ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 

БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА 2021 РІК

 

Назва показника

 

Значення

I.

Повна назва, рік заснування бібліотеки

Бібліотека  Національного транспортного університету, 1944

1.1

ПІБ керівника бібліотеки

В.о. директора бібліотеки

Мірошник Олена Миколаївна

1.2

E-mail бібліотеки

library@ntu.edu.ua

1.3

ПІБ ректора ВНЗ

Дмитриченко

Микола Федорович

1.4

E-mail ректора

dmitrichenko@ntu.edu.ua

II.

Група за оплатою праці

ІІ група

III.

Бібліотечні фонди (власні)

 

 

Всього примірників власних ресурсів

537963

 

у т. ч. рідкісних та цінних документів

479

3.1

За видами

 

3.1.1

Книг

445416

3.1.2

Періодичних видань

79527

3.1.2.1

у т. ч. журналів - примірників

74373

3.1.2.2

у т. ч. газет - річних комплектів

5154

3.1.3

Неопублікованих документів

9658

3.1.4

Електронних носіїв із записом

1372

3.1.5

Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові)

1990

3.1.6

Інших документів

-

3.2

За мовами 

 

3.2.1

Державною мовою

285244

3.2.2

Іноземними мовами

252719

3.2.2.1

у т. ч. російською мовою

179309

3.3

За цільовим призначенням

 

3.3.1

Наукових видань

118027

3.3.2

Навчальних видань

382529

3.3.2.1

у т. ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

2004

3.3.3

Літературно-художніх видань

37407

4.2

Бази даних (власні)

 

4.2.1

Кількість власних БД

15

4.2.2

Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)

171965

4.2.2.1

з них:  записів у Електронному каталозі

161109

4.2.2.2

Кількість введених записів до ЕК за рік

2074

4.2.2.3

Кількість звернень до ЕК

17450

4.2.3

Кількість оцифрованих документів за рік

-

4.2.3.1

у т. ч. сторінок

-

4.3

Бібліотечний веб-сайт

Власний

4.3.1

URL веб-сайту

http://library.ntu.edu.ua

4.3.2

Кількість звернень

 

V.

Надійшло документів (власний фонд)

 

 

Всього примірників

1847

 

Всього назв

1111

5.1

За видами

 

5.1.1

Книг - примірників

1225

5.1.2

Книг - назв

759

5.1.3

Періодичних видань

308

5.1.3.1

у т. ч. журналів - примірників

281

5.1.3.2

у т. ч. газет - річних комплектів

27

5.1.4

Неопублікованих документів - примірників

-

5.1.5

Електронних носіїв із записом - примірників / назв

14/36

5.1.6

Мережних локальних документів

300

5.1.7

Інших документів

-

5.2

За мовами

 

5.2.1

Державною мовою - примірників

1844

5.2.2

Іноземними мовами - примірників

3

5.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

3

5.3

За цільовим призначенням

 

5.3.1

Наукових видань - примірників

718

5.3.2

Навчальних видань - примірників

1115

5.3.2.1

у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

314

5.3.3

Літературно-художніх видань - примірників

14

VII.

Вибуло примірників з власного фонду

-

VIII.

Користувачі

 

8.1

Всього читачів за єдиним обліком

10098

 

у т. ч. віддалених авторизованих користувачів

 

8.1.1

Студентів

9201

8.1.2

Сторонніх

61

8.2

Обслуговано всіма структурними підрозділами

11514

IX.

Кількість відвідувань

 

 

Всього

147634

9.1

у т. ч. кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки

17450

9.2

у т. ч. кількість відвідувань масових заходів

-

 

X.

Видано документів із власного фонду

 

 

Всього примірників

242949

 

у т.ч. рідкісних та цінних документів

10

10.1

За видами

 

10.1.1

Книг

239587

10.1.2

Періодичних видань

2395

10.1.2.1

у т.ч. журналів - примірників

1844

10.1.2.2

у т.ч. газет - примірників

551

10.1.3

Неопублікованих документів

151

10.1.4

Електронних носіїв із записом

11

10.1.5

Мережних локальних документів

805

10.1.6

Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)

-

10.2

За мовами

 

10.2.1

Державною мовою - примірників

220825

10.2.2

Іноземними мовами - примірників

22124

10.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

22124

10.3

За цільовим призначенням

 

10.3.1

Наукових видань

11496

10.3.2

Навчальних видань

207978

10.3.2.1

у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

816

10.3.3

Літературно-художніх видань

23475

XIII.

Культурно-просвітницька робота

 

 

Тематичні виставки, перегляди:  

 

13.1.1

Загальна кількість виставок, переглядів

57

13.1.2

Представлено документів

2622

13.2

у т. ч. Віртуальні виставки:                  

 

13.2.1

Загальна кількість вірт. виставок

13

13.2.2

Представлено документів

688

13.3

Бібліографічні огляди:

 

13.3.1

Тем

1

13.3.2

Прочитано

1

13.4

Кількість масових заходів

-

XIV.

Довідково-інформаційне обслуговування

 

14.2

Виконано довідок, всього

1400

14.2.1

у т.ч. тематичних

885

14.2.2

у т.ч. заіндексовано  документів (УДК)

100

14.3

Виконано в автоматизованому режимі

5

14.3.1

у т.ч. віртуальною довідковою службою

5

14.3.1.1

URL віртуальної довідкової служби

http://www.library.ntu.edu.ua/questions

14.4

К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців

-

 

14.5

Кількість складених бібліографічних покажчиків

14.6

Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків

-

 

14.7

Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі

2

XVI.

Науково-дослідна та науково-методична робота

 

16.1

Кількість тем наукових робіт

-

16.2

Назви тем наукових робіт

-

16.3

Проведено конференцій

-

16.4

Проведено семінарів у бібліотеці

16.5

Проведено інших заходів

8

16.6

К-сть виступів на конференціях, семінарах

2

16.7

К-сть публікацій

1

19.7

Використання технологій WI-FI так/ні

так 

19.8

 

Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву)

«УФД/Бібліотека»