Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з прикладних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ГІРНИЧА СПРАВА 

 

Вскрытие выбросоопасных угольных пластов проходческими комбайнами : монография / Минеев С. П. [и др.]. – 2018

 

Нафтова й газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. З'єднання водовіддільних колон для морського буріння (EN ISO 13625:2002, IDT). – 2018

 

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Ч. 1: ДСТУ EN 16228-1:2016 (EN 16228-1:2014, IDT). Загальні вимоги. – 2019

 

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Ч. 2: ДСТУ EN 16228-2:2016 (EN 16228-2:2014, IDT). Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар'єрів і видобування. – 2019

 

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека: ДСТУ EN 16228-7:2016 (EN 16228-7:2014, IDT). Взаємозамінне допоміжне обладнання. – 2019

 

Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : зб. наук. пр. за результатами роботи V Міжнар. наук.-техн. конф., (Кривий Ріг, 23-24 листоп. 2018 р.) / [редкол.: Є. К. Бабець (голов. ред.) та ін.]. - 2018

 

Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч. 1: Підготовчі процеси / Білецький В. С. [та ін.]. – 2019

 

ТЕХНІКА 

Актуальні задачі сучасних технологій. Т. 1. - 2018

 

Актуальні задачі сучасних технологій. Т. 2. - 2018

 

Актуальні задачі сучасних технологій. Т. 3. – 2018

 

Актуальні проблеми механіки : монографія / [під ред.: М. В. Полякова (голов. ред.) та ін. ; уклад.: В. С. Гудрамович та ін.]. – 2018

 

Інвентаризація поліхлорованих дифенілів в Україні : метод. посіб. / [В. В. Четвериков та ін.]. – 2018

 

Технічна діагностика матеріалів і конструкцій. Т. 2: Математичне моделювання взаємодії фізичних полів із дефектами матеріалу / З. Т. Назарчук [та ін.] ; за ред. акад. НАН України З. Т. Назарчука. - 2018

 

Технічна діагностика матеріалів і конструкцій. Т. 4: Електрофізичні методи неруйнівного контролю дефектності елементів конструкцій / Р. М. Джала [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук Р. М. Джали. – 2018

 

Авотін С. С. Технічна механіка : навч. посіб. / [С. С. Авотін, М. Я. Рохманов ; за заг. ред. С. С. Авотіна]. – 2019

 

Блайда И. А. Биотехнология извлечения редких металлов из отходов энергетики и угольной промышленности : монография / И. А. Блайда, Т. В. Васильева, В. А. Иваныця. – 2018

 

Жартовський О. В. Інженерна графіка : навч. посіб. до самост. роботи для студентів усіх форм навчання / [О. В. Жартовський, О. В. Кабацький, С. Л. Загребельний]. – 2018

 

Сусліков Л. М. Неруйнівні методи контролю : навч. посіб. для студентів фіз.-техн. спец. / Сусліков Л. М., Студеняк І. П.. - 2017

 

ТРАНСПОРТ

 

Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття. – 2019

 

Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу. – 2019

 

Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги. - 2019

 

Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт. - 2019

 

Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту. - 2018

 

Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту. - 2019

 

Вступ до комп'ютерного навчання відмовостійкості блока гіроскопічних датчиків : навч. посіб / [А. С. Кулік та ін.]. – 2018

 

Дорожное диагностирование легковых автомобилей : [монография] / [Рабинович Э. Х. и др.] ; под ред. Э. Х. Рабиновича. – 2018

 

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Ч. 9: ДСТУ EN 474-9:2016 (EN 474-9:2006 + A1:2009, IDT). Вимоги до трубоукладачів. – 2019

 

Інформаційні системи моніторингу технічного стану автомобілів : [монографія] / Волков В. П. [та ін.]. – 2018

 

Колісні транспортні засоби. Системи діагностики. Ч. 2: ДСТУ ISO 9141-2:2010. Вимоги CARB до обміну цифровою інформацією (ISO 9141-2:1994, IDT). – 2018

 

Комп'ютерно-вимірювальні технології контролю та управління ракетно-космічної техніки : [колект. монографія] / [М. В. Поляков та ін.] ; під заг. ред. проф. В. П. Малайчука. – 2018

 

Лучко Й. Й. Напружено-деформований стан та моніторинг проблемних ділянок трубопроводів тривалої експлуатації : [монографія] / Й. Й. Лучко, А. О. Кичма ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Й. Й. Лучка. – 2019

 

Міжнародна автотранспортна система : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. О. Лямзін [та ін.]. – 2018

 

Объемный гидропривод в мобильных подъемниках с рабочими платформами : монография / [И. Г. Кириченко и др.]. – 2018

 

Основи технології виробництва і ремонту повітряних суден : навч. посіб.. - 2018

 

Рациональное управление объектами: теория и приложения : [монография] / [Е. В. Гавриленко и др.] ; под общ. ред. А. С. Кулика. – 2018

 

Розробка адаптивних систем керування трансмісією : монографія / [В. О. Богомолов та ін.]. – 2018

 

Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методики вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами. – 2019

 

Эксплуатация и ремонт одно- и двухтопливных двигателей производства Wartsila в энергетических установках морских транспортных средств : [монография] / Пипченко А. Н. [и др.]. – 2018

 

Василів П. А. Основи ергономіки і дизайну тракторів і автомобілів : навч. посіб. / Василів П. А., Грищенко І. Ю.. – 2018

 

Вдовиченко В. О. Пасажирські автомобільні перевезення : навч. посіб. / В. О. Вдовиченко, Н. В. Потаман. – 2017

 

Горбачов П. Ф. Раціональне розташування зупиночних пунктів автобусних та тролейбусних маршрутів відносно регульованих перехресть : монографія / Горбачов П. Ф., Макаричев О. В., Колій О. С. . – 2018

 

Коваленко А. В. Методи і засоби нанесення лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних засобів : монографія / А. В. Коваленко, В. І. Коваленко. – 2018

 

Копейко В. И. Щит и меч. Штрихи к портрету Владимира Сербина / В. И.  Копейко. –  2018

 

Шведчикова І. О. Ферозондовий контроль осей колісних пар рухомого складу залізних доріг : монографія / І. О. Шведчикова, О. І. Шевченко. - 2018