ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ВІРТУАЛЬНОЮ ДОВІДКОЮ (ВД)

Віртуальна довідкова служба (ВДС) є онлайновою службою бібліотеки Національного транспортного університету і виконує інформаційні запити користувачів. Віртуальна довідка – безкоштовна послуга, яка надається віддаленим користувачам із застосуванням власних інформаційних ресурсів та Інтернету. На Ваші питання відповідають співробітники інформаційно-бібліографічного відділу та інших структурних підрозділів бібліотеки.

 

Можливо, Ви зможете самостійно знайти необхідну Вам інформацію і тим самим прискорити час її отримання. Для цього Ви можете скористатися:

 • електронним та картковими каталогами;
 • відповідями на вже виконані довідки.

Користувачі :

 

Обслуговуються всі користувачі, незалежно від того, чи є вони читачами бібліотеки університету. Преференції читачам бібліотеки НТУ.

 

Режим виконання ВД :

 •  запити від користувачів приймаються автоматично і цілодобово;
 •  запити виконуються у порядку їх надходження в режимі роботи бібліотеки університету;
 • термін виконання  довідки  до 2 робочих днів із часу надходження запиту ( якщо не потребує складного бібліографічного пошуку);

Типи запитів :

 • адресні – щодо наявності документів у фондах бібліотеки ;
 • уточнюючі – уточнюються,  або доповнюються елементи бібліографічного опису документу (автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);
 • тематичні  - надаються бібліографічні списки за вказаною темою ( не більше 10 назв), що не потребують складного бібліографічного пошуку.

 Формулювання запитів повинно бути : стислим, коректним, українською або російською мовою  з дотриманням нормативної лексикою.

 

Обмеження :

 • від одного користувача приймається один запит на добу;
 • кожен запит має містить одне чітко сформульоване питання;
 • у разі надходження від одного користувача більшої кількості запитів або питань, виконується лише один (на вибір бібліографа) ;
 • тематичний пошук здійснюється за ресурсами  опублікованими  українською або російською мовами;
 • запити в яких містяться прохання про пошук готових творів, рефератів, курсових і т. ін. чергові бібліографи не відповідають – такі запити вилучаються.
 • запити , які суперечать чинному законодавству України, не відповідають морально – етичним нормам;
 • запити комерційного,  розважального, навчального характеру (купити/продати, курси валют і ін..; розв’язання кросвордів, питання з вікторин  та ін.. ; розв’язання задач , написання рефератів, творів та ін..) .

Не виконуються:

 • запити, що потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації , які відсутні в бібліотеці;
 • не надсилаються електронні копії документів, а лише надаються довідки про наявність документа в бібліотеці;
 • переклади текстів та пошук цитат;
 • юридичні та медичні консультації;
 • запити , відповіді на які містяться на сайті (режим роботи, умови запису та ін..)
 • запити на сканування та розсилку текстів документів.

Запити приймаються щодня з 9.00 до 17.00. і виконуються у порядку їх надходження впродовж всього робочого тижня. Запити, що надійшли у святкові дні, ми намагатимуся виконати в перший робочий день після свята.