ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

В цьому розділі представлено видавничу діяльність бібліотеки Національного транспортного університету

 

2017 

 

Покажчик електронних навчально-методичних посібників викладачів НТУ (2000-2016 рр.) : бібліографічний покажчик / укладач В. А. Рассказова. – Київ : НТУ, 2017. – 192 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, програми курсу, методичні вказівки, які бібліотека отримує від викладачів кафедр Національного транспортного університету. Робочі програми в покажчику не відображені.

Хронологічно охоплено період 2000 – 2016 рр.

 

 

 

Покажчик навчально-наукових підрозділів Національного транспортного університету / укладач В. А. Рассказова ; ред. В. Б. Крупнова. – Київ : НТУ, 2017. – 142 с.

Покажчик містить у своєму переліку навчально-наукові підрозділи Національного транспортного університету: ректорат, центри, навчально-методичне управління, докторантуру, аспірантуру, юридичний відділ, бібліотеку, відокремлені підрозділи університету. Матеріал про факультети побудований за принципом: факультет - кафедра – викладачі - навчальна дисципліна. Покажчик складений на основі інформації наданої кафедрами та перегляду сайтів структурних підрозділів університету.

 

2016

 

 

Алфавітний покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки НТУ (2010 – 2015) / уклад.: Л. В. Колісник, С. М. Самойленко – Київ : НТУ, 2016. – 16 с.

Подано перелік дисертацій за період 2010-2015 рр., що зберігаються у фонді бібліотеки НТУ. Бібліографічний опис дисертаційних робіт складався згідно діючих ДСТУ. Роботи представлені в алфавітному порядку авторів.

Покажчик буде корисним науковцям, аспірантам і студентам, спеціалістам автомобільної та дорожньої галузей освіти, науки і виробництва.

 

 

 

   Дорожня галузь України за роки Незалежності : тематичний покажчик / уклад.: Л. В. Колісник, С. М. Самойленко. – Київ : НТУ, 2016. – 16с.

 

 

Покажчик електронних навчально-методичних посібників викладачів Національного транспортного університету переданих до бібліотеки у 2015 році  / уклад. В. А. Рассказова – Київ : НТУ, 2016. – 17 с.

Покажчик містить навчально-методичні посібники викладачів НТУ, які були передані до бібліотеки протягом року.

 

 

 

 

Рідкісні та цінні видання з фонду бібліотеки Національного транспортного університету (1891 – 1950) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. М. Мірошник, Н. А. Кучерява, Н. С. Асадчева, Л. А. Волкова, В. А. Рассказова – Київ : НТУ, 2016. – 64 с.

Бібліографічний покажчик розкриває зміст фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки Національного транспортного університету за  період  1891–1950 рр. Видання розміщені у прямій хронології, а в межах року – за алфавітом  авторів і назв книг.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика, в якому за алфавітом подаються усі прізвища, котрі зустрічаються в основному тексті покажчика з посиланнями на відповідну сторінку.

Видання  розраховано на викладачів, науковців, студентів та на всі категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком технічних наук, зокрема автомобільного транспорту.

 

 

 

Туризм : науково–допоміжний бібліографічний покажчик / уклад. В. А. Рассказова – Київ : НТУ, 2016. – 40 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено проблемам організації, планування та управління туристичною діяльністю.

У тематичних розділах представлені матеріали з проблем розвитку туризму, організації  менеджменту та маркетингу в туризмі, видів туризму, якості надання туристичних послуг, виокремлено краєзнавчий аспект.

Представлений рекомендаційний бібліографічний список має у своєму переліку інформаційні джерела про туризм, рекреацію, рекреаційну діяльність у туризмі, які знаходяться у фонді бібліотеки : монографії, підручники, навчальні посібники, статті з періодичних видань, наукових фахових збірників українською та російською мовами. Хронологічно охоплено період 2005–2016 рр. Список складений на основі перегляду електронного та систематичного каталогів, систематичної картотеки статей бібліотеки Національного транспортного університету

Покажчик призначено студентам вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам та всім зацікавленим туристичною діяльністю.