ПОРЯДОК

ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ

ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВИХ ВИДАНЬ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ

У БІБЛІОТЕЦІ

  1. Передавання повнотекстових видань їх авторами до Електронної бібліотеки НТУ започатковується з метою їх надання в загальний доступ у режимі online.
  2. Автор видання подає до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки електронну копію друкованого видання на компакт-диску або USB Flash-накопичувачі.
  3. Електронні версії підручників, навчальних посібників, робочих навчальних програм, лекційних матеріалів, контрольних (модульних) завдань, тестів та наукових видань приймаються у форматах: DOC, PDF, RTF.
  4. Cкладові частини видання (титульний лист + текст + рекомендована література) повинні йти одним файлом.
  5. Автору надається акт прийому-передачі електронного навчально-методичного видання до Бібліотеки.
  6. Бібліотека розміщує на своєму сайті електронні копії видань викладачів НТУ та забезпечує до них, спільно з Інформаційно-обчислювальним центром, безкоштовний доступ на підставі рішення університету.
  7. Якщо потрібно, автор має право вносити зміни та доповнення до видання, після чого версія електронного ресурсу має бути поновлена працівниками відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки.
  8. З плином часу видання можуть застарівати. Таким чином, кафедри університету повинні надавати до відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки списки повнотекстових видань, які слід видалити з електронного каталогу як застарілі.

 

З питань передачі електронних видань звертайтеся до відділу ІТ та КЗ бібліотеки за адресою:

НБК по вул. М. Бойчука, 42. поверх 9, кімната 903.