Фахівцями Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського створена система "Бібліометрика української науки", яка призначена для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового середовища.

 

Система — це:

  • реєстр вчених і наукових колективів України, які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі;
  • аналітична інформація для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності;
  • національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab).

Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:

  • бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar;
  • бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.

Оновлення значень індексів Гірша в бібліометричних профілях учених здійснюється щомісячно, значення інших показників актуалізуються щоквартально (індекс Гірша науковця дорівнює h, якщо він має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів).

Для гармонізації структури вітчизняних і світових наукових спеціальностей у "Бібліометриці української науки" систематизація напрямів діяльності вчених здійснюється за рубриками Google Scholar (їх кількість близько 300).

Створюйте та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім’я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01.

 

Інструкція зі створення бібліометричних профілів: http://webometr.kpi.ua/scholar-registration

 

Питання та відповіді з цієї тематики: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/vo.html

 

Бібліометрика української науки: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/