ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

2022

 

Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету автомеханічного за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2022. – 13 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ Факультету автомеханічного, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету економіки та права за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ Факультету економіки та права, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету менеджменту, логістики та туризму за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова – Київ : НТУ, 2022. – 14 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ Факультету менеджменту, логістики та туризму, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету транспортних та інформаційних технологій за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ Факультету транспортних та інформаційних технологій, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету транспортного будівництва за 2021 рік : бібліографічний покажчик / НТУ, Бібліотека ; укладач В. А. Рассказова. - Київ : НТУ, 2022. - 16 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні видання професорсько-викладацького складу НТУ Факультету транспортного будівництва, які Бібліотека отримала у 2021 році.

 

Тематичні покажчики

 

 

Льюїс Керрол - казкар фотографії : до 190-річчя від дня народження : бібліографічний покажчик / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2022. – 11 с.

 

 

 

 

 

 

 

«Що у мене в руках? Злітна смуга для уяви. По науковому – книга» : бібліографічний покажчик / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2022. – 15 с.

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли видання інших установ (підручники, навчальні посібники, монографії), які знайомлять із специфікою діяльності туристичної сфери.

Видання розраховано на широке коло читачів. Покажчик призначений для викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться питаннями туризму в Україні.

 

 

2021

 

 

Електронні повнотекстові видання професорсько-викладацького складу НТУ (2017-2020) : бібліографічний покажчик / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2021. – 182 с.

 

Покажчик містить бібліографічну інформацію про видання НТУ, які Бібліотека отримала від викладачів кафедр університету протягом 2017-2020 років. Він стане у нагоді викладачам, аспірантам та студентам НТУ.

 

 

 

Менеджмент : бібліографічний покажчик / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2021. – 14 с.

 

 

 

2019

 

 

 

 

Професорсько-викладацький склад Національного транспортного університету / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки  В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2019. – 48 с.

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

Покажчик електронних навчально-методичних посібників викладачів НТУ (2000-2016 рр.) : бібліографічний покажчик / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки  В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2017. – 192 с.

 

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, програми курсу, методичні вказівки, які бібліотека отримує від викладачів кафедр Національного транспортного університету.

Хронологічно охоплено період 2000-2016 рр.

 

 

 

 

 

Покажчик навчально-наукових підрозділів Національного транспортного університету / укладачі: В. А. Рассказова, В. Б. Крупнова. – К. : НТУ, 2017. – 144 с.

 

Представлений покажчик містить у своєму переліку навчально-наукові підрозділи Національного транспортного університету: ректорат, центри, навчально-методичне управління, докторантуру, аспірантуру, юридичний відділ, бібліотеку, факультети, кафедри, відокремлені підрозділи університету.
Покажчик складений на основі інформації наданої кафедрами та перегляду
сайтів структурних підрозділів університету.

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

Алфавітний покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки НТУ (2010-2015  рр.) / укладачі :  завідуюча ІБВ Л. В. Колісник, головний бібліотекар С. М. Самойленко. - К. : НТУ, 2016. – 16 с.

 

Подано перелік дисертацій за період 2010-2015  рр., що зберігаються у фонді бібліотеки НТУ. Бібліографічний опис дисертаційних робіт складався згідно діючих ДСТУ. Роботи представлені в алфавітному порядку авторів.

 

 

 

 

 

 

Рідкісні та цінні видання з фонду бібліотеки Національного транспортного університету (1891-1950) : бібліографічний покажчик / укладачі : О. М. Мірошник, Н. А. Кучерява, Н. С. Асадчева, Л. А. Волкова, В. А. Рассказова. - К. : НТУ, 2016. – 64 с.

 

Бібліографічний покажчик розкриває зміст фонду рідкісних та цінних видань Національного транспортного університету за період 1891-1950 рр. Видання розміщені у прямій хронології, а в межах року – за алфавітом авторів і назв книг.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика, в якому за алфавітом подаються усі прізвища, котрі зустрічаються в основному тексті покажчика з посиланнями на відповідну сторінку.

 

 

 

 

 

 

Туризм : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки  В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2016. – 40 с.

 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено проблемам організації, планування та управління туристичною діяльністю.

У тематичних розділах представлені матеріали з проблем розвитку туризму, організації менеджменту та маркетингу в туризмі, видів туризму, якості надання туристичних послуг.

 

 

 

 

 2015

 

 

 

 

 

Алфавітний покажчик електронних навчально-методичних посібників викладачів НТУ, наявних у електронному каталозі  бібліотеки університету  (2000-2014 рр.)  / укладач В. А. Рассказова. – К. : НТУ, 2015. – 192 с.

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

Алфавітний покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки НТУ (1954-2009 рр.)  / укладач зав. довідково-бібліографічним відділом Л. В. Колісник. - К. : НТУ, 2009. – 76 с.

 

Подано перелік дисертацій за період 1954-2009 рр., що зберігаються у фонді бібліотеки НТУ. Бібліографічний опис дисертаційних робіт складався згідно діючих ДСТУ. Роботи представлені в алфавітному порядку авторів.