Прикладна механіка" (ПМ), освітня програма "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" : 132 "Матеріалознавство" (МЗ), освітня програма "Матеріалознавство"; 142 "Енергетичне машинобудування" (ЕМ), освітня програма "Автомобільні двигуни, технічне обслуговування та діагностика авт. двигунів" / укл.: О. Н. Мустяца [та ін.]; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2020. – 96 c. – Бібліогр.: с. 90. – 29грн.72к.

(15 прим.)

 

621.8

Б835

     Борозенець, Г. М.  Деталі машини : навчальний посібник / Г. М. Борозенець, В. М. Павлов, І. В. Семак ; М-во освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т. – Київ : Кондор, 2021. – 220 с. – Бібліогр. : с. 203. – 225грн.00к.

(5 прим.)

 

53

В686

     Волошин, О. І.  Механіка двофазних потоків : у 4-х томах. Т. 4. Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах ежекторного типу / О. І. Волошин, С. М. Пономаренко ; Національна академія наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України. – Київ : Наукова думка, 2020. – 168 с. – Бібліогр. : с. 159-162. – 421грн.10к.

(3 прим.)

 

539.3

Г938

     Гузь, А. Н.  Восемь неклассических проблем механики разрушения / А. Н. Гузь ; НАН Украины, Ин-т механики им. С. П. Тимошенко. – Киев : Академпериодика, 2020. – 400 с. – Библиогр.: с. 364-393. – 598грн.95к.

(5 прим.)

 

502.1

Н84

     Носачова, Ю. В.  Екологічна безпека інженерної діяльності : підручник для студентів які навчаються за інженерними спеціальностями / Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко, В. В. Вембер ; М-во освіти і науки України, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Кондор, 2020. – 212 с. – Бібліогр.: с. 207-210. – 165грн.00к.

(6 прим.)

 

624.1

П164

     Панкратова, Н. Д.  Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проектних конфігурацій / Н. Д. Панкратова, Г. І. Гайко, І. О. Савченко ; Національна академія наук України, М-во освіти і науки України, Національного технічного університету України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського", Навчально-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу". – Київ : Наукова думка, 2020. – 136 с. – (Проєкт "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 124-130. – 539грн.52к.

(2 прим.)

 

502

С429

     Скиба, Ю. А.  Моніторинг довкілля : практичний курс : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна ; М-во освіти і науки України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Каравела, 2020. – 216 с. – Бібліогр. : с. 213-215. – 374грн.00к.

(3 прим.)

 

625.8

С604

     Солодкий, С. Й.  Дорожні одяги : навчальний посібник / С. Й. Солодкий ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., зі змінами та доп. – Львів : Львівська політехніка, 2020. – 220 с. – 342грн.00к.

(15 прим.)

 

502.175

Т789

     Трус, І. М.  Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища : підручник для студентів інженерних спеціальностей / І. М. Трус, Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля ; М-во освіти і науки України, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Кондор, 2020. – 208 с. – Бібліогр.: с. 205. – 170грн.00к.

(6 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 1. Драматичні твори (1896-1906) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 512 с. – 114грн.57к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 2. Драматичні твори (1907-1908) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 424 с. – 109грн.58к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 3. Драматичні твори (1909-1911) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 656 с. – 123грн.20к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 4. Драматичні твори (1912-1913) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 424 с. – 109грн.58к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 928 с. – 140грн.89к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 6. Художня проза / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 624 с. – 121грн.38к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 7. Літературно-критичні та публіцистичні статті / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 680 с. – 125грн.46к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 8. Переклади: поезія, проза, драма, публіцистика та інше / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 1120 с. – 150грн.42к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 9. Записи народної творчості. Пісні, записані з голосу Лесі Українки / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 848 с. – 134грн.54к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 10. «Стародавня історія східних народів». Виписки з книг. Нотатки та інше / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 528 с. – 119грн.11к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 11. Листи (1876-1897) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 600 с. – 120грн.02к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 12. Листи (1898-1901) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 608 с. – 121грн.38к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 13. Листи (1902-1906) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 616 с. – 121грн.38к.

(1 прим.)

 

82.У

У451

     Українка, Л.  Повне академічне зібрання творів : у 14-ти томах. Т. 14. Листи (1907-1913) / Л. Українка ; ред. кол.: В. Агеєва [та ін.]; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – 616 с. – 121грн.83к.

(1 прим.)